Kursister laver gruppearbejde udenfor
uddannelser

Videre på UNI?

Har du 2-årig hf, og vil du videre på universitet eller anden lang videregående uddannelse?  Så kan du tage den supplerende overbygning på HF & VUC Vest. På HF & VUC Vest kan du vælge mellem tre versioner af den Supplerende Overbygning (SOF). Læs mere om dine muligheder og version 1-3 nedenfor

Ansøgning: Vil du søge ind på SOF, skal du udfylde en ansøgningsformular, der sendes til vejledningen, som herefter kontakter dig. Hav materiale klar til at vedhæfte din ansøgning (Eksamensbevis eller et screenshot af de fag, du følger og afslutter).

Tilmeld dig via vores ansøgningsformular eller kontakt vejledningen

Dine muligheder - version 1-3

Version 1 to løft på et halvt år
Et løft via GSK i sommerferien

Uge 28-33
Matematik, Kemi og Fysik
Eksamen: August

Et løft via HF-enkeltfag i efteråret
Kan også afvikles via net
Eksamen: December

Yderligere info
Ingen SU i efteråret!

Men med mulighed for at arbejde.

Intensivt forløb

Version 2: Tre løft på et halvt år
Tre løft via HF-enkeltfag i efteråret

Uge 32-48
Kan også afvikles via net
Eksamen: December

Efterår med tre fag:
Matematik A og Engelsk A.
Disse fag udbyder og opretter vi under forudsætning af, at der er nok tilmeldte

Yderligere info
Ingen SU i sommerferien + eksamensmåneden!

Intensivt forløb

Version 3: To-tre løft på et år
Fx hvis du er i arbejde og/eller først skal begynde på en lang videregående uddannelse om et år.

Ordinær undervisningsforløb eller via netundervisning.

Yderligere info
Ingen SU, da der ikke er nok timer, men med mulighed for at arbejde ved siden af.

Indlæs flere

Adgangskrav

Adgangskrav - løft af fagniveau

Min. to løft af fag fra dit nuværende niveau (250 timer):

  • Et B-fag løftes til et A- fag (125 timer)
  • Et C-fag løftes til et B-fag (125 timer)

Eller:

  • To B-fag løftes til A-fag
Indlæs flere

Økonomi

Priser for SOF

Det er gratis at læse SOF, hvis det er under to år siden, du har bestået din gymnasiale uddannelse. Hvis det er mere end to år siden, skal du betale kr. 550 pr. fag.

Som kursist på den Supplerende Overbygning kan du søge om SU efter gældende regler, hvis du gennemfører inden for et halvt år. For at få SU skal du have mindst 16 timers undervisning om ugen.

Under de komprimerede forløb, kan du kun få én måneds SU pr. fag eller niveau, og du kan kun få SU i undervisningsperioden. Du kan ikke få SU til eksamensmåneden. Fag med mere end 100 timers undervisning (typisk A og B-niveauer) vil give en ekstra måneds SU (men der gives kun én ekstra måned pr. semester). Du kan godt supplere i mere end ét fag ad gangen. 

  • Dit forbrug af SU på overbygningen har ingen betydning for antallet af SU-klip til videregående uddannelse.
  • Du søger om SU via su.dk.

Læs mere om SU nedenfor. 

Indlæs flere

Info om SU

På hvilke uddannelser er du berettiget SU?

På VUC kan SU være aktuel på:

  • Avu: Almen Voksenuddannelse 9. /10. klasse
  • Hf: Højere Forberedelses eksamen
Hvornår kan du søge?

Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og tidligst én måned før du ønsker SU fra. Du skal have betalt for din undervisning, inden du søger SU.

For at kunne modtage SU, skal du have mindst 23 lektioner pr. uge. Hvis du har hjemmeboende børn under syv år, kan du nøjes med 17 lektioner.

Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, hvis du opfylder betingelserne for SU.

Er du under 20 år afhænger din SU bl.a. af dine forældres indkomst, indtil du fylder 20 år. Er du udeboende og under 20 år, skal du søge dispensation for at kunne modtage udeboende sats.

Vigtigt! Selvom du får dispensationen til udeboende sats, er du stadig afhængig af dine forældres indkomst.

Din SU forudsætter, at du skal være studieaktiv

At være studieaktiv betyder:

  • Møde til alle timer
  • Deltage aktivt i timerne
  • Aflevere opgaver
Her søger du

Du kan søge SU på MinSU. Du skal logge på med dit NemID.

Hjælp til ansøgning

Du kan gå ind på MinSU, hvor du finder mere om satser, lån og andre forhold, der har betydning for din SU.

Hvis du får brug for hjælp til at søge SU, kan du henvende dig til din SU-vejleder på dit uddannelsessted.

Rabat på transport

Du kan få rabat på din daglige transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted.

Indlæs flere