Hænder der betjener en iPad
uddannelsesvejledning

Online tilmelding

På vores webshop til online tilmelding kan du finde en oversigt over holdudbud (hf-enkeltfag/-fjernundervisning, avu/dsa og FVU) og har mulighed for at ansøge om optagelse på flere hold/fag. 

Særlige regler

BEMÆRK! Du kan IKKE tilmelde dig hold online, hvis du er aldersbetinget pensionist og/eller har en videregående uddannelse. I begge tilfælde er der forhøjet deltagerbetaling og prisen er dermed en anden end den anførte pris. Derfor er du nødt til at kontakte vejledningen, hvis du ønsker at tilmelde dig et hold.

Læs mere om betingelserne nedenfor.

Forhøjet deltagerbetaling

Aldersbetinget pension, eller på efterløn

Priserne på vores fag er afhængige af, om du er pensionist, på en aldersbetinget pension, eller på efterløn uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Her vil der være et tillæg på yderligere 750 kr. pr. fag.

Dette gælder dog ikke, hvis du i forvejen skal betale fuld deltagerbetaling som følge af en videregående uddannelse, eller hvis du har haft en arbejdsmarkedstilknytning på mere end 8 timer om ugen i gennemsnit i de sidste 12 uger inden tilmelding.

Ved aldersbetinget pension forstås folkepension, tjenestemandspension, og lignende offentlige pensioner samt løbende udbetalinger fra private pensionsordninger.

Videregående uddannelse

Der er andre priser for dig, hvis du har en videregående uddannelse
Har du en kortere eller længerevarende videregående uddannelse (minimum bachelorniveau), skal du betale fuld deltagerbetaling. Se liste over gældende videregående uddannelser

Du kan finde de eksakte priser på fag via linket nedenfor (søg på avu eller hf)

Indlæs flere

Vi passer på ding persondata

Når du ansøger om tilmelding online, beder vi dig om forskellige personlige oplysninger. Læs mere i vores privatlivspolitik, som du finder via linket sammen med mere info om, hvordan vi generelt passer på din data.