DSA:
Dansk som andetsprog

Dansk som andetsprog

Har du gennemført den grundlæggende danskuddannelse på fx sprogskolen, kan du have behov for at forbedre dit sprog inden videre uddannelse eller arbejde.

Faget Dansk som andetsprog (DSA) på avu er målrettet tosprogede.

På avu kan du deltage i ”dansk som andetsprog” på niveauerne:

Basis, G (9. kl.), F, E og D (10. kl.)

Dansk som andetsprog giver samme muligheder som faget dansk på avu.

Kontakt

Kontakt uddannelsesvejledningen

Klik på linket og 'Book en vejleder' i vores online bookingsystem.

Uddannelsesvejledning

Opstart og adgangskrav

Opstartsdaoer for DSA og AVU

Klik videre og få et overblik over opstartsdatoer.

Opstart og tilmelding

For at blive optaget på AVU - Dansk som andetsprog (DSA) skal du have bestået danskuddannelse 2.6 eller 3.5.

Hvis du har danskuddannelse 1. kan du evt. deltage i FVU.

Er du under 25 år

Fra august 2019 ændrer dine muligheder sig for at gå på VUC, hvis du er under 25 år og vil gå på AVU.

DINE MULIGHEDER PÅ AVU

Er du under 25 år, kan du stadig deltage, hvis du opfylder bare en af nedenstående betingelser:

 • Du er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.
 • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse (fx KKU, EUD eller EGU), men har behov for supplerende fag.
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse (fx KKU,EUD eller EGU), men ønsker faglig opkvalificering.
 • Du tager hf-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering inden for et enkelt avu-fag med undtagelse af følgende fag:
  • Dansk på basisniveau og på niveauerne G til D.
  • Dansk som andetsprog på basisniveau og på niveauerne G til D.

Økonomi

Der er forskellige priser på avu, og du betaler for hvert fag.

Du kan desuden forvente deltagerbetaling i forbindelse med fx:

 • Studietur/ekskursioner
 • Undervisningsmidler (fx depositum på pc)

Du kan søge SU, hvis du har min. 23 lektioner (3 fag).
Har du børn under syv år, kan du efter gældende regler søge SU, hvis du har 17 lektioner.

Nedenfor kan du læse mere om fagenes forskellige priser og mulighederne for SU:

 • Priser på AVU-fag

  Kernefag koster 130 - 260 kr. pr. fag
  Dansk, dansk som andet sprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag. (Obs: Tysk og Fransk udbydes ikke pt)

  Vælger du et kernefag som valgfag koster det 130 kr. pr. fag

  Valgfag/tilbudsfag koster 1250 kr. pr. fag
  Billedkunst, formidling, grundlæggende IT, idræt, latin, livsanskuelse, psykologi og samarbejde & kommunikation.

  Særlige regler, hvis du er over 60 og modtager pension
  Der er særlige regler, hvis du er over 60 år, modtager aldersbetinget pension eller efterløn, og som ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet.

  Du skal betale 750 kr. mere end den ovenfor nævnte deltagerbetaling. Ved aldersbetinget pension forstås folkepension, tjenestemandspension, og lignende offentlige pensioner samt løbende udbetalinger fra private pensionsordninger.

  Der er andre priser for dig, hvis du har en videregående uddannelse
  Du skal betale fuld pris for at deltage i undervisningen.

  Du kan finde de eksakte priser her (søg på AVU): Overblik over kursuspriser

  Klik her for at se, om din uddannelse betyder, at du skal betale fuld pris.

 • Hvad er reglerne for SU

  På VUC kan SU være aktuel indenfor:

  • Avu - Almen Voksenuddannelse 9. /10. klasse
  • Hf - Højere Forberedelses eksamen


  Hvornår kan du søge?
  Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og tidligst én måned før du ønsker SU fra. Du skal have betalt for din undervisning, inden du søger SU.

  For at kunne modtage SU, skal du have mindst 23 lektioner pr. uge. Hvis du har hjemmeboende børn under syv år, kan du nøjes med 17 lektioner.

  Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, hvis du opfylder betingelserne for SU.

  Er du under 20 år afhænger din SU bl.a. af dine forældres indkomst, indtil du fylder 20 år. Er du udeboende og under 20 år, skal du søge dispensation for at kunne modtage udeboende sats.

  Vigtigt! Selvom du får dispensationen til udeboende sats, er du stadig afhængig af dine forældres indkomst.


  Din SU forudsætter, at du skal være studieaktiv:

  • Møde til alle timer
  • Deltage aktivt i timerne
  • Aflevere opgaver

  Se mere her: www.su.dk/su/su-betingelser/studieaktivitet/studieaktivitet-paa-ungdomsuddannelser/ 


  Her søger du

  Du kan søge SU på www.su.dk. Du skal logge på med dit NemID.

  Hjælp til ansøgning
  Hvis du får brug for hjælp til at søge SU, kan du henvende dig til din SU-vejleder på dit uddannelsessted.

  Du kan også gå ind på www.su.dk, hvor du finder mere om satser, lån og andre forhold, der har betydning for din SU.

  Rabat på transport
  Du kan få rabat på din daglige transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted.

  Du skal søge den på www.ungdomskort.dk