Eksamen 2019-20

Eksamen 2019-2020

Nedenfor kan du finde oversigter over kommende eksamener på VUC Vest, når de ligger klar.

AVU: Prøve- og eksamensperiode samt prøvetidspunkter:

Skriftlig eksamen:  AVU - Sommer 2020

 Dato Tid Fag Niveau
Mandag 25.5. 09.00-12.00
09.00-12.00
Tysk skriftlig prøve
Fransk skriftlig prøve
D
D
Tirsdag 26.5. 09.00-09.30
09.00-10.00
10.00
09.00-10:00
10.00
Dansk sproglig prøve
Dansk sproglig prøve
Udlevering af hæfter dansk
DSA sproglig prøve
Udlevering af hæfter
G
D
G+D
G
G+D
Onsdag 27.5.
10.00-13.30
10.00-14.00
10.00-13.30
10.00-14.00
Dansk skriftlig fremstilling
Dansk skriftlig fremstilling
DSA Dansk skriftlig fremstilling
DSA Dansk skriftlig fremstilling
G
D
G
D
Torsdag 28.5. 09.00-13.00 Matematik skriftlig prøve D
Fredag 29.5.
09.00-10.00
09.00-13.00
Engelsk skriftlig prøve i læseforståelse
Engelsk skriftlig prøve
G
D

HF: Prøve- og eksamensperiode samt prøvetidspunkter:

Skriftlig eksamen:  HF - Sommer 2020

 Dato Tid Fag Niveau
Tirsdag 19.5.
09.00-14.00 Dansk A
Onsdag 20.5.
09.00-14.00 Engelsk B
Mandag 25.5.
09.00-12.00 Matematik C
Mandag 25.5.
09.00-13.00 Matematik B
Mandag 25.5.
09.00-14.00 Matematik A

Læs mere om eksamen på VUC Vest nedenfor og her.

Med forbehold for ændringer - Siden opdateres løbende.

 • Tilmelding til eksamen

  Når du begynder på VUC Vest, er du automatisk tilmeldt prøver og eksamen.

  Dog er selvstuderende undtaget dette, da de tidligst kan tilmelde sig eksamen otte uger før den pågældende prøve.

  Læs mere om eksamen her.

 • Sygdom og udeblivelse ved eksamen

  Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse for:


  Hf-kursister

  Hvis du bliver syg i forbindelse med eksamen, skal du ringe til institutionen inden prøvens påbegyndelse. Institutionen vil underrette din underviser/censor.

  Desuden kræves det, at du indleverer en lægeerklæring senest dagen efter sygemeldingen for at få adgang til sygeeksamen i august.


  Avu-kurister
  Avu-kursister kan ikke gå til sygeeksamen, men kan tilmelde sig prøver ved næste officielle prøvetermin.

 • Konsekvenser af snyd

  Konsekvenserne for at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp kan du læse mere om her.

 • Hvornår er prøven begyndt?

  Eksamen er påbegyndt, når opgaverne er uddelt, eller du ved en mundtlig eksamen er blevet gjort bekendt med prøvens spørgsmål. Læs mere her.

  Kommer du for sent til en eksamen, kan du som udgangspunkt ikke deltage i den pågældende prøve.

  Hvis du ikke deltager i eksamen, kan det have konsekvenser for din SU.

 • Ansøgning om dispensation og særlige prøvevilkår

  Du har mulighed for at søge dispensation og gå til eksamen under særlige prøvevilkår, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse.

  Generelt gælder de samme regler for ordblinde som for alle andre prøvedeltagere i eksamensbekendtgørelsens kap. 2 §6. Her er blot nogle af de generelle regler repeteret, og de særlige regler for ordblinde med dispensation til prøverne ridset op. Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx lægefaglig udredning, erklæring fra psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund kan ikke betragtes som en funktionsnedsættelse.

  Du skal selv ansøge om DISPENSATION, og dette skal ske skriftligt
  - find ansøgningsskema via link nedenfor.


  Du kan henvende dig i uddannelsesvejledningen for at få hjælp.


  Læs mere om ansøgningsfrister under dispensation.

 • Betingelser for deltagelse i prøver på VUC Vest

  I lærerplanerne for hvert enkelt fag, kan du læse om betingelserne for den pågældende prøve.

  Du kan finde links til fagenes læreplaner på nedenstående sider:

 • Anvendelse af hjælpemidler

  Nedenfor kan du finde links til dokumenter vedrørende anvendelse af hjælpemidler til eksamen.