Udlån af pc

Udlån af pc

Du kan låne en PC SÅ LÆNGE LAGER HAVES på samme måde og betingelser, der er gældende for udlån af bøger. PCen registreres under dit cpr-nummer, og ved udlevering i receptionen skal du underskrive en erklæring som bevis på, at du har modtaget en PC.

NB! Vi udlåner ikke PC’er til Net- eller GS-kursister, men forventer at I selv har en PC, der opfylder kravene til brug af PC i undervisning. Læs mere om kravene her:
PC i undervisningen - VUC Vest

Mere om udlån af PC'er på VUC Vest
Som kursist, med mindst 10 timers undervisning, kan du låne en PC inkl. et SD-kort/USB-stik af VUC Vest gennem din studietid på VUC Vest (gælder dog ikke GS sommerkursister). Du låner PC’en på samme måde og betingelser, som du låner bøger. PC’en vil blive registreret under dit cpr-nummer. Ved udlevering i receptionen skal du underskrive en erklæring som bevis på, at du har modtaget PC og SD-kort/USB-stik og strømforsyning.

Samtidig skal du betale 1.000 kr. i depositum (Pris pr. august 2021). Du vil få depositumbeløbet retur, når du returnerer PC, SD-kortet/USB-stik og strømforsyning i funktionsdygtig stand. Betaling og ud-/aflevering af PC, SD-kort/USB-stik og strømforsyning foregår i receptionen i Esbjerg og hos den administrative medarbejder i Vejen. Tilbagebetaling af depositum, sker via overførsel til din NemKonto ca. en uge efter at du har afleveret din PC, SD-kort/USB-stik og strømforsyning.

Hvis du ikke afleverer din PC tilbage efter endt studietid på VUC Vest, vil du ikke få dit depositum på 1000,00 kr. retur.

Hvis din PC bliver stjålet, bortkommer eller på anden måde ødelagt, vil VUC Vest tilbageholde dit depositum. Ved tyveri kræver VUC Vest en kopi af din politianmeldelse. Såfremt du ønsker at få udleveret en ny PC skal der betales depositum igen. Skulle softwaren på din PC blive defekt, skal du henvende dig til VUC Vest i receptionen i Esbjerg eller hos det administrative personale i Vejen, hvor du vil få udleveret en erstatningsmaskine.

VUC Vest har ikke noget ansvar i forbindelse med genetablering af data ved nedbrud eller lignende, så det er dit ansvar, at alle data løbende gemmes på det udleverede SD-kort/USB-stik.

Hvorfor låne en PC?
Undervisningen på VUC Vest bliver mere digital. Vores samfund bliver mere og mere digitalt, og vi benytter it i flere aspekter af vores hverdag og arbejdsliv. Derfor mener vi, at vi på VUC Vest har et ansvar for at udvikle og forberede vores kursister, så de er klar til fx videregående uddannelser og arbejdspladser, der stiller krav til it-kompetencer.

På det pædagogiske plan vil VUC Vest derfor fremadrettet fokusere mere på brugen af it i undervisningen.

Men det betyder også, at vi forventer, at alle kursister med mindst 10 lektioner pr. uge har en PC og dermed kan deltage i undervisningen, hvor it inddrages i større grad.

Det er derfor nu muligt for VUC Vests kursister med mindst 10 lektioner pr. uge at låne en PC inklusiv et SD kort i hele deres studietid.

*Med forbehold for ændringer - siden opdateres løbende.