Eksamen

Eksamen på VUC Vest

KARAKTERER & BEVISER 2020
- finder I på LudusWeb under ­kursist -> karakterer.
 
Se hvornår de offentliggøres nedenfor:

AVU: Karakterer ligger klar i LudusWeb - Avu-beviser kommer i e-boks i løbet af ugen

HF-ENKELTFAG: Karakterer ligger klar i LudusWeb
HF-ENKELTFAG-BEVISER: Fulde hfe-beviser kan afhentes fredag d. 26.6. inden kl. 11.45, dem der ikke afhentes, vil blive sendt til e-boks.

2-ÅRIGT HF:
• 1. ÅRS HF: Karakterer ligger klar i LudusWeb på onsdag d. 24.6.
• 2. ÅRS HF: Flere karakterer blev offentliggjort i LudusWeb i fredags - resten kommer torsdag d. 25.6.
2-ÅRIGT HF-BEVISER: Hf2-beviser kan afhentes fredag d. 26.6. inden kl. 11.45, dem der ikke afhentes, vil blive sendt til e-boks.

Når du begynder på VUC Vest, er du automatisk tilmeldt prøver og eksamen.

Dog er selvstuderende undtaget dette, da de tidligst kan tilmelde sig eksamen otte uger før den pågældende prøve.

Læs mere om eksamen på VUC Vest nedenfor, i menuen til højre og vær især opmærksom på ændringer i forbindelse med Corona-situationen: Eksamen 2019-20

 • Anvendelse af hjælpemidler

  Nedenfor kan du finde links til dokumenter vedrørende anvendelse af hjælpemidler til eksamen.

 • Ansøgning om dispensation og særlige prøvevilkår

  Du har mulighed for at søge dispensation og gå til eksamen under særlige prøvevilkår, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse.

  Generelt gælder de samme regler for ordblinde som for alle andre prøvedeltagere i eksamensbekendtgørelsens kap. 2 §6. Her er blot nogle af de generelle regler repeteret, og de særlige regler for ordblinde med dispensation til prøverne ridset op. Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx lægefaglig udredning, erklæring fra psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund kan ikke betragtes som en funktionsnedsættelse.

  Du skal selv ansøge om DISPENSATION, og dette skal ske skriftligt
  - find ansøgningsskema via link nedenfor.


  Du kan henvende dig i uddannelsesvejledningen for at få hjælp.


  Læs mere om ansøgningsfrister under dispensation.

 • Hvornår er prøven begyndt?

  Eksamen er påbegyndt, når opgaverne er uddelt, eller du ved en mundtlig eksamen er blevet gjort bekendt med prøvens spørgsmål. Læs mere her.

  Kommer du for sent til en eksamen, kan du som udgangspunkt ikke deltage i den pågældende prøve.

  Hvis du ikke deltager i eksamen, kan det have konsekvenser for din SU.

 • Betingelser for deltagelse i prøver på VUC Vest

  I lærerplanerne for hvert enkelt fag, kan du læse om betingelserne for den pågældende prøve.

  Du kan finde links til fagenes læreplaner på nedenstående sider:

 • Sygdom og udeblivelse ved eksamen

  Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse for:


  Hf-kursister

  Hvis du bliver syg i forbindelse med eksamen, skal du ringe til institutionen inden prøvens påbegyndelse. Institutionen vil underrette din underviser/censor.

  Desuden kræves det, at du indleverer en lægeerklæring senest dagen efter sygemeldingen for at få adgang til sygeeksamen i august.


  Avu-kurister
  Avu-kursister kan ikke gå til sygeeksamen, men kan tilmelde sig prøver ved næste officielle prøvetermin.

 • Konsekvenser af snyd

  Konsekvenserne for at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp kan du læse mere om her.