Tilbage­betaling af deltager­betaling

Tilbagebetaling af deltagerbetaling

Frist for ansøgning:

Hvis du afleverer ansøgningsblanketten inden d. 7. juli, modtager du tilbagebetalingen i løbet af juli. Sender du ansøgningsblanketten EFTER d. 7. juli, modtager du først tilbagebetalingen til august.

Krav for tilbagebetaling:

HF:
Hvis du opfylder ét af følgende krav, kan du søge om at få din deltagerbetaling tilbagebetalt:

  • Færdiggjort hf-enkeltfagseksamen
  • Færdiggjort fagpakke, der er adgangsgivende til en mellemlang videregående uddannelse.
  • Færdiggjort hf-enkeltfag på C-niveau (Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C, som er afsluttet efter 1. juli 2014) samt dokumentation for optagelse på Erhvervsuddannelsens hovedforløb med Eux (C-niveaufagene indgår i adgangsgrundlaget til Eux).

Hvis du har modtaget SU under dit skoleforløb, skal du vedlægge udskrift af din støttemeddelelse for skoleperioden - den finder du ved at logge ind i MinSU på www.su.dk.

AVU:
Hvis du opfylder ét af følgende krav, kan du søge om at få din deltagerbetaling tilbagebetalt:

  • Bestået prøve i social- og sundhedsuddannelsens trin 1, som erhvervsuddannelse for voksne, efter at have bestået de krævede niveauer (AVU) hos VUC Vest.   
  • Bestået prøve i den pædagogiske assistentuddannelse, som erhvervsuddannelse for voksne, efter at have bestået de krævede niveauer (AVU) hos VUC Vest.

AVU og HF - det skal du gøre:

Print og udfyld det ansøgningsskema, der er relevant for dig. Du kan herefter:

  • aflevere det på den afdeling, du er tilknyttet sammen med den nødvendige dokumentation.
  • scanne det/tage billeder med telefonen (så det kan læses) og sende det med den nødvendige dokumentation til vucvest@vucvest.dk

Link til ansøgningsskema for AVU

Link til ansøgningsskema for HF

FRIST: Hvis du afleverer ansøgningsblanketten inden d. 7. juli, modtager du tilbagebetalingen i løbet af juli. Sender du ansøgningsblanketten EFTER d. 10. juli, modtager du først tilbagebetalingen til august.