EUD/EUX:
Klar til erhvervs­uddannelse

Videre med erhvervsuddannelse

Hvis du gerne vil tage en uddannelse på en erhvervsskole, men ikke kan opfylde adgangskravene, kan VUC Vest tilbyde dig opkvalificerende undervisning, så du kan blive klar til at søge ind på din ønskede erhvervsuddannelse.

Klar til EUD

EUD er erhvervsuddannelser på fx tekniske skoler, social- og sundhedsskoler og handelsskoler.

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du:

 • mindst have karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved 9.-klasseprøve eller 10.-klasseprøve eller have en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed.
 • være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Hvis du ikke kan opfylde ovenstående, har du mulighed for at blive klar til din erhvervsuddannelse ved at få styrket dine færdigheder på VUC Vest.

Vil du videre på EUD, kan du følge avu-undervisning og få styrket dine færdigheder i dansk, matematik og/eller engelsk  på 9.-10.klasse niveau.

Det er vigtigt for os at ruste dig bedst muligt fagligt til at kunne komme ind på grundforløbet i erhvervsuddannelsen, men det er også vigtigt, at du får så meget faglig ballast i grundfagene, at du får lettere ved at klare kravene, når du senere begynder på hovedforløbet i din uddannelse.

Kontakt uddannelsesvejledningen på VUC Vest og hør om, hvilke muligheder du har for at blive klar til din erhvervsuddannelse.

Klar til EUX

EUX er en kombineret gymnasie- og erhvervsuddannelse, som fx udbydes på tekniske skoler, social- og sundhedsskoler og handelsskoler. 

Adgangskravene til EUX er, at du har gennemført og bestået dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau.

Har du afsluttet folkeskolen for et år eller mere siden, og ønsker du at læse videre på EUX, men opfylder ikke de gældende adgangskrav, har du mulighed for at blive klar her på VUC Vest.

Kontakt uddannelsesvejledningen på VUC Vest og hør om, hvilke muligheder du har for at blive klar til din erhvervsuddannelse.

Ekstra støtte

Ud over undervisning på avu-niveauerne Basis-G-F-E og D (8.-10. klasse) i dansk, matematik og engelsk har du, hvis du har behov, også mulighed for at få:

 • FVU undervisning (Forberedende VoksenUndervisning) i dansk og matematik, som er på et lavere og mere grundlæggende niveau. Du kan få FVU-undervisning enten inden du starter eller som støtte imens du tager avu-niveauerne (tilbydes på Esbjerg- og Vejen-afdelingen). Dette kan være rigtig godt for dig, hvis du har faglige problemer, som er helt grundlæggende.

 • Ordblindeundervisning, hvis du er testet ordblind med ret til ordblindeundervisning. Du kan blive testet for ordblindhed på VUC Vest. Testen er gratis.

 Lærerne på avu (basis til D-niveau) arbejder tæt sammen i teams, og sammen med vores uddannelsesvejledere vil de støtte dig igennem dit avu-forløb, således at du ud over at udvikle faglige kompetencer også udvikler dine studiekompetencer, så du senere får lettere ved at studere.

Kontakt

Kontakt uddannelsesvejledningen på VUC Vest og hør om, hvilke muligheder du har for at blive klar til din erhvervsuddannelse.

Kontakt uddannelsesvejledningen

Klik på linket og 'Book en vejleder' i vores online bookingsystem.

Uddannelsesvejledning

Økonomi

Klar til EUD

Hvert af avu-fagene dansk, engelsk og matematik koster 120 kr. 

SU

Du har mulighed for at søge SU til avu-fagene, hvis du har 23 timer om ugen eller derover.

Læs mere nedenfor:

 • Hvad er reglerne for SU

  På VUC kan SU være aktuel indenfor:

  • Avu - Almen Voksenuddannelse 9. /10. klasse
  • Hf - Højere Forberedelses eksamen


  Hvornår kan du søge?
  Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og tidligst én måned før du ønsker SU fra. Du skal have betalt for din undervisning, inden du søger SU.

  For at kunne modtage SU, skal du have mindst 23 lektioner pr. uge. Hvis du har hjemmeboende børn under syv år, kan du nøjes med 17 lektioner.

  Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, hvis du opfylder betingelserne for SU.

  Er du under 20 år afhænger din SU bl.a. af dine forældres indkomst, indtil du fylder 20 år. Er du udeboende og under 20 år, skal du søge dispensation for at kunne modtage udeboende sats.

  Vigtigt! Selvom du får dispensationen til udeboende sats, er du stadig afhængig af dine forældres indkomst.


  Din SU forudsætter, at du skal være studieaktiv:

  • Møde til alle timer
  • Deltage aktivt i timerne
  • Aflevere opgaver

  Se mere her: www.su.dk/su/su-betingelser/studieaktivitet/studieaktivitet-paa-ungdomsuddannelser/ 


  Her søger du

  Du kan søge SU på www.su.dk. Du skal logge på med dit NemID.

  Hjælp til ansøgning
  Hvis du får brug for hjælp til at søge SU, kan du henvende dig til din SU-vejleder på dit uddannelsessted.

  Du kan også gå ind på www.su.dk, hvor du finder mere om satser, lån og andre forhold, der har betydning for din SU.

  Rabat på transport
  Du kan få rabat på din daglige transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted.

  Du skal søge den på www.ungdomskort.dk