Terminsprøver 2021

Terminsprøver 2021

Der bliver i næste uge afviklet skriftlige terminsprøver på hf som planlagt, bare som skriftlig terminsprøve der foregår virtuelt hjemmefra. Vicerektor Frauke S. Jørgensen har tirsdag eftermiddag udsendt mail til alle de berørte hold, så har du ikke modtaget et brev, skal du i første omgang ikke til terminsprøve. Terminsprøverne er lagt som begivenheder i LudusWeb, her vil det også fremgå, hvis undervisning er aflyst.

Terminsprøven den 03.03.2021 afvikles via netprøver. Opgavesættet downloades via netprøver.dk og afleveres samme sted. Husk at der skal bruge UNI-login eller NEM-ID, for at logge ind. Opgaven kan kun afleveres i PDF-format. Der findes en vejledning til www.netprøver.dk her: 06.02.96 / (sharepoint.com)

Terminsprøven d. 4 og 5.marts 2021 vil blive afviklet via Teams, hvor jeres underviser opretter en afleveringsmappe, hvorfra i kan tilgå eksamenssæt og aflevere jeres besvarelse. Vær opmærksom på, at der i matematik er en delprøve uden hjælpemidler.

Som ved alle andre prøver gælder det, at det ikke er tilladt at snyde  ved at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp. Snyd eller forsøg på forstås som aflevering af hele opgaver udarbejdet af andre end dig selv, afskrivning af længere passager fra andre kilder uden tydelig henvisning til kilden eller anvendelse af ikke-godkendte hjælpemidler (bøger, software, netbaserede programmer etc.) og kommunikation med omverdenen som ikke er godkendt i hjælpemiddeloversigten eller i forhold til § 15 i eksamensbekendtgørelsen. Jævnfør i øvrigt samme bekendtgørelses § 20 om snyd. Eksempelvis er det ikke tilladt at søge hjælp via søgemaskiner (google etc.).

I kan se mere om tilladte hjælpemidler ved terminsprøve og eksamen: HF Tilladte hjælpemidler nov 2019.pdf (sharepoint.com)