uddannelser

Mange muligheder på hf

På VUC Vest glæder vi os til at byde dig velkommen i vores uddannelsesmiljø for unge og voksne, der er præget af medbestemmelse og faglig fordybelse i en række spændende fag. Hf er både almendannende og studieforberedende, og med de rette valgfag og niveauer kan en hf-eksamen føre dig videre til de fleste uddannelser. 

  • Hf-enkeltfag: En fleksibel uddannelse, hvor du kan vælge lige netop de fag, du mangler eller sammensætte fag til en fuld hf.
  • 2-årigt hf: Med målrettede fagpakker kan du vælge forskellige veje til videre uddannelse og jobmuligheder samt få en uddannelse, der er adgangsgivende til mellemlange videregående uddannelser.
  • Hf-uddannelsespakker: Etårige forløb baseret på enkeltfag og målrettet din videre uddannelse.
  • Videre på UNI: Tag en Supplerende Overbygning (SOF), der er adgangsgivende til lange videregående uddannelser.
  • Hf-Net: Fjernundervisning på Hf-enkeltfag.

Læs mere om alle dine muligheder på hf nedenfor eller kontakt uddannelsesvejledningen for mere hjælp og vejledning.

Overordnet fælles studieplan på hf

Ideen med studieplanen er at give et overordnet indtryk af målsætningen med undervisningen, af progressionen i undervisningen, såvel skriftligt som mundtligt, samt placering af flerfaglige forløb.

Målsætningen er:

  • at arbejde målrettet med at etablere en faglig indsigt og beherskelse af faglige og flerfaglige kompetencer afpasset efter ens niveau.
  • at sætte jer i stand til at beherske IT og forskellige, varierede arbejdsformer i en progressiv udvikling.
  • at udvikle de personlige kompetencer, herunder kritisk bevidsthed, selvstændighed og evne til at reflektere over egen indsats.
  • at udvikle den demokratiske sans, bl.a. ved at inddrage jer i beslutninger, der vedrører jer.

Skriftligt og mundtligt arbejde:
Der er knyttet skriftligt arbejde til de fleste fag/faggrupper. Nogle gange er der ugentlige afleveringer. Der kan også være aflevering af rapporter eller synopser. Fagene/faggrupperne bestemmer arten af det skriftlige arbejde, og de skriftlige afleveringer vil blive koordineret. I fagene/faggrupperne, hvortil der er knyttet skriftlig dimension, arbejdes der systematisk med den skriftlige udtryksfærdighed og formidlingsevne.

Der er naturlig fremgang i forløbene, således at I arbejder med enkle opgaver, derefter de mere komplekse enkeltfaglige og flerfaglige, således som målbeskrivelserne i læreplanerne foreskriver.

Der arbejdes systematisk med den mundtlige udtryksfærdighed og formidlingsevne. Det foregår igen med naturlig fremgang således, at de enkle opgaver trænes før de komplicerede.

Værkstedsundervisning:
Studieværkstedet er obligatorisk for alle kursister, der er tilmeldt en hel hf eller en fagpakke. Undervisningen varetages af klassens/fagpakkens lærere, der tilrettelægger undervisningen således, at der er samspil med den øvrige undervisning og progression i værkstedsforløbet.

Undervisningen omfatter bl.a. studie-og notatteknik, grammatik, naturvidenskabelige grundbegreber, IT og opgaveskrivning.

Ud over studieværkstedet er der et lektieværksted. Her er der mulighed for at få individuel støtte i forskellige fag.

Som nævnt er den ovenstående studieplan generel. Den konkrete udmøntning af studieplanen findes under de enkelte klasser/fagpakker. Til hver klasse/fagpakke er der knyttet et bestemt lærerteam.

Indlæs flere

Du kan kombinere HF-fag med fag på AVU og/eller FVU

Kontakt VUC Vests uddannelsesvejledere på telefon 76 12 17 20 eller book en tid hos en uddannelsesvejleder

For at du får det optimale ud af forløbet, bliver du rådgivet af en lærer/tutor og af vejledningen.

Bemærk: 
Du kan kun gennemføre en fuld gymnasial uddannelse én gang.

Du man finde Undervisningsministeriets generelle info om hf, fag og fagbeskrivelser på Uddannelsesguiden  via linket nedenfor. (Obs: Ikke alle fag beskrevet her udbydes ved VUC Vest).