VUC Erhverv
Fleksibelt kompetence­løft

VUC Erhverv

I en verden, der bliver mere og mere digitaliseret, automatiseret og globaliseret, er der til stadighed også behov for stærke almene færdigheder og kompetencer for at komme ind på – eller bevare sin værdi - på arbejdsmarkedet.

Hos VUC Erhverv kan vi hjælpe din virksomhed og dig med et tilbud om fleksibelt kompetenceløft.

Fleksibelt kompetenceløft


Vi kan bl.a. tilbyde kompetenceløft inden for:

  • IT - DET DIGITALE SAMFUND: Fra grundlæggende it til industri 4.0

  • ERHVERVSØKONOMI: Virksomhedens organisation & strategi

  • SAMARBEJDE & KOMMUNIKATION: Styrk de professionelle relationer

  • ENGELSK: Offshore - Teknisk - Business

  • DANSK: Fx for udenlandske medarbejdere

  • TYSK: Forhandlings- & samtaleniveau

  • VUCnet FJERNUNDERVISNING: Undervisning online

Skræddersyede løsninger er også en mulige, ligesom en stor del af undervisningsforløbet kan klares via VUC Vests netundervisning.

Kontaktinformation

Kontakt for mere information

Arne Fogh
Uddannelseskonsulent

Tlf. 51 50 95 13
afo@vucvest.dk

Kontakt for mere information

Mark Bailey
Chef for VUC Erhverv

Tlf. 27 88 06 89
mab@vucvest.dk

FAKTA

  • VUC Erhverv er en del af uddannelsesinstitutionen VUC Vest, som hvert år opkvalificerer og uddanner cirka 2500 kursister.

    VUC erhverv hjælper virksomheder og deres medarbejdere med at opnå et fleksibelt kompetenceløft.

Nyt fra VUC Erhverv