OBU:
Ordblinde­undervis­ning

Er du ordblind?

VUC Vest kan hjælpe dig med:

 • at blive bedre til at læse og skrive.
 • at lære at bruge et særligt computerprogram, der gør det lettere for dig at læse og skrive.
 • at lette dine arbejdsgange på uddannelsen eller på arbejdet ved at bruge hjælpemidler.

Ordblindelærerne på VUC Vest kan hjælpe ordblinde til at klare læse- og skrivekravene i hverdagen, på uddannelse og i job. I ordblindeundervisningen lærer du bl.a. at bruge hjælpemidler, så du har mulighed for at læse, stave og skrive på lige fod med andre.

Der er løbende optag på vores ordblindehold.

 • Hvad er ordblindhed?

  Mange voksne og unge er ordblinde. Enten helt uden at vide det eller uden at få den hjælp, der kan gøre hverdagen, uddannelsen og arbejdet lettere.

  Som ordblind har man vanskeligheder med at læse og skrive. Ordblindhed er ofte medfødt og har ingen sammenhæng med intelligens. Ordblinde bliver bedre til at læse og skrive, når de får undervisning, der er specielt tilrettelagt for dem.

  • Her svært ved at læse undertekster på tv

  • Læser langsomt

  • Har svært ved at huske det læste

  • Bytter om på bogstaver

  • Vælger kun ord, som man er sikker på

  • Problemer med endelser

Er du under 25 år

Fra august 2019 ændrer dine muligheder sig for at gå på VUC, hvis du er under 25 år og vil tage fag på OBU.

DINE MULIGHEDER PÅ OBU

Er du under 25 år, kan du stadig deltage, hvis du opfylder bare en af nedenstående betingelser:

 • Du er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.
 • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
 • Du ikke tilbydes Forberedende Grunduddannelse (FGU) - fx hvis du først har brug for et intensivt OBU- eller FVU-forløb inden videre uddannelse.

Undervisning

Du kan gå til undervisning om dagen, eftermiddagen og/eller om aftenen.

Du kan deltage, selvom du er i job eller går til anden undervisning. Der undervises på små hold med højst seks deltagere.

Ordblindeundervisning på alle vores afdelinger - både om dagen og om aftenen - læs mere i vores faktaark.

En undervisningsgang på almindelige hold varer typisk tre lektioner, men der er også mulighed for fuldtidsforløb (dog ikke på alle afdelinger).

Du kan også følge et fuldtidsforløb på Ordværkstedet (for voksne). Læs mere nedenfor:

 • Undervisning for ordblinde på Ordværkstedet

  Ordværkstedet for voksne
  Undervisning i Esbjerg, Grindsted og Varde

  Op til 20 lektioner om ugen med mulighed for hensynstagende undervisning i fx matematik og engelsk

  Ordværkstedet er fortrinsvis for kursister over 30 år. Ud over den kompenserende ordblindeundervisning, undervises der her i hensyntagende matematik og it.

  For at høre mere om Ordværkstedet - kontakt VUC Vest på tlf. 76121720.

Ordblind
- Hvad kan jeg få?

Kontakt

Kontakt uddannelsesvejleder

Stine Schou Tobiesen

Tlf. 28 10 07 01
sst@vucvest.dk

O-card

VUC Vest har i samarbejde med de øvrige VUC’er i Region Syddanmark udviklet et ordblindekort, O-Card, der skal gøre livet lidt lettere for dig, der er ordblind.

O-Card er et lille kort, du som ordblind kan vise frem, når du har behov for at få hjælp til at læse og skrive. Det kan fx vises til lærere på din uddannelse eller kursus, hvor fagstoffet er nyt, og teksterne svære at læse. Du kan vise det til skrankepersonalet på offentlige kontorer, når du bliver bedt om at læse og udfylde skemaer og dokumenter, eller til dine kolleger eller chef, hvis du har et job, hvor du fx skal læse manualer og brugsanvisninger.


Kortet forklarer modtageren, at du som indehaver af kortet er ordblind og kan have behov for hjælp til at læse og skrive.


Du har som ordblind mulighed for at få et O-Card, hvis du er blevet testet og har opnået ret til ordblindeundervisning. Er du ikke testet, kan du bestille tid til en gratis ordblindetest på VUC Vest.


Læs mere om O-Card

O-Card på studiet

Test

Før undervisningen tester vi dig for at kunne tilbyde dig det bedst mulige egnede hold. Du bliver undervist på små hold. I undervisningen bruger vi computere og programmer, der er udviklet til ordblinde.

Læs mere om testen  nedenfor:

 • Hvad er en ordblindetest?

  Ordblindetest

  • Du melder dig til test på VUC. Testen viser om du er ordblind.

  • Testen tager cirka én time.

  • HVIS du er ordblind, kan du få gratis undervisning for ordblinde.

  • Ring til VUC på telefon 76 12 17 20 og lav en nærmere aftale.

Økonomi

Undervisningen er for både ledige og folk i job - og den er GRATIS:

Ordblindeundervisningen er IKKE SU-berettiget. Er du i Job, kan du søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), der kan dække noget af din løn.

 • Hvad er reglerne for SVU?

  SVU'en henvender sig til dig, som er i arbejde og er kortuddannet.

  Der er flere forhold, der spiller ind, når du vil søge SVU støtten.

  Du vil som tommelfingerregel kunne modtage SVU når:

  • du er i arbejde
  • du er mellem 25-65 år
  • du er kortuddannet
  • du kan få orlov fra arbejdet
  • du har været minimum 26 uger på nuværende arbejdsplads


  Uddannelser på VUC Vest, hvor du kan søge SVU for miniimum 1 uge eller max 40 uger (fuld tid):


  • AVU - almen voksen uddannelse 9 / 10 klasse
  • FVU - forberedende voksenuddannelse (fra 20 år)
  • OBU - Ordblinde uddannelse (fra 20 år)
  • HF


  Du finder mere om "kortuddannede", regler og praktiske spørgsmål, på siden om "Statens Voksenuddannelses Støtte": www.svu.dk.

  Kontakt din uddannelsesvejleder, der hjælper dig med vejledning og ansøgningskema.