Ansøgningsfrister for dispensation

Ansøgningsfrister for dispensation

Der er ansøgningsfrist til:

  • Vintereksamen d. 1. nov 2017
  • Terminsprøve d. 2. februar 2018
  • Sommereksamen d. 3. april 2018

HUSK: Kopi af dispensationen skal medbringes til prøven!

Du har mulighed for at søge dispensation og gå til eksamen under særlige prøvevilkår, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse.

Generelt gælder de samme regler for ordblinde som for alle andre prøvedeltagere i eksamensbekendtgørelsens kap. 2 §6. Her er blot nogle af de generelle regler repeteret, og de særlige regler for ordblinde med dispensation til prøverne ridset op. Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx lægefaglig udredning, erklæring fra psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund kan ikke betragtes som en funktionsnedsættelse.

Du skal selv ansøge om dispensation, og dette skal ske skriftligt.

Klik her for for at søge dispensation på hf og avu

Se skemaet for information om de enkelte fag

Klik her for at søge dispensation på FVU (ordblindhed)

Du kan henvende dig i uddannelsesvejledningen for at få hjælp.