GSK-sommerkurser

GSK sommeren 2018

Har du allerede en afsluttet gymnasial uddannelse, men opdager at du mangler ét fag, en højere karakter eller niveau for at komme ind på din drømmeuddannelse, så er GSK - et komprimeret sommerkursus med gymnasiale suppleringsfag - en rigtig god mulighed for at komme hurtigt videre.

Undervisningsperioden ligger fra juli til august og eksamen fra medio til ultimo august.

Se fag og eksakte undervisningsperioder nedenfor (GS-Bekendtgørelse)

 • Matematik CB

  Undervisning:  Begynder d. 9. juli       

  Eksamen:         Medio til ultimo august

  Timer/dag:       7, 59

   

  Skema kommer senere

   

  Find hele læreplanen her.

   

 • Matematik BA

  Undervisning:   Begynder d. 9. juli           

  Eksamen:         Medio til ultimo august

  Timer/dag:       7, 59

   

  Skema kommer senere

   

   Find hele læreplanen her.

 • Kemi 0C

  Undervisning:   begynder d. 9. juli    

  Eksamen:         Medio til ultimo august

  Timer/dag:       5, 56

   

  Skema kommer senere

   

  Find hele læreplanen her.

   

 • Kemi CB

  Undervisning:   Begynder d. 9. juli   

  Eksamen:         Medio til ultimo august

  Timer/dag:       7, 59

   

  Skema kommer senere

   

  Find hele læreplanen her.

   

 • Fysik CB

  Undervisning:   Begynder d. 9. juli

  Eksamen:         Medio til ultimo august

  Timer/dag:       7, 59

   

  Skema kommer senere

   

  Find hele læreplanen her.

   

Praktiske informationer

Undervisningen for sommerkursister på GSK 2018 starter d. 9. juli. Vi håber, at I får et godt forløb her på VUC Vest. Ansøgningsfrist er d. 5. juli.

Nedenfor finder du nogle praktiske oplysninger i forbindelse med dit GSK-foløb på skolen.  

Skema
For at se tilmeldt hold og skema, skal du logge ind på skolens IT-system LudusWeb.                                  

Gå til adressen: ludusweb.vucvest.dk                                

Log ind med dit kursistnummer (se øverst i det velkomstbrev, du har fået fra VUC Vest) og din kode (de første 6 cifre i dit cpr.nr.). Tryk på Skemaer i den grønne bjælke.          

Eksamen                                 
Du skal påregne, at mundtlig og skriftlig eksamen vil ligge i perioden efter undervisningen afsluttes til og med onsdag den 23. august.              

Studiekort                            
For at benytte dig af skolens printere, skal du være i besiddelse af et studiekort.

For at få dette skal du på første mødedag eller derefter sørge for at blive fotograferet på administrationsgangen.

Herefter bestilles studiekortet via mail til: kort@vucvest.dk.

 - Opgiv Navn, afdeling og kursistnr.

Du kan afhente dit kort i receptionen hos Lone B. Nielsen et par dage senere.     

Hvis Uni-login
Hvis du i forvejen bruger Uni-Login til undervisningsmaterialer eller lignende, skal du være opmærksom på, at vi den 1. august nulstiller Uni-Login.

Nulstillingspassword er: VUC!kursistnrVest > (du skal skifte teksten kursistnr ud med tallene i dit kursistnr.)                                                                                                           

Kantine & kontor                                
Kantinen holder sommerferie, men der vil være en lille 'café', hvor der kan laves kaffe og madpakker kan komme på køl.

Kontoret er bemandet i tidsrummet 8-15 (fredag dog kun til kl. 13.00) til og med den 13. juli og igen fra den 30. juli. Telefonnr. 7612 1720.     

Kontoret er lukket i uge 29 og 30.

Med forbehold for ændringer.                      

Tilmelding og ansøgningsfrist

Tilmelding til GSK for sommerhold sker gennem www.gsdanmark.dk inden ansøgningsfristen d. 5. juli.

Bemærk! Indsend din ansøgning inden den 1. juni, hvis du ønsker at søge om ungdomskort til din sommersupplering, da der er minimum 14 dages behandlingstid. Læs mere her.

Optagelseskrav

Du skal have en afsluttet gymnasial eksamen, fx stx, hf, hhx, eux, htx, GIF eller en afsluttet erhvervsuddannelse med minimum ét fag på C-niveau - eller tilsvarende eksamen (fx fra udlandet) for at blive optaget på GS.

Hvis der er for få ansøgere til at oprette et GS-hold på det VUC, hvor du søger, vil du blive tilbudt plads på et andet undervisningssted - fortrinsvis i regionen.

Vær opmærksom på! Deltager du på GS-sommerkurser skal du forvente en stor arbejdsbyrde i perioden.

Du skal desuden være opmærksom på, at eksamen ligger efter ovenstående undervisningsperiode. Eksamen afholdes typisk midt i eller i slutningen af august. De endelige eksamensdatoer offentliggøres i starten af august.

Økonomi

Tilmeldingen er gratis, hvis du begynder senest den 1. oktober to år efter, at den adgangsgivende eksamen er afsluttet. Derefter betales kr. 450,- pr. fag.

Su og transportstøtte
Du kan søge om SU www.su.dk og transportstøtte til disse kurser.

NB! KEMI C giver kun én måneds SU

Læs mere om GS-kurser  www.GSDanmark.dk