OBU:
Ordblinde­undervis­ning

Er du ordblind?

GRATIS Ordblindeundervisning (OBU)

Ønsker du at blive mere uafhængig af andres hjælp til læse- og skriveopgaver i dit job, i uddannelse og på hjemmefronten? Lær at bruge hjælpemidler til pc, tablet og smartphone og få nye strategier til stavning og læsning ved at deltage i ordblindeundervisning på VUC Vest.
Inden undervisningens start udarbejdes en individuel udredning og en undervisningsplan.
 • Hvad er ordblindhed?

  Mange voksne og unge er ordblinde. Enten helt uden at vide det eller uden at få den hjælp, der kan gøre hverdagen, uddannelsen og arbejdet lettere.

  Som ordblind har man vanskeligheder med at læse og skrive. Ordblindhed er ofte medfødt og har ingen sammenhæng med intelligens. Ordblinde bliver bedre til at læse og skrive, når de får undervisning, der er specielt tilrettelagt for dem.

  • Her svært ved at læse undertekster på tv

  • Læser langsomt

  • Har svært ved at huske det læste

  • Bytter om på bogstaver

  • Vælger kun ord, som man er sikker på

  • Problemer med endelser
OBU og FVU

Ordblindetest

Ordblindetest

Optagelse på et ordblindehold kræver en samtale og en visitationstest hos en ordblindelærer.

Testen fortæller, om du har ret til ordblindeundervisning. Samtale og test tager ca. 1 time

Læs mere om testen nedenfor:

 • Hvad er en ordblindetest?

  Ordblindetest

  • Du melder dig til test på VUC. Testen viser om du er ordblind.

  • Testen tager cirka én time.

  • HVIS du er ordblind, kan du få gratis undervisning for ordblinde.

  • Kontakt ordblindevejleder Lene Hoffman Sørensen på
   • Tlf. 60 43 85 14 (Telefontid: Mandag: 08.00-12.00 og Fredag: 08.00-12.00)
   • Mail: lhs@vucvest.dk

  • Uden for Lenes telefontid kan du ringe til VUC Vest på tlf. 76 12 17 20.

Kontakt

 • Lene Hoffmann Sørensen

  Lene Hoffmann Sørensen Ordblindevejleder

  Tlf. 60438514

  lhs@vucvest.dk

 • TELEFONTIDER

  Mandag: 08.00 - 12.00
  Fredag: 08.00 - 12.00

Kontakt uddannelsesvejledningen

Uddannelsesvejledningen
Kontakt

Tlf. 76 12 17 20
vejledningen@vucvest.dk

Kontakt

Holdoversigt

HOLDOVERSIGT

Her kan du finde en oversigt over vores OBU-hold.

For at tilmelde dig holdende skal du kontakte uddannelsesvejledningen.

Link kommer, når holdoversigten er klar

Undervisning Esbjerg

Aftenhold: Tirsdage kl. 18.00-20.30

3 lektioner pr. uge
Undervisningen er for dig, der ønsker at være en del af et hold med fysisk tilstedeværelse udenfor almindelig arbejdstid. Der tildeles 80 lektioner ad gangen, og der stilles computer til rådighed, men du kan også medbringe egen pc. Der skal udarbejdes en udredning og en undervisningsplan af læreren inden start.

Undervisningen tilrettelægges som holdundervisning med udgangspunkt i deltagernes individuelle
vanskeligheder og vil omhandle dansk grammatik, strategier til stavning, læse- og skrivefærdigheder samt instruktion i anvendelse af it-kompenserende hjælpemidler. Der er løbende optag.

OBU-DSA: Tirsdage KL 8.15- 9.50

2 lektioner pr. uge
OBU-DSA-undervisningen er for kursister med dansk som andetsprog, som er testet ordblinde. Vi kan teste dig på VUC Vest, og det er gratis. Undervisningen ligger pt. om tirsdagen fra kl. 8.15 - 9.50. Der er maks. seks kursister på holdet. Målgruppen er bred. Vi har plads til alle DSA-kursister, som er testet ordblinde, er motiverede og har lyst til at lære i en lille gruppe. Alle kursister får udarbejdet en udredning/DOT test.

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte kursists standpunkt og behov. I undervisningen arbejder vi både individuelt og fælles med dansk grammatik, læsning, skrivning, stavning og kompenserede IT. Der er løbende optag. Du kan blive testet både i Vejen og i Esbjerg, men DSA-
undervisningen er pt. kun i Esbjerg.

OBU-Flex: 3 dage om ugen - mandag, tirsdag og torsdag

Op til 9 lektioner
Undervisningen er for dig, der har brug for 3-9 lektioner ugentligt med ordblindeundervisning ved fysisk tilstedeværelse. På dette hold lærer du at bruge it samt mulige strategier til læsning, stavning og skrivning.

Undervisningen tilrettelægges på baggrund af din individuelle udredning og undervisningsplan samt ud fra de samtaler og spørgsmål, der naturligt opstår i undervisningen. Undervisningen foregår på hold med op til seks kursister, og du vil der møde andre ordblinde, som også er interesserede i at få nye strategier til at mestre ordblindhed. I undervisningen arbejder vi derfor både individuelt og fælles med dansk grammatik, læsning, skrivning, stavning og kompenserende it. Der er løbende optag.

Undervisningen ligger: Mandag, tirsdag og torsdag formiddag fra kl. 8.15 - 10.50. Du kan være tilknyttet en enkelt dag, to dage eller alle tre dage om ugen.

Undervisning Vejen

OBU-Vejen: Torsdage kl. 9.00 - 11.30

3 lektioner pr. uge
Ordblindeundervisningen på VUC Vest i Vejen er planlagt til torsdage fra kl. 9.00 og er 3 lektioner pr. uge. Der er maks. seks kursister på holdet. Målgruppen er bred. Vi har plads til alle kursister, som er motiverede og har lyst til at lære i en lille hyggelig gruppe med andre ordblinde kursister.

Alle kursister får udarbejdet en individuel udredning og undervisningsplan, som tager udgangspunkt i den enkelte kursists individuelle behov. I undervisningen arbejder vi både individuelt og fælles med dansk grammatik, læsning, skrivning, stavning og kompenserende it. Der er løbende optag. Du kan også blive testet gratis i Vejen på VUC Vest.

Online hold

OBU-Net:

3 lektioner pr. uge + virtuelt møde hver 4. uge - med afleveringsdag torsdag
Tilrettelægges som hjemmearbejde svarende til 3 lektioner ugentligt + virtuelt møde hver 4. uge med underviser og evt. de øvrige net-kursister. Opgaver afleveres (og rettes) digitalt hver uge. Du kan anvende din egen pc eller leje en hos VUC Vest. Der skal udarbejdes en udredning og en undervisningsplan af læreren inden start.

Undervisningen er specifikt tilpasset den enkeltes behov og vil afhængigt af vanskelighederne omhandle dansk grammatik, strategier til stavning, læse- og skrivefærdigheder samt it-kompenserende hjælpemidler. Der er løbende optag. Undervisningsformen kræver større selvstændighed og kendskab til pc på brugerniveau, men indebærer stor fleksibilitet i forhold til udarbejdelse af opgaver. Der vil være mulighed for lærerstøtte og kontakt løbende.

OBU-Online: Tirsdage - sen eftermiddag eller aften

3 lektioner pr. uge
Undervisningen er for dig, der er vant til at bruge din computer. Undervisningen foregår online over Teams på tirsdage; sen eftermiddag eller aften. Du skal have egen computer til rådighed. For at komme i gang skal der udarbejdes en udredning og en individuel undervisningsplan. I undervisningen arbejdes både individuelt og fælles med dansk grammatik, læsning, skrivning, stavning og kompenserende it.

Der er løbende optag, og det betyder ikke noget, hvor i landet du sidder. Du kan evt. starte op på OBU-Flex for at få tryghed med it, inden du overgår til OBU-online. Fordelen ved online undervisning er, at du guides igennem dine opgaver med individuel vejledning, imens du arbejder på opgaven, og sammen med andre aktive kursister mærker et fællesskab om ordblindhed.

Virksomhedshold

OBU for virksomhedshold

VUC Vest tilbyder også holdundervisning til ordblinde fra samme virksomhed.

Oprettelse afhænger af deltagerantal og tilrettelægges i samarbejde med medarbejdere og ledere.

Der kan søges SVU til de ansatte under forløbet.

Læs mere om vores virksomhedshold.

Gratis ordblindeundervisning (OBU) - Holdoversigt

Gratis ordblindeundervisning (OBU) - Holdoversigt

OBU i Esbjerg og Vejen 2020-21 - holdoversigt.pdf

Dispensation og prøver

Husk, at udfylde ansøgning om dispensation til forlænget tid og anvendelse af hjælpemidler til prøverne.

Du finder skema og ansøgningsfrister på vores hjemmeside: Ansøgning om dispensation

Du skal have en underskrift fra vejlederne i Uddannelsesvejledningen.

AppWriter Cloud

Fra CD-ord til AppWriter: Vi overgik til programmet AppWriter pr. oktober 2020. I en periode har vi haft licenser til begge programmer, men fremadrettet vil vi anvende AppWriter Cloud. Beslutningen baseres bl.a. på, at it-rygsække fremadrettet kommer med AppWriter. Programmet kan desuden downloades via VUCintra, hvor du finder link til installering samt vejledning: AppWriter  (Du skal logge ind).

Du kan også følge dette link for support eller vejledning til Appwriter: www.wizkids.dk/support/appwriter

O-card

VUC Vest har i samarbejde med de øvrige VUC’er i Region Syddanmark udviklet et ordblindekort, O-Card, der skal gøre livet lidt lettere for dig, der er ordblind.

O-Card er et lille kort, du som ordblind kan vise frem, når du har behov for at få hjælp til at læse og skrive. Det kan fx vises til lærere på din uddannelse eller kursus, hvor fagstoffet er nyt, og teksterne svære at læse. Du kan vise det til skrankepersonalet på offentlige kontorer, når du bliver bedt om at læse og udfylde skemaer og dokumenter, eller til dine kolleger eller chef, hvis du har et job, hvor du fx skal læse manualer og brugsanvisninger.


Kortet forklarer modtageren, at du som indehaver af kortet er ordblind og kan have behov for hjælp til at læse og skrive.


Du har som ordblind mulighed for at få et O-Card, hvis du er blevet testet og har opnået ret til ordblindeundervisning. Er du ikke testet, kan du bestille tid til en gratis ordblindetest på VUC Vest.


Læs mere om O-Card

O-Card på studiet

Økonomi

Undervisningen er for både ledige og folk i job - og den er GRATIS:

Ordblindeundervisningen er IKKE SU-berettiget. Er du i Job, kan du søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), der kan dække noget af din løn.

 • Hvad er reglerne for SVU?

  SVU'en henvender sig til dig, som er i arbejde og er kortuddannet.

  Der er flere forhold, der spiller ind, når du vil søge SVU støtten.

  Du vil som tommelfingerregel kunne modtage SVU når:

  • du er i arbejde
  • du er mellem 25-65 år
  • du er kortuddannet
  • du kan få orlov fra arbejdet
  • du har været minimum 26 uger på nuværende arbejdsplads


  Uddannelser på VUC Vest, hvor du kan søge SVU for miniimum 1 uge eller max 40 uger (fuld tid):


  • AVU - almen voksen uddannelse 9 / 10 klasse
  • FVU - forberedende voksenuddannelse (fra 20 år)
  • OBU - Ordblinde uddannelse (fra 20 år)
  • HF


  Du finder mere om "kortuddannede", regler og praktiske spørgsmål, på siden om "Statens Voksenuddannelses Støtte": www.svu.dk.

  Kontakt din uddannelsesvejleder, der hjælper dig med vejledning og ansøgningskema.

Er du under 25 år

DINE MULIGHEDER PÅ OBU

Er du under 25 år, kan du stadig deltage, hvis du opfylder bare en af nedenstående betingelser:

 • Du er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.
 • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
 • Du ikke tilbydes Forberedende Grunduddannelse (FGU) - fx hvis du først har brug for et intensivt OBU- eller FVU-forløb inden videre uddannelse.