Eksamen 2020-21

Eksamen 2020-2021

AVU: Prøve- og eksamensperiode samt prøvetidspunkter:

Skriftlig eksamen:  AVU - Vinter 2020

Dato Tid Fag Niveau
Torsdag d. 3. dec. 2020 9.00 - 10.00 Engelsk skriftlig prøve G
Torsdag d. 3. dec. 2020 9.00 - 13.00 Engelsk skriftlig prøve D
Fredag d. 4. dec. 2020 9.00 - 13.00 Matematik skriftlig prøve D
Mandag d. 7. dec. 2020 9.00 - 12.00 Tysk skriftlig prøve D
Tirsdag d. 8. dec. 2020 9.00 - 9.30 Dansk sproglig prøve G
Tirsdag d. 8. dec. 2020 9.00 - 10.00 Dansk sproglig prøve D
Tirsdag d. 8. dec. 2020 10.00 Udlevering af hæfter dansk G + D
Tirsdag d. 8. dec. 2020 9.00 - 10.00 Dansk som andetsprog skriftlig prøve G
Tirsdag d. 8. dec. 2020 10.00 Udlevering af hæfter dansk som andetsprog G + D
Onsdag d. 9. dec. 2020 10.00 - 13.00 Dansk skriftlig fremstilling G
Onsdag d. 9. dec. 2020 10.00 - 14.00 Dansk skriftlig fremstilling D
Onsdag d. 9. dec. 2020 10.00 - 13.30 Dansk som andetsprog skriftlig fremstilling G
Onsdag d. 9. dec. 2020 10.00 - 14.00 Dansk som andetsprog skriftlig fremstilling D

Med forbehold for ændringer - Siden opdateres løbende.

HF: Prøve- og eksamensperiode samt prøvetidspunkter:

Skriftlig eksamen:  HF - Vinter 2020

Dato Tid Fag Niveau
Tirsdag d. 1. dec. 2020 9.00 – 14.00 Dansk A
Onsdag d. 2. dec. 2020 9.00 – 14.00 Engelsk B
Onsdag d. 2. dec. 2020 9.00 – 14.00 Engelsk A
Fredag d. 4. dec. 2020 9.00 – 15.00 Samfundsfag A
Mandag d. 7. dec. 2020 9.00 – 12.00 Matematik C
Mandag d. 7. dec. 2020 9.00 – 13.00 Matematik B
Mandag d. 7. dec. 2020 9.00 – 14.00 Matematik A

Med forbehold for ændringer - Siden opdateres løbende.

Læs mere om eksamen på VUC Vest nedenfor og her.

 • Tilmelding til eksamen

  Når du begynder på VUC Vest, er du automatisk tilmeldt prøver og eksamen.

  Dog er selvstuderende undtaget dette, da de tidligst kan tilmelde sig eksamen otte uger før den pågældende prøve.

  Læs mere om eksamen her.

 • Sygdom og udeblivelse ved eksamen

  Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse for:

  Hvis du ikke deltager i eksamen, kan det have konsekvenser for din SU.

  Hf-kursister
  Hvis du bliver syg i forbindelse med eksamen, skal du ringe til institutionen inden prøvens påbegyndelse. Institutionen vil underrette din underviser/censor.

  Desuden kræves det, at du indleverer en lægeerklæring senest dagen efter sygemeldingen for at få adgang til sygeeksamen i august.

  Avu-kurister
  Avu-kursister kan ikke gå til sygeeksamen, men kan tilmelde sig prøver ved næste officielle prøvetermin.

   

   

 • Konsekvenser af snyd

  Konsekvenserne for at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp kan du læse mere om her.

 • Hvornår er prøven begyndt?

  Eksamen er påbegyndt, når opgaverne er uddelt, eller du ved en mundtlig eksamen er blevet gjort bekendt med prøvens spørgsmål. Læs mere her.

  Kommer du for sent til en eksamen, kan du som udgangspunkt ikke deltage i den pågældende prøve.

  Hvis du ikke deltager i eksamen, kan det have konsekvenser for din SU.

 • Ansøgning om dispensation og særlige prøvevilkår

  Du har mulighed for at søge dispensation og gå til eksamen under særlige prøvevilkår, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse.

  Se ansøgningsfrister her

  Generelt gælder de samme regler for ordblinde som for alle andre prøvedeltagere i eksamensbekendtgørelsens kap. 2 §6. Her er blot nogle af de generelle regler repeteret, og de særlige regler for ordblinde med dispensation til prøverne ridset op. Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx lægefaglig udredning, erklæring fra psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund kan ikke betragtes som en funktionsnedsættelse.

  Du skal selv ansøge om dispensation, og dette skal ske skriftligt.

  Ansøgningen afleveres i Uddannelsesvejledningen:
  Her kan du også få hjælp til udfyldning af ansøgningsskemaet.

  Kontakt Uddannelsesvejledningen


  Læs mere om ansøgningsfrister under dispensation.

 • Betingelser for deltagelse i prøver på VUC Vest

  I lærerplanerne for hvert enkelt fag, kan du læse om betingelserne for den pågældende prøve.

  Du kan finde links til fagenes læreplaner på nedenstående sider:

 • Anvendelse af hjælpemidler

  Nedenfor kan du finde links til dokumenter vedrørende anvendelse af hjælpemidler til eksamen.