uddannelser

GRATIS Ordblindeundervisning

Ønsker du at blive mere uafhængig af andres hjælp til læse- og skriveopgaver i dit job, i uddannelse og på hjemmefronten? Vi tilbyder dag- og aftenhold, virksomhedshold samt mulighed for online undervisning.

Lær at bruge hjælpemidler til pc, tablet og smartphone og få nye strategier til stavning og læsning ved at deltage i ordblindeundervisning på VUC Vest. Inden undervisningens start udarbejdes en individuel udredning og en undervisningsplan. 

Ordblindetest
Optagelse på et ordblindehold kræver en samtale og en visitationstest hos en ordblindelærer. Testen fortæller, om du er ordblind og har du har ret til gratis ordblindeundervisning. Samtale og test tager ca. 1 time

Kontakt vores ordblindevejleder for at tilmelde dig test eller hvis du vil vide mere om test og undervisning.

Undervisning og hold

Undervisning Esbjerg

Aftenhold: Tirsdage kl. 18.00-20.30

3 lektioner pr. uge
Undervisningen er for dig, der ønsker at være en del af et hold med fysisk tilstedeværelse udenfor almindelig arbejdstid. Der tildeles 80 lektioner ad gangen, og der stilles computer til rådighed, men du kan også medbringe egen pc. Der skal udarbejdes en udredning og en undervisningsplan af læreren inden start.

Undervisningen tilrettelægges som holdundervisning med udgangspunkt i deltagernes individuelle
vanskeligheder og vil omhandle dansk grammatik, strategier til stavning, læse- og skrivefærdigheder samt instruktion i anvendelse af it-kompenserende hjælpemidler. Der er løbende optag.

OBU-DSA: Tirsdage KL 8.15- 9.50

2 lektioner pr. uge
OBU-DSA-undervisningen er for kursister med dansk som andetsprog, som er testet ordblinde. Vi kan teste dig på VUC Vest, og det er gratis. Undervisningen ligger pt. om tirsdagen fra kl. 8.15 - 9.50. Der er maks. seks kursister på holdet. Målgruppen er bred. Vi har plads til alle DSA-kursister, som er testet ordblinde, er motiverede og har lyst til at lære i en lille gruppe. Alle kursister får udarbejdet en udredning/DOT test.

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte kursists standpunkt og behov. I undervisningen arbejder vi både individuelt og fælles med dansk grammatik, læsning, skrivning, stavning og kompenserede IT. Der er løbende optag. Du kan blive testet både i Vejen og i Esbjerg, men DSA-
undervisningen er pt. kun i Esbjerg.

OBU-Flex: 3 dage om ugen - mandag, tirsdag og torsdag

Op til 9 lektioner
Undervisningen er for dig, der har brug for 3-9 lektioner ugentligt med ordblindeundervisning ved fysisk tilstedeværelse. På dette hold lærer du at bruge it samt mulige strategier til læsning, stavning og skrivning.

Undervisningen tilrettelægges på baggrund af din individuelle udredning og undervisningsplan samt ud fra de samtaler og spørgsmål, der naturligt opstår i undervisningen. Undervisningen foregår på hold med op til seks kursister, og du vil der møde andre ordblinde, som også er interesserede i at få nye strategier til at mestre ordblindhed. I undervisningen arbejder vi derfor både individuelt og fælles med dansk grammatik, læsning, skrivning, stavning og kompenserende it. Der er løbende optag.

Undervisningen ligger: Mandag, tirsdag og torsdag formiddag fra kl. 8.15 - 10.50. Du kan være tilknyttet en enkelt dag, to dage eller alle tre dage om ugen.

Undervisning Vejen

OBU-Vejen: En formiddag om ugen (nyt hold fra januar 2022)

3 lektioner pr. uge
Ordblindeundervisningen på VUC Vest i Vejen er planlagt til en formiddag om ugen a 3 lektioner pr. uge. Der er maks. seks kursister på holdet. Målgruppen er bred. Vi har plads til alle kursister, som er motiverede og har lyst til at lære i en lille hyggelig gruppe med andre ordblinde kursister.

Alle kursister får udarbejdet en individuel udredning og undervisningsplan, som tager udgangspunkt i den enkelte kursists individuelle behov. I undervisningen arbejder vi både individuelt og fælles med dansk grammatik, læsning, skrivning, stavning og kompenserende it. Der er løbende optag. Du kan også blive testet gratis i Vejen på VUC Vest.

Online hold

OBU-Net:

3 lektioner pr. uge + virtuelt møde hver 4. uge - med afleveringsdag torsdag
Tilrettelægges som hjemmearbejde svarende til 3 lektioner ugentligt + virtuelt møde hver 4. uge med underviser og evt. de øvrige net-kursister. Opgaver afleveres (og rettes) digitalt hver uge. Du kan anvende din egen pc eller leje en hos VUC Vest. Der skal udarbejdes en udredning og en undervisningsplan af læreren inden start.

Undervisningen er specifikt tilpasset den enkeltes behov og vil afhængigt af vanskelighederne omhandle dansk grammatik, strategier til stavning, læse- og skrivefærdigheder samt it-kompenserende hjælpemidler. Der er løbende optag. Undervisningsformen kræver større selvstændighed og kendskab til pc på brugerniveau, men indebærer stor fleksibilitet i forhold til udarbejdelse af opgaver. Der vil være mulighed for lærerstøtte og kontakt løbende.

OBU-Online: Tirsdage - sen eftermiddag 

3 lektioner pr. uge
Undervisningen er for dig, der er vant til at bruge din computer. Undervisningen foregår online over Teams på tirsdage; sen eftermiddag. Du skal have egen computer til rådighed. For at komme i gang skal der udarbejdes en udredning og en individuel undervisningsplan. I undervisningen arbejdes både individuelt og fælles med dansk grammatik, læsning, skrivning, stavning og kompenserende it.

Der er løbende optag, og det betyder ikke noget, hvor i landet du sidder. Du kan evt. starte op på OBU-Flex for at få tryghed med it, inden du overgår til OBU-online. Fordelen ved online undervisning er, at du guides igennem dine opgaver med individuel vejledning, imens du arbejder på opgaven, og sammen med andre aktive kursister mærker et fællesskab om ordblindhed.

Virksomhedshold

OBU for virksomhedshold

VUC Vest tilbyder også holdundervisning til ordblinde fra samme virksomhed.

Oprettelse afhænger af deltagerantal og tilrettelægges i samarbejde med medarbejdere og ledere.

VI tilbyder i forlængelse af vores almindelige ordlindeundervisning også OBU-engelsk for virksomheder og som online undervisning. 

Der kan søges SVU til de ansatte under forløbet.

 

OBU-Engelsk

I forlængelse af vores almindelige ordlindeundervisning tilbyder vi også OBU-engelsk for 

  • små hold a maks. seks kursister
  • virksomhedshold
  • online undervisning

Spørg vores ordblindevejleder om dine muligheder. 

Indlæs flere
Kontakt vores ordblindevejleder
Lene Hoffmann Sørensen
Ordblindevejleder, OBU

Telefontider:
Mandag: 08.00 - 12.00
Fredag: 08.00 - 12.00

Mere om ordblindhed

Cirka 400.000 voksne og unge på landsplan er ordblinde. Enten helt uden at vide det eller uden at få den hjælp, der kan gøre hverdagen, uddannelsen og arbejdet lettere. Som ordblind har man vanskeligheder ved at læse og skrive. Ordblindhed er ofte medfødt og har ingen sammenhæng med intelligens. Ordblinde bliver bedre til at læse og skrive, når de får undervisning, der er specielt tilrettelagt for dem. 

Udfordringer for ordblinde kan fx være: 

  • Har svært ved at læse undertekster på tv 
  • Læser langsomt 
  • Har svært ved at huske det læste 
  • Bytter om på bogstaver 
  • Vælger kun ord, som man er sikker på 
  • Problemer med endelser
”Undervisningen på VUC Vest har hjulpet mig til, at jeg kan være mig selv, det vil sige, at jeg nu kan skrive en tekst uden at få ondt i maven over, at jeg godt ved, jeg laver fejl i tekster. I dag skriver jeg det, jeg har lyst til. Jeg ved godt, at der er fejl i teksterne, men det gør mig ikke noget, for ingen er jo perfekt. Derfor synes jeg, det er godt, at man på landsplan sætter fokus på ordblindhed (International ordblindeuge) - så har du mistanke om, at du er ordblind, så bliv testet. Det gør dit liv meget bedre og giver dig større selvtillid. Vi ses på VUC Vest .”
Anja, ordblindekursist på VUC Vest