FVU: ­Forberedende
Voksen­undervis­ning

Opkvalificering: private og erhverv

Muligt at forbedre it-, engelsk-, matematik og danskkompetencer

... eller ruste dig til at gå i gang med en 9./10. klasse eller HF.

Vi tilbyder undervisning i fagene:

 • FVU Matematik: Regning og matematik
 • FVU Dansk(= FVU-Læsning): læsning, skrivning, stavning og grammatik
 • FVU Digital*: Almene digitale processer i erhvervsmæssig sammenhæng.
 • FVU Engelsk*: Styrk de mundtlige og skriftlige kompetencer.

Det er desuden muligt at læse AVU-fag på 9.-10.klasseniveau eller HF-enkeltfag i vores flexværksted:

Kontakt VUC Vest og hør om dine muligheder på vejledningen@vucvest.dk eller tlf: 76 12 17 20. Eller BOOK EN VEJLEDER

 • FVU-Dansk

  På FVU-Dansk=FVU-læsning arbejder du med læsning, stavning, skrivning og grammatik, - alt sammen i et digitalt perspektiv.

  Bliv bedre til at læse
  Du arbejder med tekster fra dagligdagen i fx aviser, blade, pjecer og vejledninger. Du kan også arbejde med tekster fra dit arbejde. Du lærer at bruge forskellige metoder til at læse forskellige tekster.

  Lær at skrive bedre
  Du arbejder med skriveopgaver fra din hverdag fx beskeder, breve, invitationer, klager og oplæg.

  Få styr på stavning og grammatik
  Du lærer staveregler, og hvordan ord og tekst opfører sig i forskellige sammenhænge.

  Bliv bedre til at bruge it som værktøj
  Vi bruger it i FVU-undervisningen, og du lærer bl.a. at blive bedre til at søge og finde relevant information på internettet – fx. borger.dk, sundhed.dk, at udfylde div. elektroniske formularer, bruge nem-ID, bruge digital post mm.

  Trin
  Faget har fire trin på hver 40-80 lektioner.
  Du begynder på det trin, der svarer til dit niveau.

  Prøve
  Du kan vælge at afslutte hvert trin med en prøve og få et prøvebevis.

 • FVU-Matematik

  På FVU-matematik arbejder du med talforståelse, regning og grundlæggende matematiske begreber - alt sammen i et digitalt perspektiv.

  Du kommer til at arbejde med tal fra hverdagen.

  Det kan fx være:

  • Forstår du tal fra aviser, reklamer eller fjernsyn?
  • Får du den rigtige rabat, når du er ude at handle?
  • Forstår du din lønseddel?

  Du kommer også at arbejde med:

  • Længde, højde og omkreds
  • Prisoverslag
  • Tabeller og diagrammer
  • Geometriske figurer.

  Bliv bedre til at bruge it som værktøj
  Vi bruger it i FVU-undervisningen, og du lærer bl.a. at blive bedre til at søge og finde relevant information på internettet – fx. borger.dk, sundhed.dk, handle på internettet, bruge nem-ID, bruge digital post mm.

  Trin
  Faget har to trin på hver 40-80 lektioner.

  Du begynder på det trin, der svarer til dit niveau.

  Prøve
  Du kan vælge at afslutte hvert trin med en prøve og få et prøvebevis.

 • Bliv bedre til FVU-Engelsk

  Styrk de mundtlige og skriftlige kompetencer.

  For offentlige og private virksomheders ansatte og for alle ledige.

  Læs mere

 • Bliv bedre til FVU-Digital

  Styrkelse af medarbejderens basale færdigheder i brugen af digitale værktøjer og it.

  For offentlige og private virksomheders ansatte og for alle ledige.

  Læs mere

OBU og FVU

Kontakt uddannelsesvejledningen vedrørende
FVU for tosprogede i Vejen

Uddannelsesvejledningen
Kontakt

Tlf. 76 12 17 20
vejledningen@vucvest.dk

Kontakt

Tilmeld FVU og
FVU for tosprogede i Esbjerg

Vi tilbyder også FVU for tosprogede. Der er hold med FVU Start, FVU Dansk på trin 1 & 2 og FVU Dansk på trin 3 & 4.

Vi har løbende optag.

Kontakt vores uddannelsesvejledere, hvis du vil vide mere.

Uddannelsesvejledningen
Kontakt

Tlf. 76 12 17 20
vejledningen@vucvest.dk

Kontakt

FVU Erhverv

På FVU-Erhverv opretter vi hold efter forespørgsel.

Du vil med god grund stille spørgsmålet: Har vi et behov?
Vores erfaringer dokumenterer klart, at der er et stort behov. Der er allerede mange erfaringer at trække på, idet flere tusinde personer har deltaget i FVU-undervisning på VUC Vest, men der er stadig mange, der har brug for det. Behovet findes hos ansatte, der klart betegnes som dygtige og stabile medarbejdere, men med den udvikling, der er i gang, har du brug for at fastholde disse medarbejdere i din virksomhed.

Vi har stor erfaring i at informere om FVU-tilbuddet på en etisk forsvarlig måde, således at både virksomhed og medarbejder får det bedste ud af forløbet. Der kan afholdes informationsmøder på din virksomhed på alle tidspunkter af døgnet, da det er vigtigt at møde medarbejderne i mindre grupper og i deres vante omgivelser.

Nedenfor kan du mere om, hvad opkvalificering af medarbejderne kan betyde for virksomheden:

 • FVU - fasthold medarbejderne

  FVU er et undervisningstilbud, der gør en forskel i forhold til opkvalificering, fastholdelse og livslang læring.

  Dine stabile, fagligt dygtige medarbejdere kan have brug for denne opkvalificering for at kunne følge udviklingen i videnssamfundet, hvor it er en integreret del af hverdagen, og hvor det forventes, at den enkelte medarbejder kan arbejde selvstændigt og aktivt tage del i udviklingen på arbejdspladsen.

 • Manualer, opslag og maskiner

  Udviklingen på arbejdspladsen er også kendetegnet ved, at der arbejdes med mange dokumenter, manualer og værdigrundlag, som den enkelte medarbejder har behov for at kunne forstå og videreformidle.

  Derfor kan du være med til at gøre en afgørende forskel ved at tilbyde FVU undervisning i dansk og regning/matematik som et naturligt led i jeres kursusudbud.

 • Det er stadig et tabu

   - at melde ud, at man har det svært med tal og bogstaver, idet rigtig mange tager disse færdigheder for givet, men når man hører, at 20 procent af de unge, der kommer ud fra folkeskolen har store problemer, kan det vel ikke undre at mennesker, der har været på arbejdsmarkedet i mange år, også kan have problemer. De har ofte en kortere skolegang bag sig, men skal agere i et samfund, hvor der er et stigende krav til ansattes læse-, skrive- og regnefærdigheder.

  En sidegevinst er, at du får medarbejdere, der får mere selvværd og tør tage mere ansvar.

Fakta om opkvalificering i Danmark

 • Mange voksne danskere (16-65 årige) har behov for at blive bedre til:

  • at læse og skrive:        583.000 voksne
  • at regne:                      531.000 voksne
  • at anvende IT:          1.032.000 voksne


  I en verden, der bliver mere digitaliseret, automatiseret og globaliseret, er der derfor et behov for almen opkvalificering, da det er afgørende for en fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet. (Kilde: Piaarc 2013)

Er du under 25 år

Fra august 2019 har dine muligheder sig for at gå på VUC ændret sig, hvis du er under 25 år og vil tage fag på FVU.

DINE MULIGHEDER PÅ FVU

Er du under 25 år, kan du stadig deltage, hvis du opfylder bare en af nedenstående betingelser:

 • Du er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.
 • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
 • Du ikke tilbydes Forberedende Grunduddannelse (FGU) - fx hvis du først har brug for et intensivt OBU- eller FVU-forløb inden videre uddannelse.

Holdoversigt, test og tilmelding

HOLDOVERSIGT

Via nedenstående kan du finde en oversigt over vores FVU-hold.

For at tilmelde dig holdende skal du kontakte uddannelsesvejledningen.

Obligatorisk test før optagelse

Inden du starter, skal du testes på VUC for at se, om FVU er det rette tilbud til dig, og så du kan starte på det niveau, hvor du vil få mest mulig udbytte.

Testen bruger vi til at se, om du kan få udbytte af at gå til FVU.

Hvordan foregår testen:

 • Testen tager mellem en halv time og to timer.
 • Testen foregår i langt de fleste tilfælde på computer, så du kan få resultatet med det samme
 • Testen er gratis, og du tilmelder dig hos en uddannelsesvejleder på VUC Vest.

Økonomi

Undervisningen på FVU er gratis for kursisten

Mulighed for at søge SVU:

Der ydes kursusgodtgørelse efter loven om SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvilket svarer til 80 % af højeste dagpengesats. Modtager deltageren løn i arbejdstiden, tilgår SVU arbejdsgiveren.

 • SVU på FVU

  Der kan ydes Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) svarende til dagpengesatsen til:

  • Kortuddannede, som er fyldt 20, men ikke 65 år.
  • Faglærte med max. 10. klasse eller mindre.
  • Personer med mindst 26 ugers ordinær beskæftigelse på den nuværende arbejdsplads.
  • Personer med dansk statsborgerskab eller som er bosat i Danmark.


  Der kan ydes SVU til min. 3 timers FVU dansk eller matematik om ugen. Modtager deltageren løn i arbejdstiden, tilgår SVU arbejdsgiveren.

  FVU kombineret med andre fag
  Der kan ydes Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) svarende til dagpengesatsen til:

  • Kortuddannede, som er fyldt 25, men ikke 65 år, personer med 10 års skolegang og en højst 2-årig erhvervsuddannelse.
  • Personer med en forældet erhvervsuddannelse, dvs. at den ikke har været anvendt i 5 år.
  • Personer med dansk statsborgerskab eller som er bosat i Danmark.
  • Personer med mindst 26 ugers ordinær beskæftigelse på den nuværende arbejdsplads.

   
  Der kan ydes SVU til min. 6 timers FVU dansk eller matematik om ugen. Modtager deltageren løn i arbejdstiden, tilgår SVU arbejdsgiveren.