uddannelsesvejledning

Online tilmelding

Via vores webshop til online tilmelding kan du finde en oversigt over holdudbud og mulighed for at ansøg om optagelse på flere hold/fag. 

Ønsker du at søge ind på 2-årigt hf, skal du søge via www.optagelse.dk - Læs mere om 2-årigt hf på VUC Vest.

Er du under 25 år, gælder disse regler i forhold til  Almen Voksenuddannelse (avu) ordblindeundervisning (OBU), Forberedende Voksenundervisning (FVU) . 

Privatlivspolitik
Når du ansøger om tilmelding online beder vi dig om forskellige personlige oplysninger. Læs om dette i vores Privatlivspolitik.

 

Pensionist eller videregående uddannelse

BEMÆRK! Du kan IKKE tilmelde dig hold online, hvis du:

  • er aldersbetinget pensionist eller har en videregående uddannelse

I begge tilfælde er der forhøjet deltagerbetaling og prisen er dermed en anden end den anførte pris. 

Derfor er du nødt til at kontakte vores uddannelsesvejledning, hvis du ønsker at tilmelde dig et hold. Du kan dog stadig bruge online systemet til at skabe et overblik over vores udbud og se et muligt skema.

Læs mere om reglerne for aldersbetinget pensionist og videregående uddannelse nedenfor.

Forhøjet deltagerbetaling

Aldersbetinget pension, eller på efterløn

Priserne på vores fag er afhængige af, om du er pensionist, på en aldersbetinget pension, eller på efterløn uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Her vil der være et tillæg på yderligere 750 kr. pr. fag.

Dette gælder dog ikke, hvis du i forvejen skal betale fuld deltagerbetaling som følge af en videregående uddannelse, eller hvis du har haft en arbejdsmarkedstilknytning på mere end 8 timer om ugen i gennemsnit i de sidste 12 uger inden tilmelding.

Ved aldersbetinget pension forstås folkepension, tjenestemandspension, og lignende offentlige pensioner samt løbende udbetalinger fra private pensionsordninger.

Videregående uddannelse

Der er andre priser for dig, hvis du har en videregående uddannelse
Har du en kortere eller længerevarende videregående uddannelse (minimum bachelorniveau), skal du betale fuld deltagerbetaling. Se liste over gældende videregående uddannelser

Du kan finde de eksakte priser på fag via linket nedenfor (søg på avu eller hf)

Indlæs flere

Info om SU

På hvilke uddannelser er du berettiget SU?

På VUC kan SU være aktuel på:

  • Avu: Almen Voksenuddannelse 9. /10. klasse
  • Hf: Højere Forberedelses eksamen
Hvornår kan du søge?

Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og tidligst én måned før du ønsker SU fra. Du skal have betalt for din undervisning, inden du søger SU.

For at kunne modtage SU, skal du have mindst 23 lektioner pr. uge. Hvis du har hjemmeboende børn under syv år, kan du nøjes med 17 lektioner.

Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, hvis du opfylder betingelserne for SU.

Er du under 20 år afhænger din SU bl.a. af dine forældres indkomst, indtil du fylder 20 år. Er du udeboende og under 20 år, skal du søge dispensation for at kunne modtage udeboende sats.

Vigtigt! Selvom du får dispensationen til udeboende sats, er du stadig afhængig af dine forældres indkomst.

Din SU forudsætter, at du skal være studieaktiv

At være studieaktiv betyder:

  • Møde til alle timer
  • Deltage aktivt i timerne
  • Aflevere opgaver
Her søger du

Du kan søge SU på MinSU. Du skal logge på med dit NemID.

Hjælp til ansøgning

Du kan gå ind på MinSU, hvor du finder mere om satser, lån og andre forhold, der har betydning for din SU.

Hvis du får brug for hjælp til at søge SU, kan du henvende dig til din SU-vejleder på dit uddannelsessted.

Rabat på transport

Du kan få rabat på din daglige transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted.

Indlæs flere