uddannelsesvejledning

IKV: Individuel Kompetencevurdering

Få papir på det du fagligt KAN!

Individuel kompetencevurdering – ofte forkortet IKV eller kaldet RKV (Realkompetencevurdering).

VUC Vest tilbyder dig en vurdering af dine realkompetencer.

Vurderingen tilbydes i forhold til målene i fag, der udbydes på avu og hf. Fra G-niveau (9.klasse) til og med A-niveau (højeste gymnasiale niveau).

Du kan søge om en IKV i ét eller flere af de fag, vi tilbyder på VUC Vest. Der kan dog ikke søges for en hel adgangsgivende eksamen.

Du kan tilmelde dig hos

Helle Poulsen
Helle Poulsen
Uddannelsesvejleder
Esbjerg-afdelingen