Eksamen 2021

Der bliver i næste uge (uge 9) afviklet skriftlige terminsprøver på hf som planlagt, bare som skriftlig terminsprøve der foregår virtuelt hjemmefra.
Vicerektor Frauke S. Jørgensen har tirsdag eftermiddag udsendt mail til alle de berørte hold, så har du ikke modtaget et brev, skal du i første omgang ikke til terminsprøve. Læs mere via linket.
Terminsprøver 2021

Eksamen 2021

Myndighederne har nu meldt ud om eksamen til sommer, og det betyder overordnet at, der er vil være færre eksamener.

Nedenstående er, hvad vi ved lige nu - med forbehold for ændringer. Der kommer yderligere info, når det er klar.

2-årigt hf:

 • For elever i 1.hf: Prøver i naturvidenskabelig faggruppe (to mundtlige prøver).
 • For elever i 2.hf: Dansk (skriftlig), 3 mundtlige prøver.

  Orientering fra Studievalg Danmark:

  Kære 2hf-elever
  De seneste uger har Studievalg Danmark holdt virtuelle oplæg for jer om hvordan man søger optagelse på en videregående uddannelse. Her har vi fortalt om en ny genberegningsregel som betyder, at supplering efter gymnasial eksamen kan udløse en nedjustering af jeres snit.

  Det er nu blevet besluttet, at reglen IKKE træder i kraft den 1. maj 2021. Den kommer først til at gælde for dem, der afslutter gymnasial eksamen efter den 1. maj 2022. Skriv til mig på lsj@studievalg.dk, hvis I har spørgsmål om uddannelse og optagelse. I kan også booke en tid til samtale over telefon eller Zoom via www.studievalg.dk

HF-enkeltfag

 • For kursister på hf-enkeltfag/GSK/SOF:
  Det er forskelligt, hvor mange prøver, den enkelte kursist skal op til, men der bliver et maksimum på 4 prøver i alt, herunder EP-forsvar.

 • Opdatering Hfe d. 15.2.21: ”Det følger af den politiske aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021, at kursister på hf-enkeltfag aflægger op til 4 prøver. Institutionerne fastlægger prøverne på holdniveau. Prøven i skriftlig dansk gennemføres. Øvrige skriftlige prøver gennemføres ikke. Institutionerne fastlægger, hvilke mundtlige prøver kursisterne skal aflægge ved at udarbejde en almindelig mundtlig prøveplan med alle prøveafholdende hold for den normale eksamensperiode. Derefter aflyses alle prøver fra prøveperiodens start til og med 11. juni for at give mulighed for at forlænge undervisningen på alle hold. Mundtlige prøver planlagt fra den 12. juni og frem til den 23. juni vil blive gennemført. Hvis kursister afslutter eksamensprojektet (EP), skal prøven gennemføres”.

  Dette vil i praksis betyde, at kursisterne på HFe vil skulle op til mellem 0 og 4 prøver, afhængigt af hvilke fag, der udtrækkes. Det er først til maj, at vi kender de fag, der udtrækkes. Antallet af prøver afhænger af hvilke eksamener, der ligger i perioden fra den 12. juni til den 23. juni. Det er først i maj, at vi ved hvilke fag, det drejer sig om. At prøverne fastlægges på holdniveau betyder, at alle kursister på et hold vil skulle op til eksamen, hvis faget udtrækkes.

FVU:

 • Dansk trin 4 og matematik trin 2 (kompetencegivende).

AVU:

 • Øvrige prøver der afholdes med fast prøvetermin (AVU): Mundtlige prøver i dansk og dansk som andetsprog (niv. G, D) og matematik (niv. G, D) (som er optagelseskrav til hf og eud. Fagene på D niv. indgår desuden i optagelsen til hf. Dette er under forudsætning af, at undervisningen med fysisk fremmøde genoptages fra 1. marts. Såfremt den fysiske tilstedeværelsesundervisning først genoptages efter 1. marts, forlænges undervisningen til 15. juni, og alle prøver aflyses og erstattes af standpunktskarakterer, der ophøjes til prøvekarakterer. Prøver der aflyses: Alle øvrige prøver, som ikke er nævnt her aflyses.

Med forbehold for ændringer, der kommer yderligere info i næste uge (uge 6).

Læs mere om eksamen på VUC Vest nedenfor og her.

Der kan være ændringer i forhold til det udmeldte fra myndighederne, der afviger fra de normale procedurer for eksamen på VUC Vest, det bliver I informeret om i løbet af næste uge.

 • Tilmelding til eksamen

  Når du begynder på VUC Vest, er du automatisk tilmeldt prøver og eksamen.

  Dog er selvstuderende undtaget dette, da de tidligst kan tilmelde sig eksamen otte uger før den pågældende prøve.

  Læs mere om eksamen her.

 • Sygdom og udeblivelse ved eksamen

  Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse for:

  Hvis du ikke deltager i eksamen, kan det have konsekvenser for din SU.

  Hf-kursister
  Hvis du bliver syg i forbindelse med eksamen, skal du ringe til institutionen inden prøvens påbegyndelse. Institutionen vil underrette din underviser/censor.

  Desuden kræves det, at du indleverer en lægeerklæring senest dagen efter sygemeldingen for at få adgang til sygeeksamen i august.

  Avu-kurister
  Avu-kursister kan ikke gå til sygeeksamen, men kan tilmelde sig prøver ved næste officielle prøvetermin.

   

   

 • Konsekvenser af snyd

  Konsekvenserne for at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp kan du læse mere om her.

 • Hvornår er prøven begyndt?

  Eksamen er påbegyndt, når opgaverne er uddelt, eller du ved en mundtlig eksamen er blevet gjort bekendt med prøvens spørgsmål. Læs mere her.

  Kommer du for sent til en eksamen, kan du som udgangspunkt ikke deltage i den pågældende prøve.

  Hvis du ikke deltager i eksamen, kan det have konsekvenser for din SU.

 • Ansøgning om dispensation og særlige prøvevilkår

  Du har mulighed for at søge dispensation og gå til eksamen under særlige prøvevilkår, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse.

  Se ansøgningsfrister her

  Generelt gælder de samme regler for ordblinde som for alle andre prøvedeltagere i eksamensbekendtgørelsens kap. 2 §6. Her er blot nogle af de generelle regler repeteret, og de særlige regler for ordblinde med dispensation til prøverne ridset op. Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx lægefaglig udredning, erklæring fra psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund kan ikke betragtes som en funktionsnedsættelse.

  Du skal selv ansøge om dispensation, og dette skal ske skriftligt.

  Ansøgningen afleveres i Uddannelsesvejledningen:
  Her kan du også få hjælp til udfyldning af ansøgningsskemaet.

  Kontakt Uddannelsesvejledningen


  Læs mere om ansøgningsfrister under dispensation.

 • Betingelser for deltagelse i prøver på VUC Vest

  I lærerplanerne for hvert enkelt fag, kan du læse om betingelserne for den pågældende prøve.

  Du kan finde links til fagenes læreplaner på nedenstående sider:

 • Anvendelse af hjælpemidler

  Nedenfor kan du finde links til dokumenter vedrørende anvendelse af hjælpemidler til eksamen.