Tre smilende kursister ved hovedindgangen i Esbjerg
uddannelser

GSK (sommerkurser)

Har du allerede en afsluttet gymnasial uddannelse, men har opdaget, at du mangler ét fag, en højere karakter eller niveau for at komme ind på din drømmeuddannelse, så er et komprimeret sommerkursus med gymnasiale suppleringsfag (GSK) en rigtig god mulighed for at komme hurtigt videre. 

Udbud af fag sommeren 2023

På grund af et nationalt fald i antallet at kursister til sommerkurserne udbydes der kun Matematik A og Fysik B på HF & VUC Vest i 2023.

Ønsker man Matematik på B-niveau henviser vi til muligheden på HF & VUC Kolding. Mangler man Kemi C henviser vi til VUC Syd. Tilmelding sker fortsat via Odense Katedralskole, hvor man også angiver hvilken skole man gerne vil henvises til -  og har du yderligere spørgsmål kan du henvende dig enten til vores vejledning eller til GS-koordinatoren.

Tilmeld dig via Odense Katedralskole - Har du spørgsmål til GSK hos os, kan du kontakte vores vejledning

Fag og datoer

Matematik BA
Undervisning: Fra 06.07.2023 - 04.08.2023 (med efterfølgende eksamen)

Eksamen: Primo til ultimo august

Timer/dag: ca. 5,5 timer

Tidspunkt: kl. 08:45 - 14:30


Bemærk at eksamen kan ligge fra sidste undervisningsdato og til ultimo august.  

Fysik CB
Undervisning: Fra 06.07.2023 - 04.08.2023 (med efterfølgende eksamen)

Eksamen: Primo til ultimo august

Timer/dag: ca. 5,5 timer

Tidspunkt: kl. 08:45 - 14:30


Bemærk at eksamen kan ligge fra sidste undervisningsdato og til ultimo august.  

Matematik CB - på Kolding HF & VUC

Vi henviser til undervisning på Kolding HF & VUC: 

Kontakt Kolding HF & VUC

Kemi 0C - på VUC Syd

Vi henviser til undervisning på VUC SYD: 

Kontakt VUC Syd

Indlæs flere

Optagelseskrav

Kravene for at blive optaget på GSK

Du skal have en afsluttet gymnasial eksamen, fx stx, hf, hhx, eux, htx, GIF eller en afsluttet erhvervsuddannelse med minimum ét fag på C-niveau - eller tilsvarende eksamen (fx fra udlandet) for at blive optaget på GS.

Hvis der er for få ansøgere til at oprette et GS-hold på det VUC, hvor du søger, vil du blive tilbudt plads på et andet undervisningssted - fortrinsvis i regionen.

Vær opmærksom på! Deltager du på GS-sommerkurser skal du forvente en stor arbejdsbyrde i perioden.

Du skal desuden være opmærksom på, at eksamen ligger efter ovenstående undervisningsperiode. Eksamen afholdes typisk midt i eller i slutningen af august. De endelige eksamensdatoer offentliggøres i starten af august.

Bekendtgørelse for GSK
Indlæs flere

Økonomi

Hvad koster GSK?

Tilmeldingen er gratis, hvis du begynder senest den 1. oktober to år efter, at den adgangsgivende eksamen er afsluttet. Derefter betales kr. 550,- pr. fag.

Su og transportstøtte
Du kan søge om SU www.su.dk og transportstøtte til disse kurser.

NB! KEMI C giver kun én måneds SU

Læs mere om SU nedenfor. 

Indlæs flere

Info om SU

På hvilke uddannelser er du berettiget SU?

På VUC kan SU være aktuel på:

  • Avu: Almen Voksenuddannelse 9. /10. klasse
  • Hf: Højere Forberedelses eksamen
Hvornår kan du søge?

Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og tidligst én måned før du ønsker SU fra. Du skal have betalt for din undervisning, inden du søger SU.

For at kunne modtage SU, skal du have mindst 23 lektioner pr. uge. Hvis du har hjemmeboende børn under syv år, kan du nøjes med 17 lektioner.

Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, hvis du opfylder betingelserne for SU.

Er du under 20 år afhænger din SU bl.a. af dine forældres indkomst, indtil du fylder 20 år. Er du udeboende og under 20 år, skal du søge dispensation for at kunne modtage udeboende sats.

Vigtigt! Selvom du får dispensationen til udeboende sats, er du stadig afhængig af dine forældres indkomst.

Din SU forudsætter, at du skal være studieaktiv

At være studieaktiv betyder:

  • Møde til alle timer
  • Deltage aktivt i timerne
  • Aflevere opgaver
Her søger du

Du kan søge SU på MinSU. Du skal logge på med dit NemID.

Hjælp til ansøgning

Du kan gå ind på MinSU, hvor du finder mere om satser, lån og andre forhold, der har betydning for din SU.

Hvis du får brug for hjælp til at søge SU, kan du henvende dig til din SU-vejleder på dit uddannelsessted.

Rabat på transport

Du kan få rabat på din daglige transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted.

Indlæs flere