Betaling for undervis­ning

Betaling for undervisning

Evt. betaling for undervisning er afhængig af din tidligere skolegang samt, hvilke fag og niveauer du ønsker at følge. Har du en videregående uddannelse eller er du på aldersbetinget pension, eller på efterløn vil der være en forhøjet deltagerbetaling. Læs mere nedenfor.

Denne undervisning er gratis:

  • Ordblindeundervisning
  • Fvu - forberedende voksen undervisning
  • Hf - 2 årig

Denne undervisning skal der betales for:

Du kan desuden forvente deltagerbetaling i forbindelse med fx:

  • Studietur/ekskursioner
  • Undervisningsmaterialer (fx depositum på pc)

Forhør angående selvstuderende.

Forhøjet deltagerbetaling:


Aldersbetinget pension, eller på efterløn
Priserne er desuden afhængige af, om du er pensionist, på en aldersbetinget pension, eller på efterløn uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Her vil der være et tillæg på yderligere 750 kr. pr. fag.

Dette gælder dog ikke, hvis du i forvejen skal betale fuld deltagerbetaling som følge af en videregående uddannelse, eller hvis du har haft en arbejdsmarkedstilknytning på mere end 8 timer om ugen i gennemsnit i de sidste 12 uger inden tilmelding.

Videregående uddannelse
Har du en kortere eller længerevarende videregående uddannelse, skal du betale fuld deltagerbetaling - se liste her

Har du spørgsmål?

Book eller kontakt en uddannelsesvejleder
- hvis du ønsker at vide mere om dine muligheder
med uddannelse på VUC Vest.

Kontakt vejledningen