Lån en PC

Lån en PC - så længe lager haves

Det er et minimumskrav, at du som arbejdsredskab har en bærbar computer til rådighed. Computeren skal indeholde den nyeste version af Microsoft Office pakken eller opfylde kravene for installation af Office 365, som VUC Vest tilbyder gratis, så længe du går på skolen. Hvis du er i tvivl, kan du forhøre dig hos vores IT-afdeling om de nærmere specifikationer. Når du er færdig på VUC Vest, skal du selv kunne reinstallere din egen Microsoft Office pakke.

Har du ikke en PC, kan du mod et depositum på 1500 kr. låne en PC (SÅ LÆNGE LAGER HAVES - KAN IKKE RESERVERES) inkl. SD kort. Dette kræver dog, at du har mindst 10 lektioner pr. uge. Undtaget fra denne regel er dog GS sommerkurser, hvor du selv skal medbringe en PC.

Sådan får du en PC
Du låner PCen på samme måde og betingelser, der er gældende for udlån af bøger. PCen registreres under dit cpr-nummer, og ved udlevering i receptionen skal du underskrive en erklæring som bevis på, at du har modtaget en PC.

Udfyld Kvittering for udlevering af PC, inden du henvender dig i receptionen/administrationen.

Du kan læse mere om brugen af computer på VUC Vest i Studie- og ordensreglerne.

Mere om udlån af PC'er på VUC Vest
Som kursist, med mindst 10 timers undervisning, kan du låne en PC inkl. et SD-kort/USB-stik af VUC Vest gennem din studietid på VUC Vest (gælder dog ikke GS sommerkursister). Du låner PC’en på samme måde og betingelser, som du låner bøger. PC’en vil blive registreret under dit cpr-nummer. Ved udlevering i receptionen skal du underskrive vedhæftede erklæring som bevis på, at du har modtaget PC og SD-kort/USB-stik og strømforsyning.

Samtidig skal du betale 1.500 kr. i depositum. Du vil få depositumbeløbet retur, hvis du returnerer PC, SD-kortet/USB-stik og strømforsyning i funktionsdygtig stand. Betaling og ud-/aflevering af PC, SD-kort/USB-stik og strømforsyning foregår i receptionen i Esbjerg og hos den administrative medarbejder i Grindsted, Varde og Vejen. Tilbagebetaling af depositum, sker via overførsel til din NemKonto ca. en uge efter at du har afleveret ”Anmodning om tilbagebetaling af depositum for PC, SD-kort/USB-stik og strømforsyning”, samme sted som du afleverer din PC, SD-kort/USB-stik og strømforsyning.

Hvis du ikke afleverer din PC tilbage til VUC Vest efter endt studietid på VUC Vest, vil du modtage en regning på 8.000,00 kr. og du får ikke dit depositum på 1500,00 kr. retur.

Hvis din PC bliver stjålet, bortkommer eller på anden måde ødelagt, vil VUC Vest tilbageholde dit depositum. Ved tyveri kræver VUC Vest en kopi af din politianmeldelse. Såfremt du ønsker at få udleveret en ny PC skal der betales depositum igen. Skulle softwaren på din PC blive defekt, skal du henvende dig til VUC Vest i receptionen i Esbjerg eller hos det administrative personale i Grindsted, Varde eller Vejen, hvor du vil få udleveret en erstatningsmaskine.

VUC Vest har ikke noget ansvar i forbindelse med genetablering af data ved nedbrud eller lignende, så det er dit ansvar, at alle data løbende gemmes på det udleverede SD-kort/USB-stik.

Hvorfor låne en PC?
Undervisningen på VUC Vest bliver mere digital. Vores samfund bliver mere og mere digitalt, og vi benytter it i flere aspekter af vores hverdag og arbejdsliv. Derfor mener vi, at vi på VUC Vest har et ansvar for at udvikle og forberede vores kursister, så de er klar til fx videregående uddannelser og arbejdspladser, der stiller krav til it-kompetencer.

På det pædagogiske plan vil VUC Vest derfor fremadrettet fokusere mere på brugen af it i undervisningen.

Men det betyder også, at vi forventer, at alle kursister med mindst 10 lektioner pr. uge har en PC og dermed kan deltage i undervisningen, hvor it inddrages i større grad.

Det er derfor nu muligt for VUC Vests kursister med mindst 10 lektioner pr. uge at låne en PC inklusiv et SD kort i hele deres studietid.

*Med forbehold for ændringer - siden opdateres løbende.