Smilende kursister udenfor

Du har mange muligheder på hf

På HF & VUC Vest glæder vi os til at byde dig velkommen i vores uddannelsesmiljø for unge og voksne, der er præget af medbestemmelse og faglig fordybelse i en række spændende fag. Hf er både almendannende og studieforberedende, og med de rette valgfag og niveauer kan en hf-eksamen føre dig videre til de fleste uddannelser. Læs mere om dine muligheder nedenfor. 

 

Hf-enkeltfag

Mangler du fag eller en fleksibel fuld hf-eksamen?

En fleksibel uddannelse, hvor du kan vælge lige netop de fag, du mangler eller sammensætte fag til en fuld hf.

Som enkeltfagskursist kan du følge et eller flere gymnasiale fag på samme tid. Du har på denne måde mulighed at vælge lige netop de fag, du mangler eller sammensætte en fleksibel fuld hf eksamen i dit eget tempo fx sideløbende med et arbejde.

HF Ordblind - NY

Ønsker du en fuld HF og et stærkt fundament for videre uddannelse?

På HF & VUC Vest tilrettelægger vi en 3-årig HF til dig, så du kan få støtte til en vellykket ungdomsuddannelse, der ligesom en 2-årig HF gør det muligt at søge optagelse på en lang række videregående uddannelser.

På uddannelsen læses kernefag og understøttende undervisning i stamklassen og valgfagene læses med andre hf-kursister. Du har dermed de samme muligheder for at vælge fagpakker, som på det 2-årige HF.

Ordlindeundervisningen bliver en integrereret del af din HF og du har mulighed for at få forlænget tid, samt bruge dine hjælpemidler til eksamen.

Tilmelding til HF Ordblind sker via www.optagelse.dk og ansøgningsfristen er d. 13. marts 2023.

Når du søger HF Ordblind, skal du tilføje forrang. Forrang betyder, at du kan få reserveret en plads foran andre ansøgere. Forrang gælder hvis du vil gå på HF Ordblind, og du skal vælge "Klasser for elever med særlige behov (f.eks. ordblindhed)" under forrang.

HF Ordblind er en HF2 tilrettelagt over 3 år, læs mere om indholdet af uddannelsen under 2-årigt HF:

Læs mere om 2-årigt hf

Bliv klar til en mellemlang videregående uddannelse?

Med målrettede fagpakker kan du vælge forskellige veje til videre uddannelse og jobmuligheder samt få en uddannelse, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser.

2-årigt hf er et målrettet samlet forløb, der giver dig mulighed for at søge optagelse på en lang række videregående uddannelse, men er især målrettet de mellemlange videregående uddannelse. På bare to år kan du blive klar til din drømmeuddannelse som fx sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, multimediedesigner, markedsøkonom, politibetjent og en lang række andre mellemlange videregående uddannelser.

Tilmeldingsfrist til 2-årigt hf via www.optagelse.dk er d. 13. marts, men vi modtager ansøgninger helt frem til undervisningens start midt i august.

Hf-uddannelsespakker

Etårige forløb baseret på enkeltfag, hvor du kan målrette din videre uddannelse

Til nogle uddannelser behøver du ikke en fuld hf, men hvis du søger via kvote 2, kan du nøjes med en række hf-enkeltfag tilbudt som uddannelsespakker på gymnasialt niveau.

Hf-uddannelsespakkerne er målrettede etårige forløb, hvor du har mulighed for at vælge et studieforløb baseret på Hf-enkeltfag og målrettet din videregående uddannelse.

Videre på UNI (SOF)

En hf-overbygning, så du fx kan komme videre på UNI

Tag en Supplerende Overbygning (SOF), der er adgangsgivende til lange videregående uddannelser.

Har du 2-årig hf, og vil du videre på universitet eller anden lang videregående uddannelse?

Så kan du tage den Supplerende Overbygning (SOF), der er adgangsgivende til lange videregående uddannelser.

Hf-Net - Fjernundervisning

Fjernundervisning på Hf-enkeltfag

Læs hjemmefra med eksamen på vores afdeling i Esbjerg. 

Hf-Net er online fjernundervisning og kan være et godt valg, hvis du har brug for en fleksibel løsning, hvor du indenfor rammerne af en afleveringsplan selv kan tilrettelægge din studietid.

GSK - Gymnasial Supplering

Gymnasial Supplering (sommerkurser)

Brug for fag eller karakterer til drømmeuddannelsen.

Har du allerede en afsluttet gymnasial uddannelse, men har opdaget, at du mangler ét fag, en højere karakter eller niveau for at komme ind på din drømmeuddannelse, så er et komprimeret sommerkursus med gymnasiale suppleringsfag (GSK) en rigtig god mulighed for at komme hurtigt videre.

Indlæs flere
Fire kursister i gruppearbejde

Du kan kombinere
HF-fag med fag på
AVU og/eller FVU

Kontakt HF & VUC Vests uddannelsesvejledere på telefon 76 12 17 20 eller book en tid hos en uddannelsesvejleder

For at du får det optimale ud af forløbet, bliver du rådgivet af en lærer/tutor og af vejledningen.

Bemærk: 
Du kan kun gennemføre en fuld gymnasial uddannelse én gang.

Du man finde Undervisningsministeriets generelle info om hf, fag og fagbeskrivelser på Uddannelsesguiden  via linket nedenfor. (Obs: Ikke alle fag beskrevet her udbydes ved HF & VUC Vest).

Fælles studieplan

Overordnet fælles studieplan på hf

Ideen med studieplanen er at give et overordnet indtryk af målsætningen med undervisningen, af progressionen i undervisningen, såvel skriftligt som mundtligt, samt placering af flerfaglige forløb.

Målsætningen er:

  • at arbejde målrettet med at etablere en faglig indsigt og beherskelse af faglige og flerfaglige kompetencer afpasset efter ens niveau.
  • at sætte jer i stand til at beherske IT og forskellige, varierede arbejdsformer i en progressiv udvikling.
  • at udvikle de personlige kompetencer, herunder kritisk bevidsthed, selvstændighed og evne til at reflektere over egen indsats.
  • at udvikle den demokratiske sans, bl.a. ved at inddrage jer i beslutninger, der vedrører jer.

Skriftligt og mundtligt arbejde:
Der er knyttet skriftligt arbejde til de fleste fag/faggrupper. Nogle gange er der ugentlige afleveringer. Der kan også være aflevering af rapporter eller synopser. Fagene/faggrupperne bestemmer arten af det skriftlige arbejde, og de skriftlige afleveringer vil blive koordineret. I fagene/faggrupperne, hvortil der er knyttet skriftlig dimension, arbejdes der systematisk med den skriftlige udtryksfærdighed og formidlingsevne.

Der er naturlig fremgang i forløbene, således at I arbejder med enkle opgaver, derefter de mere komplekse enkeltfaglige og flerfaglige, således som målbeskrivelserne i læreplanerne foreskriver.

Der arbejdes systematisk med den mundtlige udtryksfærdighed og formidlingsevne. Det foregår igen med naturlig fremgang således, at de enkle opgaver trænes før de komplicerede.

Værkstedsundervisning:
Studieværkstedet er obligatorisk for alle kursister, der er tilmeldt en hel hf eller en fagpakke. Undervisningen varetages af klassens/fagpakkens lærere, der tilrettelægger undervisningen således, at der er samspil med den øvrige undervisning og progression i værkstedsforløbet.

Undervisningen omfatter bl.a. studie-og notatteknik, grammatik, naturvidenskabelige grundbegreber, IT og opgaveskrivning.

Ud over studieværkstedet er der et lektieværksted. Her er der mulighed for at få individuel støtte i forskellige fag.

Som nævnt er den ovenstående studieplan generel. Den konkrete udmøntning af studieplanen findes under de enkelte klasser/fagpakker. Til hver klasse/fagpakke er der knyttet et bestemt lærerteam.

Indlæs flere