GSK-sommerkurser

Praktisk info sommeren 2017

Undervisningen for sommerkursister på GSK 2017 starter d. 6. juli. Vi håber, at I får et godt forløb her på VUC Vest.

Nedenfor finder du nogle praktiske oplysninger i forbindelse med dit GSK-foløb på skolen.  

Skema

For at se tilmeldt hold og skema, skal du logge ind på skolens IT-system LudusWeb.                                  

Gå til adressen: ludusweb.vucvest.dk                                

Log ind med dit kursistnummer (se øverst i det velkomstbrev, du har fået fra VUC Vest) og din kode (de første 6 cifre i dit cpr.nr.). Tryk på Skemaer i den grønne bjælke.          

Eksamen                                  

Du skal påregne, at mundtlig og skriftlig eksamen vil ligge i perioden efter undervisningen afsluttes til og med onsdag den 23. august.              

                       
Studiekort                             

For at benytte dig af skolens printere, skal du være i besiddelse af et studiekort.

For at få dette skal du på første mødedag eller derefter sørge for at blive fotograferet på administrationsgangen.

Herefter bestilles studiekortet via mail til: kort@vucvest.dk.

 - Opgiv Navn, afdeling og kursistnr.

Du kan afhente dit kort i receptionen hos Lone B. Nielsen et par dage senere.     

Hvis Uni-login

Hvis du i forvejen bruger Uni-Login til undervisningsmaterialer eller lignende, skal du være opmærksom på, at vi den 1. august nulstiller Uni-Login.

Nulstillingspassword er: VUC!kursistnrVest > (du skal skifte teksten kursistnr ud med tallene i dit kursistnr.)                                                                                                           

Kantine & kontor                                 

Kantinen holder sommerferie, men der vil være en lille 'café' i lokale 27 og 111, hvor der kan laves kaffe og madpakker kan komme på køl.

Kontoret er bemandet i tidsrummet 8-15 (fredag dog kun til kl. 13.00) til og med den 14. juli og igen fra den 31. juli. Telefonnr. 7612 1720.     

Kontoret er lukket i uge 29 og 30.
                               

GSK - sommerkurser 2017

Har du allerede en afsluttet gymnasial uddannelse, men opdager at du mangler ét fag, en højere karakter eller niveau for at komme ind på din drømmeuddannelse, så er GSK - et komprimeret sommerkursus med gymnasiale suppleringsfag - en rigtig god mulighed for at komme hurtigt videre. 

Sommerkurserne kører fra starten af juli måned til starten af august med efterfølgende eksamen.

Ansøgningsfrist d. 5. juli

Undervisningsperioden ligger fra juli til august og eksamen fra medio til ultimo august.

Se fag og eksakte undervisningsperioder nedenfor.

 • Matematik CB

  Undervisning:   6. juli - 4. august            

  Eksamen:         Medio til ultimo august

  Timer/dag:       7, 59

   

  Skema:

  Mandag:  08:00 - 15:00

  Tirsdag:  08:00 - 15:00

  Onsdag:  08:00 - 15:00

  Torsdag:  08:00 - 14:00

  Fredag:   08:00 - 14:00

 • Matematik BA

  Undervisning:   6. juli - 4. august            

  Eksamen:         Medio til ultimo august

  Timer/dag:       7, 59

   

  Skema:

  Mandag:  08:00 - 15:00

  Tirsdag:  08:00 - 15:00

  Onsdag:  08:00 - 15:00

  Torsdag:  08:00 - 14:00

  Fredag:   08:00 - 14:00

 • Kemi C

  Undervisning:   6. juli - 31. juli           

  Eksamen:         Medio til ultimo august

  Timer/dag:       5, 56

   

  Skema:

  Mandag:  08:00 - 13.15

  Tirsdag:  08:00 - 13.15

  Onsdag:  08:00 - 13.15

  Torsdag:  08:00 - 12:15

  Fredag:   08:00 - 12:15

 • Kemi CB

  Undervisning:   6. juli - 4. august            

  Eksamen:         Medio til ultimo august

  Timer/dag:       7, 59

   

  Skema:

  Mandag:  08:00 - 15:00

  Tirsdag:  08:00 - 15:00

  Onsdag:  08:00 - 15:00

  Torsdag:  08:00 - 14:00

  Fredag:   08:00 - 14:00

 • Fysik CB

  Undervisning:   6. juli - 4. august            

  Eksamen:         Medio til ultimo august

  Timer/dag:       7, 59

   

  Skema:

  Mandag:  08:00 - 15:00

  Tirsdag:  08:00 - 15:00

  Onsdag:  08:00 - 15:00

  Torsdag:  08:00 - 14:00

  Fredag:   08:00 - 14:00

Deltager du på GS-sommerkurser skal du forvente en stor arbejdsbyrde i perioden.

Du skal desuden være opmærksom på, at eksamen ligger efter ovenstående undervisningsperiode. Eksamen afholdes typisk midt i eller i slutningen af august. De endelige eksamensdatoer offentliggøres i starten af august.

Faktaark om GSK 2017 (kommer snart)

Optagelseskrav

Du skal have en afsluttet gymnasial eksamen, fx stx, hf, hhx, eux, htx, GIF eller en afsluttet erhvervsuddannelse med minimum ét fag på C-niveau - eller tilsvarende eksamen (fx fra udlandet) for at blive optaget på GS.

Hvis der er for få ansøgere til at oprette et GS-hold på det VUC, hvor du søger, vil du blive tilbudt plads på et andet undervisningssted - fortrinsvis i regionen.

Tilmelding

Tilmelding til gymnasiale suppleringskurser for sommerhold sker gennem www.gsdanmark.dk inden 5. juli.

Bemærk! Indsend din ansøgning inden den 1. juni, hvis du ønsker at søge om ungdomskort til din sommersupplering, da der er minimum 14 dages behandlingstid. Læs mere her.

Økonomi

Tilmeldingen er gratis, hvis du begynder senest den 1. oktober to år efter, at den adgangsgivende eksamen er afsluttet. Derefter betales kr. 450,- pr. fag.

Su og transportstøtte
Du kan søge om SU www.su.dk og transportstøtte til disse kurser.

NB! KEMI C giver kun én måneds SU

Læs mere om GS-kurser  www.GSDanmark.dk