uddannelsesvejledning

Få papir på det du fagligt KAN!

Individuel kompetencevurdering – ofte forkortet IKV eller kaldet RKV (Realkompetencevurdering).

HF & VUC Vest tilbyder dig en vurdering af dine realkompetencer. Vurderingen tilbydes i forhold til målene i fag, der udbydes på avu og hf. Fra G-niveau (9.klasse) til og med A-niveau (højeste gymnasiale niveau). Du kan søge om en IKV i ét eller flere af de fag, vi tilbyder på HF & VUC Vest. Der kan dog ikke søges for en hel adgangsgivende eksamen.

Du kan tilmelde dig hos

Helle Poulsen
Uddannelsesvejleder

Esbjerg-afdelingen