uddannelsesvejledning

Hjælp til SU

Du skal selv ansøge om SU. Det gør du via MinSU, hvor du kan:

 • søge om SU
 • ændre sluttid
 • ændre bopælsstatus
 • finde oplysninger om dine egne SU-forhold
 • søge om SU-lån
 • genbestille et lånebevis
 • søge om forsørgertillæg 

... og andre relevante SU-relaterede emner.

Gå til MinSU via linket nedenfor eller kontakt vores SU-vejleder, hvis du har brug for hjælp til din ansøgning eller har spørgsmål til din SU.

Hjælp fra SU-vejlederen

Helle Petersen
Helle Petersen
SU-Vejleder

Åbningstider:
Tirsdag: 10.30 - 12.30
Torsdag: 10.30 - 12.30

Info om SU

På hvilke uddannelser er du berettiget SU?

På VUC kan SU være aktuel på:

 • Avu: Almen Voksenuddannelse 9. /10. klasse
 • Hf: Højere Forberedelses eksamen
Hvornår kan du søge?

Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og tidligst én måned før du ønsker SU fra. Du skal have betalt for din undervisning, inden du søger SU.

For at kunne modtage SU, skal du have mindst 23 lektioner pr. uge. Hvis du har hjemmeboende børn under syv år, kan du nøjes med 17 lektioner.

Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, hvis du opfylder betingelserne for SU.

Er du under 20 år afhænger din SU bl.a. af dine forældres indkomst, indtil du fylder 20 år. Er du udeboende og under 20 år, skal du søge dispensation for at kunne modtage udeboende sats.

Vigtigt! Selvom du får dispensationen til udeboende sats, er du stadig afhængig af dine forældres indkomst.

Din SU forudsætter, at du skal være studieaktiv

At være studieaktiv betyder:

 • Møde til alle timer
 • Deltage aktivt i timerne
 • Aflevere opgaver
Her søger du

Du kan søge SU på MinSU. Du skal logge på med dit NemID.

Hjælp til ansøgning

Du kan gå ind på MinSU, hvor du finder mere om satser, lån og andre forhold, der har betydning for din SU.

Hvis du får brug for hjælp til at søge SU, kan du henvende dig til din SU-vejleder på dit uddannelsessted.

Rabat på transport

Du kan få rabat på din daglige transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted.

Indlæs flere