Fag og Udbud

Fag og udbud

Eksempler på fag og udbud

  • Digital*: Styrkelse af basale digitale færdigheder
  • Engelsk*: Bedre til at forstå, tale og læse engelsk
  • Dansk/Læsning og Matematik* : Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder
  • Design og arkitektur: Teoretisk og praktisk kendskab til designprocesser
  • Erhvervsøkonomi: Virksomhedens organisation og strategi
  • Psykologi, Samarbejde & kommunikation: Styrk de professionelle relationer
  • OBU - Ordblindeundervisning: GRATIS hjælp til ordblinde

*FVU - Forberedende Voksenundervisning

Undervisningen
Vi tilbyder skræddersyede løsninger til den enkelte virksomheds behov med fleksible muligheder for undervisning:

  • Netundervisning via online platform
  • I vores Erhvervscenter i Esbjerg
  • På eksisterende hold