ordblindeundervisning

Virksomhedshold

Ordblindeundervisning på VUC Vest, der henvender sig til de medarbejdere på en virksomhed, der har udfordringer med læsning og skrivning.

På VUC Vest tilbyder vi:

  • Ordblindetest
  • Udredning
  • Undervisning på små hold

Undervisningen omfatter instruktion og øvelse i at bruge it-kompenserende hjælpemidler samt strategier til stavning og læsning.

Undervisningen kan foregå ved fremmøde eller delvist fremmøde med mulighed for hjemmearbejde.

I forlængelse af vores almindelige ordlindeundervisning tilbyder vi også OBU-engelsk for virksomheder og som online undervisning. 

Smilende mand i arbejdstøj

Kontakt ordblindevejleder eller erhvervskonsulent

Lene Hoffmann Sørensen
Ordblindevejleder, OBU

Telefontider:
Mandag: 08.00 - 12.00
Fredag: 08.00 - 12.00

Økonomi

Priser for OBU

Undervisningen er for både ledige og folk i job - og den er GRATIS:

Ordblindeundervisningen er IKKE SU-berettiget. Er du i Job, kan du søge SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), der kan dække noget af din løn.

Læs mere om SVU nedenfor. 

Indlæs flere

Statens Voksen­uddannelsesstøtte

Reglerne for SVU - Statens Voksenuddannelses Støtte

Der kan ydes kursusgodtgørelse efter loven om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvilket svarer til 80 % af højeste dagpengesats. Modtager deltageren løn i arbejdstiden, tilgår SVU arbejdsgiveren.

SVU henvender sig til dem, der er i arbejde og/eller er kortuddannede. Der er flere forhold, der spiller ind, når du vil søge SVU. Kontakt uddannelsesvejledningen, hvis du ønsker vejledning og ansøgningsskema.

Du finder mere information om regler og praktiske spørgsmål på siden om "Statens Voksenuddannelses Støtte".

Indlæs flere