Undervisning - mand i fokus
uddannelser

Opkvalificering: Private og erhverv

Forberedende Voksenundervisning (FVU) er gratis for kursisten. Med FVU kan du få et kompetenceløft og blive bedre til anvende it, engelsk, matematik og dansk på jobbet eller ruste dig til at gå i gang med en 9./10. klasse eller HF.

Læs mere om vores udbud og hold nedenfor eller kontakt vejledningen for mere information om hold og tilmelding. 

Vil du gerne tilmeldes hold/fag på FVU

Fag og udbud

FVU-Dansk

På FVU-Dansk arbejder du med læsning, stavning, skrivning og grammatik, - alt sammen i et digitalt perspektiv.

Bliv bedre til at læse
Du arbejder med tekster fra dagligdagen i fx aviser, blade, pjecer og vejledninger. Du kan også arbejde med tekster fra dit arbejde. Du lærer at bruge forskellige metoder til at læse forskellige tekster.

Lær at skrive bedre
Du arbejder med skriveopgaver fra din hverdag fx beskeder, breve, invitationer, klager og oplæg.

Få styr på stavning og grammatik
Du lærer staveregler, og hvordan ord og tekst opfører sig i forskellige sammenhænge.

Bliv bedre til at bruge it som værktøj
Vi bruger it i FVU-undervisningen, og du lærer bl.a. at blive bedre til at søge og finde relevant information på internettet – fx. borger.dk, sundhed.dk, at udfylde div. elektroniske formularer, bruge nem-ID, bruge digital post mm.

Trin
Faget har fire trin på hver 40-80 lektioner.
Du begynder på det trin, der svarer til dit niveau.

Prøve
Du kan vælge at afslutte hvert trin med en prøve og få et prøvebevis.

FVU-Matematik

På FVU-matematik arbejder du med talforståelse, regning og grundlæggende matematiske begreber - alt sammen i et digitalt perspektiv.

Du kommer til at arbejde med tal fra hverdagen.

Det kan fx være:

 • Forstår du tal fra aviser, reklamer eller fjernsyn?

 • Får du den rigtige rabat, når du er ude at handle?

 • Forstår du din lønseddel?

Du kommer også at arbejde med:

 • Længde, højde og omkreds

 • Prisoverslag

 • Tabeller og diagrammer

 • Geometriske figurer.

Bliv bedre til at bruge it som værktøj
Vi bruger it i FVU-undervisningen, og du lærer bl.a. at blive bedre til at søge og finde relevant information på internettet – fx. borger.dk, sundhed.dk, handle på internettet, bruge nem-ID, bruge digital post mm.

Trin
Faget har to trin på hver 40-80 lektioner.

Du begynder på det trin, der svarer til dit niveau.

Prøve
Du kan vælge at afslutte hvert trin med en prøve og få et prøvebevis.

FVU-Engelsk

Styrk de mundtlige og skriftlige kompetencer.

- kun for offentlige og private virksomheders ansatte.

Læs mere på VUC Erhverv - en fælles indgang

FVU-Digital

Almene digitale processer i erhvervsmæssig sammenhæng. Styrkelse af medarbejderens basale færdigheder i brugen af digitale værktøjer og it.

- kun for offentlige og private virksomheders ansatte.

Læs mere på VUC Erhverv - en fælles indgang

FVU for tosprogede i Esbjerg

Vi tilbyder også FVU for tosprogede. Der er hold med FVU Start, FVU Dansk på trin 1 & 2 og FVU Dansk på trin 3 & 4.

Med forbehold for ændringer.

Tilmelding:
Vi har løbende optag. Kontakt vores uddannelsesvejledere, hvis du vil tilmelde dig eller høre mere om FVU.

Indlæs flere

Test og tilmelding

Obligatorisk test før optagelse
Inden du starter, skal du testes på VUC for at se, om FVU er det rette tilbud til dig, og så du kan starte på det niveau, hvor du vil få mest mulig udbytte.

Testen bruger vi til at se, om du kan få udbytte af at gå til FVU.

Hvordan foregår testen
Testen tager mellem en halv time og to timer og foregår i langt de fleste tilfælde på computer, så du kan få resultatet med det samme.

Testen er gratis, og du tilmelder dig hos en af vores uddannelsesvejledere.

Økonomi

Priser for FVU

Undervisningen på FVU er gratis for kursisten

Mulighed for at søge SVU:

Der ydes kursusgodtgørelse efter loven om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvilket svarer til 80 % af højeste dagpengesats. Modtager deltageren løn i arbejdstiden, tilgår SVU arbejdsgiveren.

Læs mere om SVU nedenfor. 

Indlæs flere

Statens Voksen­uddannelsesstøtte

Reglerne for SVU - Statens Voksenuddannelses Støtte

Der kan ydes kursusgodtgørelse efter loven om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvilket svarer til 80 % af højeste dagpengesats. Modtager deltageren løn i arbejdstiden, tilgår SVU arbejdsgiveren.

SVU henvender sig til dem, der er i arbejde og/eller er kortuddannede. Der er flere forhold, der spiller ind, når du vil søge SVU. Kontakt uddannelsesvejledningen, hvis du ønsker vejledning og ansøgningsskema.

Du finder mere information om regler og praktiske spørgsmål på siden om "Statens Voksenuddannelses Støtte".

Indlæs flere

Er du under 25 år

Unge under 25 år, kan stadig deltage i FVU-undervisning, hvis de opfylder bare en af nedenstående betingelser:

 • De er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.
 • De er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.
 • De har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
 • De er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
 • De ikke tilbydes Forberedende Grunduddannelse (FGU) fx hvis de først har brug for et intensivt OBU- eller FVU-forløb inden videre uddannelse.
 • De har færdiggjort FGU samt er i FVU-målgruppen.