GSK-sommerkurser

GSK - sommerkurser 2017

Har du allerede en afsluttet gymnasial uddannelse, men opdager at du mangler ét fag, en højere karakter eller niveau for at komme ind på din drømmeuddannelse, så er GSK - et komprimeret sommerkursus med gymnasiale suppleringsfag - en rigtig god mulighed for at komme hurtigt videre. 

Sommerkurserne kører fra starten af juli måned til starten af august med efterfølgende eksamen.

Ansøgningsfrist d. 5. juli

Undervisningsperioden ligger fra juli til august og eksamen fra medio til ultimo august.

Se fag og eksakte undervisningsperioder nedenfor.

 • Matematik CB

  Undervisning:   6. juli - 4. august            

  Eksamen:         Medio til ultimo august

  Timer/dag:       7, 59

   

  Skema:

  Mandag:  08:00 - 15:00

  Tirsdag:  08:00 - 15:00

  Onsdag:  08:00 - 15:00

  Torsdag:  08:00 - 14:00

  Fredag:   08:00 - 14:00

 • Matematik BA

  Undervisning:   6. juli - 4. august            

  Eksamen:         Medio til ultimo august

  Timer/dag:       7, 59

   

  Skema:

  Mandag:  08:00 - 15:00

  Tirsdag:  08:00 - 15:00

  Onsdag:  08:00 - 15:00

  Torsdag:  08:00 - 14:00

  Fredag:   08:00 - 14:00

 • Kemi C

  Undervisning:   6. juli - 31. juli           

  Eksamen:         Medio til ultimo august

  Timer/dag:       5, 56

   

  Skema:

  Mandag:  08:00 - 13.15

  Tirsdag:  08:00 - 13.15

  Onsdag:  08:00 - 13.15

  Torsdag:  08:00 - 12:15

  Fredag:   08:00 - 12:15

 • Kemi CB

  Undervisning:   6. juli - 4. august            

  Eksamen:         Medio til ultimo august

  Timer/dag:       7, 59

   

  Skema:

  Mandag:  08:00 - 15:00

  Tirsdag:  08:00 - 15:00

  Onsdag:  08:00 - 15:00

  Torsdag:  08:00 - 14:00

  Fredag:   08:00 - 14:00

 • Fysik CB

  Undervisning:   6. juli - 4. august            

  Eksamen:         Medio til ultimo august

  Timer/dag:       7, 59

   

  Skema:

  Mandag:  08:00 - 15:00

  Tirsdag:  08:00 - 15:00

  Onsdag:  08:00 - 15:00

  Torsdag:  08:00 - 14:00

  Fredag:   08:00 - 14:00

Deltager du på GS-sommerkurser skal du forvente en stor arbejdsbyrde i perioden.

Du skal desuden være opmærksom på, at eksamen ligger efter ovenstående undervisningsperiode. Eksamen afholdes typisk midt i eller i slutningen af august. De endelige eksamensdatoer offentliggøres i starten af august.

Faktaark om GSK 2017 (kommer snart)

Optagelseskrav

Du skal have en afsluttet gymnasial eksamen, fx stx, hf, hhx, eux, htx, GIF eller en afsluttet erhvervsuddannelse med minimum ét fag på C-niveau - eller tilsvarende eksamen (fx fra udlandet) for at blive optaget på GS.

Hvis der er for få ansøgere til at oprette et GS-hold på det VUC, hvor du søger, vil du blive tilbudt plads på et andet undervisningssted - fortrinsvis i regionen.

Tilmelding

Tilmelding til gymnasiale suppleringskurser for sommerhold sker gennem www.gsdanmark.dk inden 5. juli.

Bemærk! Indsend din ansøgning inden den 1. juni, hvis du ønsker at søge om ungdomskort til din sommersupplering, da der er minimum 14 dages behandlingstid. Læs mere her.

Økonomi

Tilmeldingen er gratis, hvis du begynder senest den 1. oktober to år efter, at den adgangsgivende eksamen er afsluttet. Derefter betales kr. 450,- pr. fag.

Su og transportstøtte
Du kan søge om SU www.su.dk og transportstøtte til disse kurser.

NB! KEMI C giver kun én måneds SU

Læs mere om GS-kurser  www.GSDanmark.dk