Hf-enkeltfag

Vælg lige netop de fag , du mangler eller sammensæt en fleksibel fuld hf eksamen i dit eget tempo.

Hf-enkeltfag

Som enkeltfags-kursist kan du følge et eller flere gymnasiale fag på samme tid. Du har på denne måde mulighed at vælge lige netop de fag , du mangler eller sammensætte en fleksibel fuld hf eksamen i dit eget tempo fx sideløbende med et arbejde.

Til visse uddannelser kan du nøjes med enkelte fag på gymnasialt niveau, og du kan på denne måde kvalificere dig til en uddannelse. Udover enkeltfag kan du også følge Uddannelsespakker på VUC Vest eller tage en fuld hf på 3 år med VUC Vests fleksible enkeltfagsmodel.

Holdoversigt og tilmelding

HOLDOVERSIGT

Her kan du finde en oversigt over vores Hf-enkeltfag samt tilmelde dig online.

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte vores uddannelsesvejledning for at få hjælp til tilmelding.
Link til HF-holdoversigt

På hf-enkeltfag er der optag indtil kursusstart eller afhængig af pladser. For at tilmelde dig til hf-enkeltfag på VUC Vest, kan du gå ind på www.tilmelding.vucvest.dk, hvor du kan finde det/de fag, du ønsker at tilmelde dig - og klare det hele via nettet. Du er selvfølgelig også velkommen til at booke en tid hos en vejleder eller kontakte vejledningen.

Online tilmelding
Vælger du at tilmelde dig online, skal du have dokumentation for tidligere skolegang klar
- læs mere om online tilmelding.

Samtale ved vejleder
Hvis du vælger at booke en samtale, kan uddannelsesvejlederen hjælpe dig med at få overblik over undervisningen og svarer på de praktiske spørgsmål, du evt. har, i forbindelse med den videre skolegang. Uddannelsesvejlederen hjælper også med at udarbejde et skema med de fag og niveauer, som du skal bruge for at komme videre. Du skal huske at medbringe dokumentation for tidligere skolegang samt legitimation med til samtalen.

Online tilmelding og fagudbud

Ansøg om tilmelding, se vores fagudbud og muligt skema

Mere om online tilmelding

Udbudte fag

Nedenfor finder du en oversigt over vores udbudte fag. Har du spørgsmål til dine muligheder og evt. sammensætning af fag kontakt vores uddannelsesvejledning eller book en tid hos en vejleder.

Kontakt uddannelsesvejledningen eller book en tid

Book eller kontakt en uddannelsesvejleder
- hvis du ønsker at vide mere om dine muligheder
med uddannelse på VUC Vest.

Vejledning
 • Billedkunst C
  Billedkunst har som sit primære genstandsfelt visuelle fænomener samt æstetiske processer.
  I faget oplever og undersøger eleverne forskellige visuelle fænomener, herunder visuelle kulturer, traditionelle kunstformer, nutidens kunstformer samt arkitektur, og eksperimenterer med dem for at opnå visuel, æstetisk og innovativ viden og kompetence.

  Find hele læreplanen her.

 • Biologi C
  Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi beskæftiger sig med de egenskaber, sammenhænge og processer, der karakteriserer biologiske systemer på alle niveauer, det molekylære niveau, celle, individ, population og økosystem.

  Biologi er et naturvidenskabeligt fag, hvor undersøgelser og eksperimenter i såvel laboratoriet som naturen skaber grundlag for indsigt i de biologiske systemers kompleksitet og mangfoldighed.

  Biologi tager udgangspunkt i videnskabsfaget og beskæftiger sig med de levende organismers indbyrdes samspil, med deres relationer til det omgivende miljø og med betydningen af menneskelig aktivitet, herunder mulighederne for bæredygtig udvikling lokalt og globalt. Faget omhandler biologiens praktiske anvendelse og perspektiver i tilknytning til den bioteknologiske udvikling, sundhed, miljø og naturforvaltning.

  Læs hele læreplanen her.

 • Biologi B

  Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi beskæftiger sig med de egenskaber, sammenhænge og processer, der karakteriserer biologiske systemer på alle niveauer, det molekylære niveau, celle, individ, population og økosystem. Biologisk viden anvendes inden for en række områder som bioteknologisk produktion, sundhedsvidenskab og miljøbeskyttelse.

  Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder, såvel i laboratoriet som i naturen. I det almene gymnasium tager faget udgangspunkt i videnskabsfaget, og det er præget af udviklingen inden for moderne biologisk forskning og bioteknologi.

  Find hele læreplanen her.

 • Dansk C

  Fagets kerne er dansk sprog og litteratur. Danskfaget beskæftiger sig med viden og kundskab om og undersøgelse af dansksprogede tekster i en national og global virkelighed. Gennem undersøgelse og produktion af dansksprogede tekster, med udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb, er fokus på at forbinde sprog, kultur, historie, æstetik og kommunikation i en konkret virkelighed. Gennem tekstlæsningen bringes oplevelse, analyse og fortolkning i samspil. I den produktive dimension af faget udvikles kursistens udtryksfærdighed og formidlingsbevidsthed og arbejdet med tekstproduktion forbindes med undersøgelsen af tekster. Det er karakteristisk, at de tekstanalytiske aktiviteter indgår i et tæt samspil i både den receptive og den produktive dimension af faget.

  Find hele læreplanen her.

 • Dansk A

  Fagets kerne er dansk sprog og litteratur. Danskfaget beskæftiger sig med viden og kundskab om og undersøgelse af dansksprogede tekster i en national og global virkelighed. Gennem undersøgelse og produktion af dansksprogede tekster, med udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb, er fokus på at forbinde sprog, kultur, historie, æstetik og kommunikation i en konkret virkelighed. Gennem tekstlæsningen bringes oplevelse, analyse og fortolkning i samspil. I den produktive dimension af faget udvikles elevens udtryksfærdighed og formidlingsbevidsthed og arbejdet med tekstproduktion forbindes med undersøgelsen af tekster. Det er karakteristisk, at de tekstanalytiske aktiviteter indgår i et tæt samspil i både den receptive og den produktive dimension af faget.

  Find hele læreplanen her

 • Design & Arkitektur C

  Fagets genstandsfelt er materielle og immaterielle designprodukter og arkitektur, der ses som resultat af innovative, reflekterede designprocesser. Processen står centralt i faget og ses i et samspil med konkrete situationers krav og muligheder.

  Design og arkitektur ses som afhængige af tid, sted, kultur og samfund, og viden herom medvirker til at styrke fagets almendannende og studieforberedende dimension.
  Faget baseres først og fremmest på projekter, der integrerer praktiske og teoretiske dimensioner. Gennem fagets praktiske dimension får eleverne indblik i og erfaring med processer, der er principielt identiske med dem, der indgår i designere og arkitekters daglige arbejde.

  Designanalyse er det element, der etablerer sammenhæng mellem fagets praktiske og teoretiske side.

  Med analyser i forskellige faser af den praktiske designproces kvalificeres en forståelse for professionelt design og arkitektur som proces og resultat, ligesom analyse af professionelt udformet design og arkitektur skærper en bevidsthed om designprocessen i praksis.

  Find hele læreplanen her.

   

 • Engelsk 0B

  Engelsk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede tekster og litteratur, engelsksprogede kulturer, samfund, historie og globale forhold. Faget tager udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb og omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og en viden om fagets stofområder.

  Find hele læreplanen her.

 • Engelsk C

  Engelsk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede tekster og litteratur, engelsksprogede kulturer, samfund, historie og globale forhold. Faget tager udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb og omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og viden om fagets stofområder.

  Find hele læreplanen her.

 • Engelsk CB

  Engelsk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede tekster og litteratur, engelsksprogede kulturer, samfund, historie og globale forhold. Faget tager udgangspunkt i et udvidet tekstbegreb og omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og en viden om fagets stofområder.

  Find hele læreplanen her.

 • Engelsk BA

  Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i tale og skrift og en teoretisk viden om fagets stofområder.

  Læs hele læreplanen her.

 • Erhvervsøkonomi C

  Erhvervsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomheden og dens omverden, marketing, strategi, økonomi, organisation og ledelse. Faget giver viden og kundskaber om de betingelser og de muligheder, der er for at etablere og udvikle en virksomhed på et nationalt og internationalt marked. Der arbejdes i faget med almenmenneskelige spørgsmål i relation til individ, virksomhed og samfund.

  Find hele læreplanen her.

 • Fysik C

  Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger, forklaringer og modeller af fænomener og processer i natur og teknik. Gennem et samspil mellem eksperimenter og teorier udvikles en teoretisk begrundet, naturvidenskabelig indsigt, som stimulerer nysgerrighed og kreativitet. Samtidigt giver den baggrund for at forstå og diskutere naturvidenskabeligt og teknologisk baserede argumenter vedrørende spørgsmål af faglig, almen menneskelig eller samfundsmæssig interesse.

  Find hele læreplanen her.

 • Fysik CB

  Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger, forklaringer og modeller af fænomener og processer i natur og teknik. Gennem et samspil mellem eksperimenter og teorier udvikles en teoretisk begrundet, naturvidenskabelig indsigt, som stimulerer nysgerrighed og kreativitet. Samtidigt giver den baggrund for at forstå og diskutere naturvidenskabeligt og teknologisk baserede argumenter vedrørende spørgsmål af faglig, almen menneskelig eller samfundsmæssig interesse.

  Find hele læreplanen her

 • Geografi C

  Geografi omhandler naturprocesser og naturforhold på Jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår i et aktuelt og samfundsmæssigt perspektiv.

  Geografi benytter sig af naturvidenskabelige metoder, hvor viden, begrebsforståelse og kundskaber udvikles gennem vekselvirkning mellem på den ene side observationer og eksperimenter og på den anden side teori og modeldannelse. Faget beskæftiger sig med såvel lokale, regionale som globale mønstre og forskelligheder og deres forklaring. Faget danner udgangspunkt for forståelse og erkendelse af fænomener i naturen og for forståelse af samspillet mellem mennesket og dets omgivelser.

  Faget har en anvendelsesorienteret dimension og inddrager geografisk viden til at skabe en sammenhængende indsigt i problemstillinger med naturvidenskabeligt indhold.

  Faget giver geofaglig baggrund for stillingtagen til aktuelle samfundsmæssige problemer med naturvidenskabeligt indhold og for uddannelsesvalg.

  Find hele læreplanen her.

 • Historie 0B

  Faget historie handler om fortidige forhold og beskæftiger sig med, hvordan mennesker har levet under forskellige vilkår gennem tid frem til i dag. Arbejdet med faget giver viden og kundskaber om fortidige begivenheder, udviklingslinjer, kontinuitet og brud i Danmark, Europa og den øvrige verden, samt hvordan fortid bruges af mennesker. Faget er centralt for kursisterne almendannelse og bidrager med et historisk perspektiv på nationale og internationale politiske, økonomiske, sociale og kulturelle problemstillinger og giver indsigt i fortidsfortolkningers betydning for både individers og fællesskabers identiteter.

  Find hele læreplanen her.

 • Idræt C

  Idræt er et videns-, kundskabs- og færdighedsfag. Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af teori fra det natur- og sundhedsvidenskabelige samt det humanistiske og samfundsvidenskabelige område. Gennem tilegnelse af idrætslige færdigheder opnås bevægelsesglæde, viden og kundskaber om og erfaringer med kroppen og dens bevægelsesmuligheder. Gennem fysisk aktivitet, træning af idrætslige færdigheder og inddragelse af teori sikres faglig dybde, og undervisningen giver indsigt i den fysiske aktivitets betydning for sundheden samt forståelse for idrættens kulturelle værdier.

  Find hele læreplanen her

 • Kemi C

  Kemi er et naturvidenskabeligt fag, hvor kemiske forbindelsers opbygning, egenskaber og betingelser for at ændres ved reaktioner udforskes, beskrives og forklares. Kemi udgør en vigtig del af den moderne naturvidenskab. Kemi har stor betydning for samfundets fortsatte økonomiske og teknologiske udvikling, både nationalt og internationalt, idet der i kemisk forskning arbejdes med f.eks. bio- og nanoteknologi, lægemidler, fødevareproduktion, miljøforskning, udvikling af nye materialer og bæredygtige teknologier til kemisk produktion. Kemisk viden og metoder udgør i dag et centralt element i en række uddannelser og erhverv indenfor de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsvidenskabelige områder.

  Det er essentielt for kemifaget, at kemisk viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem teori, modeller og eksperimenter.

  Find hele læreplanen her.

 • Kemi CB
  Kemi er et naturvidenskabeligt fag, hvor kemiske forbindelsers opbygning, egenskaber og betingelser for at ændres ved reaktioner udforskes, beskrives og forklares. Kemi udgør en vigtig del af den moderne naturvidenskab. Kemi har stor betydning for samfundets fortsatte økonomiske og teknologiske udvikling, både nationalt og internationalt, idet der i kemisk forskning arbejdes med f.eks. bio- og nanoteknologi, lægemidler, fødevareproduktion, miljøforskning, udvikling af nye materialer og bæredygtige teknologier til kemisk produktion. Kemisk viden og metoder udgør i dag et centralt element i en række uddannelser og erhverv indenfor de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsvidenskabelige områder.
  Det er essentielt for kemifaget, at kemisk viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem teori, modeller og eksperimenter.

  Find hele læreplanen her.

 • Matematik C

  Matematik er uundværlig i den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling samt i de fleste aspekter af styring og udvikling af samfundet. Matematik er samtidigt væsentlig i hverdagen. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskets første overvejelser om tal og form. Videnskabsfaget matematik har udviklet sig gennem en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og teoriopbygning.

  Når hypoteser og teorier formuleres matematisk, vindes ofte ny indsigt. Den udbredte anvendelse af matematik og matematiske metoder til modellering og problemløsning bunder i fagets potentiale til at indfange og beskrive, hvordan mange vidt forskellige fænomener grundlæggende opfører sig ensartet. Gennem abstraktion og anvendelse af logik bliver bagvedliggende fælles strukturer og lovmæssigheder tydelige og brugbare.

  Find hele læreplanen her.

 • Matematik CB

  Matematik er uundværlig i den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling samt i de fleste aspekter af styring og udvikling af samfundet. Matematik er samtidigt væsentlig i hverdagen. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskets første overvejelser om tal og form. Videnskabsfaget matematik har udviklet sig gennem en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og teoriopbygning.

  Når hypoteser og teorier formuleres matematisk, vindes ofte ny indsigt. Den udbredte anvendelse af matematik og matematiske metoder til modellering og problemløsning bunder i fagets potentiale til at indfange og beskrive, hvordan mange vidt forskellige fænomener grundlæggende opfører sig ensartet. Gennem abstraktion og anvendelse af logik bliver bagvedliggende fælles strukturer og lovmæssigheder tydelige og brugbare.

  Find hele læreplanen her.

 • Matematik BA

  Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi, i økonomi og samfundsvidenskab, og som grundlag for politisk beslutningstagen. Matematik er samtidig væsentlig i dagligdagen. Den udbredte anvendelse af matematik bunder i fagets abstrakte natur og afspejler den erfaring, at mange vidt forskellige fænomener opfører sig ensartet. Når hypoteser og teorier formuleres i matematikkens sprog, vindes der ofte herved ny indsigt. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskenes første overvejelser om tal og form. Videnskabsfaget matematik har udviklet sig i en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og opbygning af teori.

  Find hele læreplanen her.

 • Musik C

  Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform. Musikfaget integrerer elementer fra det humanistiske, det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige område med henblik på almen dannelse, identitetsudvikling og studiekompetence. Igennem den skabende proces og musikalske og performative udfoldelser spiller musikfaget en væsentlig rolle for skolekulturen.

  Find hele læreplanen her.

 • Psykologi C
  Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder som et resultat af samspillet mellem psykologiske, sociale, kulturelle og fysiologiske faktorer. Undervisningsfaget psykologi bygger på viden og metoder fra den videnskabelige psykologis forskning inden for de naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske områder og sikrer hermed faglig dybde og muligheder for fagligt samspil. Resultaterne af forskningen anvendes i mange forskellige sammenhænge til at opnå en forståelse af de vilkår, muligheder og udfordringer, mennesker møder personligt og i fællesskaber, både lokalt og globalt. Psykologi bygger historisk på filosofisk og videnskabelig teoridannelse. Faget giver eleverne kundskaber i teoretiske og empiriske forhold omkring udvikling af psykologisk viden samt færdigheder i at anvende denne viden i konkrete sammenhænge. Endvidere udvikler faget evnen til kritisk anvendelse af psykologisk viden på aktuelle psykologiske problemstillinger, hvorved elevernes forståelse, holdninger og handlemuligheder kvalificeres.

  Find hele læreplanen her.

 • Psykologi CB
  Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder som et resultat af samspillet mellem psykologiske, sociale, kulturelle og fysiologiske faktorer. Undervisningsfaget psykologi bygger på viden og metoder fra den videnskabelige psykologis forskning inden for de naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske områder og sikrer hermed faglig dybde og muligheder for fagligt samspil. Resultaterne af forskningen anvendes i mange forskellige sammenhænge til at opnå en forståelse af de vilkår, muligheder og udfordringer, mennesker møder personligt og i fællesskaber, både lokalt og globalt. Psykologi bygger historisk på filosofisk og videnskabelig teoridannelse. Faget giver eleverne kundskaber i teoretiske og empiriske forhold omkring udvikling af psykologisk viden samt færdigheder i at anvende denne viden i konkrete sammenhænge. Endvidere udvikler faget evnen til kritisk anvendelse af psykologisk viden på aktuelle psykologiske problemstillinger, hvorved elevernes forståelse, holdninger og handlemuligheder kvalificeres.

  Find hele læreplanen her.

 • Religion C

  På videnskabelig, ikke-konfessionel baggrund beskrives, analyseres og fortolkes religioner og deres centrale fænomener i forhold til individ, gruppe, samfund, kultur og natur.

  Faget omfatter religionernes oprindelse, deres historiske udvikling, deres nutidige skikkelser og deres virkningshistorie. Fagets perspektiv er globalt. Religionernes rolle for europæisk og dansk idéhistorie og identitetsdannelse tillægges særlig opmærksomhed.

  Der arbejdes primært med tekster. Herudover indgår andre former for kildemateriale.

  Find hele læreplanen her.

 • Samfundsfag BA

  Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden og kundskaber om og forståelse af de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres elevernes standpunkter, handlemuligheder og viden, og eleverne opnår almendannelse og studiekompetence.

  Find hele læreplanen her.

 • Samfundsfag 0B

  Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden og kundskaber om og forståelse af de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres elevernes standpunkter, handlemuligheder og viden, og eleverne opnår almendannelse og studiekompetence.

  Find hele læreplanen her.

 • Samfundsfag C

  Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden og kundskaber om og forståelse af de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres elevernes standpunkter, handlemuligheder og viden, og eleverne opnår almendannelse og studiekompetence.

  Find hele læreplanen her.

 • Samfundsfag CB

  Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden og kundskaber om og forståelse af de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres elevernes standpunkter, handlemuligheder og viden, og eleverne opnår almendannelse og studiekompetence.

  Find hele læreplanen her.

 • Spansk 0B

  Spansk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel kommunikativ kompetence. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger gensidigt hinanden og sikrer faglig dybde. Fagets centrale arbejdsområde er det spanske sprog, dels som alment kommunikationsmiddel i europæiske og globale sammenhænge, dels som genvej til forståelse af andre sprog og kulturer. Fagets arbejdsområde er sprog, kultur, historie og samfundsforhold i bredeste forstand i de spansksprogede områder.

  Find hele læreplanen her.

Fuld hf på 3 år

Tag en fuld hf over 3 år med VUC Vests fleksible enkeltfagsmodel. Mangler du kun få fag for at komme videre med uddannelse eller job, kan du vælge at følge lige netop de fag, du mangler. Kontakt vejledningen for mere info.

SSO og Eksamensprojekt

Enkeltfagskursister, der er ved at færdiggøre, hvad der svarer til 2-årigt hf skal skrive SSO: Større skriftlig opgave og eksamensprojekt. Her får du mulighed for at fordybe dig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område.

Opstartsdatoer på HF

Opstartsdatoer på HF

Klik videre og få et overblik over opstartsdatoer.

Opstart og tilmelding

Optagelseskrav

Der er flere måder at opfylde adgangskravene til hf-enkeltfag i skoleåret 2020/2021.

Nedenstående beskriver kriterierne for at sikre sig optagelse på hf-enkeltfag.

 • Regler for optagelse på hf-enkeltfag og uddannelsespakker

  Optagelse på hf-enkeltfag kan tidligst finde sted 1 år efter, at ansøgeren har afsluttet 9.klasse eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

  Elever, der efter 9.klasse er fortsat i 10.klasse, kan tidligst optages 1 år efter, at de er udskrevet af 10. klasse.

  VUC Vest afgør ud fra en vurdering af ansøgerens faglige kvalifikationer – 9.kl., 10.kl. eller FED-niveau på VUC samt øvrige forudsætninger, om en ansøger kan optages.   

  Læs mere om hf-enkeltfag

  Læs mere om hf-uddannelsespakker

Økonomi

Der er forskellige regler for betaling for hf-enkeltfag. Det afhænger bl.a. af tidligere uddannelse og din alder.

Ud over betaling for fagene, kan du forvente deltagerbetaling på fx studieture og undervisningsmaterialer.

Læs mere nedenfor om udgifterne på hf-enkeltfag.

 • Priser på hf-enkeltfag


  Hvis du ikke har en kort eller længere varende udd. koster følgende fag 550,- kr. pr. fag.

  • Billedkunst
  • Biologi
  • Dansk
  • Design og arkitektur
  • Engelsk
  • Fysik
  • Geografi
  • Historie
  • Idræt 
  • Kemi
  • Matematik
  • Musik
  • Psykologi
  • Religion
  • Samfundsfag


  Øvrige fag
  koster 1400,- kr. pr. fag.


  Tillæg til priserne hvis du modtager en form for pension:
  Der er særlige regler hvis du er over 60 år, modtager aldersbetinget pension eller efterløn, og som ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet.

  Du skal betale 750 kr. mere pr. fag end den ovennævnte deltagerbetaling.

  Vælger du at gå til engelsk, skal du betale 550 kroner for faget engelsk + et tillæg på 750 kroner = 1.300 kroner.

  Ved aldersbetinget pension forstås folkepension, tjenestemandspension og lignende offentlige pensioner samt løbende udbetalinger fra private pensionsordninger.

  Du kan desuden forvente deltagerbetaling i forbindelse med fx:

  • Studietur/ekskursioner
  • Undervisningsmidler

  Der er andre priser for dig, hvis du har en videregående uddannelse
  Du skal betale fuld pris for at deltage i undervisningen.

  Du kan finde de eksakte priser her (søg på AVU): Overblik over kursuspriser

  Klik her for at se, om din uddannelse betyder, at du skal betale fuld pris.

   

SU/SVU
Skal du søge økonomisk støtte under skolegangen SU/SVU, skal du opfylde nogle forskellige betingelser - er du i tvivl så spørg en uddannelsesvejleder eller læs mere om SU og SVU nedenfor.

 • Hvad er reglerne for SU

  På VUC kan SU være aktuel indenfor:

  • Avu - Almen Voksenuddannelse 9. /10. klasse
  • Hf - Højere Forberedelses eksamen


  Hvornår kan du søge?
  Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og tidligst én måned før du ønsker SU fra. Du skal have betalt for din undervisning, inden du søger SU.

  For at kunne modtage SU, skal du have mindst 23 lektioner pr. uge. Hvis du har hjemmeboende børn under syv år, kan du nøjes med 17 lektioner.

  Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, hvis du opfylder betingelserne for SU.

  Er du under 20 år afhænger din SU bl.a. af dine forældres indkomst, indtil du fylder 20 år. Er du udeboende og under 20 år, skal du søge dispensation for at kunne modtage udeboende sats.

  Vigtigt! Selvom du får dispensationen til udeboende sats, er du stadig afhængig af dine forældres indkomst.


  Din SU forudsætter, at du skal være studieaktiv:

  • Møde til alle timer
  • Deltage aktivt i timerne
  • Aflevere opgaver

  Se mere her: www.su.dk/su/su-betingelser/studieaktivitet/studieaktivitet-paa-ungdomsuddannelser/ 


  Her søger du

  Du kan søge SU på www.su.dk. Du skal logge på med dit NemID.

  Hjælp til ansøgning
  Hvis du får brug for hjælp til at søge SU, kan du henvende dig til din SU-vejleder på dit uddannelsessted.

  Du kan også gå ind på www.su.dk, hvor du finder mere om satser, lån og andre forhold, der har betydning for din SU.

  Rabat på transport
  Du kan få rabat på din daglige transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted.

  Du skal søge den på www.ungdomskort.dk

   

 • Hvad er reglerne for SVU?

  SVU'en henvender sig til dig, som er i arbejde og er kortuddannet.

  Der er flere forhold, der spiller ind, når du vil søge SVU støtten.

  Du vil som tommelfingerregel kunne modtage SVU når:

  • du er i arbejde
  • du er mellem 25-65 år
  • du er kortuddannet
  • du kan få orlov fra arbejdet
  • du har været minimum 26 uger på nuværende arbejdsplads


  Uddannelser på VUC Vest, hvor du kan søge SVU for miniimum 1 uge eller max 40 uger (fuld tid):


  • AVU - almen voksen uddannelse 9 / 10 klasse
  • FVU - forberedende voksenuddannelse (fra 20 år)
  • OBU - Ordblinde uddannelse (fra 20 år)
  • HF


  Du finder mere om "kortuddannede", regler og praktiske spørgsmål, på siden om "Statens Voksenuddannelses Støtte": www.svu.dk.

  Kontakt din uddannelsesvejleder, der hjælper dig med vejledning og ansøgningskema.

Fuldt hf-enkeltfagsbevis

VIGTIGT at læse, før du udfylder: På VUC Vest kan du få udstedt et fuldt hf-bevis (opnået via enkeltfag). Dette sker dog IKKE AUTOMATISK, og du skal udfylde, underskrive og aflevere denne blanket for at få udstedt et fuldt hf-bevis. Det er dermed dig, der er ansvarlig for at gøre administrationen på VUC Vest opmærksom på, at du er færdig med din uddannelse, og at du ønsker et fuldt hf-bevis baseret på dine enkeltfag. For at kunne samle alle karakterer på et fuldt bevis skal alle tidligere udstedte originale enkeltfags-beviser afleveres eller slettes. Der må ikke foreligge to originale beviser på samme prøve. OBS: Du skal bruge et samlet bevis for at søge ind på en videregående uddannelse.

Har du ikke aflagt dine prøver på VUC Vest, skal du aflevere original dokumentation for de prøver, du har aflagt på andre institutioner. Dette kan du gøre i form af enkeltfagsbeviser eller en stemplet og underskrevet udskrift af eksamensprotokollen fra den pågældende institution.

VUC Vest udsteder hf-beviser med den kombination af obligatoriske fag og valgfag, der sammen giver det højest mulige gennemsnit. Vil du have andre og eventuelt flere fag på dit hf-bevis, skal du afkrydse det nederste felt i skemaet nedenfor, hvor du også noterer de fag, du ønsker medtaget. Du skal være opmærksom på, at hvert fag kun kan medtages på et niveau på beviset.

Udfyld blanketten, du finder via linket nedenfor, og aflever den i administrationen.

Vægtning af karakterer

Fordeling af karakterernes vægtning på hf-beviset 

Fag på forskellige niveauer optræder med forskellig vægtning på eksamensbeviset på hf-enkeltfag
 
Afsluttes et fag med flere karakterer, så skal vægtningen fordeles ligeligt.

Nedenfor kan du se et skema over vægtningen - skemaet er et udsnit (side 9) fra Krav til eksamensbeviser hørende til gymnasiereformen af 2017, som du finder som fuld pdf her:

www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/eksamensbeviser-ved-de-gymnasiale-uddannelser

Klik på billedet for at få en større version