uddannelser

Bliv klar til en erhvervsuddannelse

Hvis du gerne vil tage en uddannelse på en erhvervsskole, men ikke kan opfylde adgangskravene, kan VUC Vest tilbyde dig opkvalificerende undervisning, så du kan blive klar til at søge ind på din ønskede erhvervsuddannelse.

EUX er en kombineret gymnasie- og erhvervsuddannelse, som fx udbydes på tekniske skoler, social- og sundhedsskoler og handelsskoler. 

Adgangskravene til EUX er, at du har gennemført og bestået dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau.

Har du afsluttet folkeskolen for et år eller mere siden, og ønsker du at læse videre på EUX, men opfylder ikke de gældende adgangskrav, har du mulighed for at blive klar her på VUC Vest.

Kontakt uddannelsesvejledningen på VUC Vest og hør om, hvilke muligheder du har for at blive klar til din erhvervsuddannelse.

 

Tømrer måler op

Adgangskrav

Adgangskrav til erhvervsuddannelse

EUD er erhvervsuddannelser på fx tekniske skoler, social- og sundhedsskoler og handelsskoler.

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du:

 • mindst have karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved 9.-klasseprøve eller 10.-klasseprøve eller have en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed.
 • være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Hvis du ikke kan opfylde ovenstående, har du mulighed for at blive klar til din erhvervsuddannelse ved at få styrket dine færdigheder på VUC Vest.

Vil du videre på EUD, kan du følge avu-undervisning og få styrket dine færdigheder i dansk, matematik og/eller engelsk  på 9.-10.klasse niveau.

Det er vigtigt for os at ruste dig bedst muligt fagligt til at kunne komme ind på grundforløbet i erhvervsuddannelsen, men det er også vigtigt, at du får så meget faglig ballast i grundfagene, at du får lettere ved at klare kravene, når du senere begynder på hovedforløbet i din uddannelse.

Kontakt uddannelsesvejledningen på VUC Vest og hør om, hvilke muligheder du har for at blive klar til din erhvervsuddannelse.

Indlæs flere

Ekstra støtte

Ud over undervisning på avu-niveauerne Basis-G-F-E og D (8.-10. klasse) i dansk, matematik og engelsk har du, hvis du har behov, også mulighed for at få:

 • FVU undervisning (Forberedende VoksenUndervisning) i dansk og matematik, som er på et lavere og mere grundlæggende niveau. Du kan få FVU-undervisning enten inden du starter eller som støtte imens du tager avu-niveauerne (tilbydes på Esbjerg- og Vejen-afdelingen). Dette kan være rigtig godt for dig, hvis du har faglige problemer, som er helt grundlæggende.

 • Ordblindeundervisning, hvis du er testet ordblind med ret til ordblindeundervisning. Du kan blive testet for ordblindhed på VUC Vest. Testen er gratis.

 Lærerne på avu (basis til D-niveau) arbejder tæt sammen i teams, og sammen med vores uddannelsesvejledere vil de støtte dig igennem dit avu-forløb, således at du ud over at udvikle faglige kompetencer også udvikler dine studiekompetencer, så du senere får lettere ved at studere.

Økonomi

Generelt om priser på avu og dsa

Der er forskellige priser på avu, og du betaler for hvert fag. Du kan desuden forvente deltagerbetaling i forbindelse med fx:

 • Studietur/ekskursioner
 • Undervisningsmidler (fx depositum på pc)

Du kan søge SU, hvis du har min. 23 lektioner (3 fag). Har du børn under syv år, kan du efter gældende regler søge SU, hvis du har 17 lektioner. Læs mere om SU længere nede på siden.

Særlige regler, hvis:

 • du modtager aldersbetinget pension eller efterløn, og som ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet.
 • du har en videregående uddannelse

Læs mere om det længere nede på siden. 

Priser på kernefag

Kernefag koster 130 - 260 kr. pr. fag
Dansk, dansk som andet sprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag. (Obs: Tysk og Fransk udbydes ikke pt)

Vælger du et kernefag som valgfag koster det 130 kr. pr. fag

Priser på valgfag

Valgfag/tilbudsfag koster 1250 kr. pr. fag
Billedkunst, formidling, grundlæggende IT, idræt, latin, livsanskuelse, psykologi og samarbejde & kommunikation.

Indlæs flere

Info om SU

På hvilke uddannelser er du berettiget SU?

På VUC kan SU være aktuel på:

 • Avu: Almen Voksenuddannelse 9. /10. klasse
 • Hf: Højere Forberedelses eksamen
Hvornår kan du søge?

Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og tidligst én måned før du ønsker SU fra. Du skal have betalt for din undervisning, inden du søger SU.

For at kunne modtage SU, skal du have mindst 23 lektioner pr. uge. Hvis du har hjemmeboende børn under syv år, kan du nøjes med 17 lektioner.

Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, hvis du opfylder betingelserne for SU.

Er du under 20 år afhænger din SU bl.a. af dine forældres indkomst, indtil du fylder 20 år. Er du udeboende og under 20 år, skal du søge dispensation for at kunne modtage udeboende sats.

Vigtigt! Selvom du får dispensationen til udeboende sats, er du stadig afhængig af dine forældres indkomst.

Din SU forudsætter, at du skal være studieaktiv

At være studieaktiv betyder:

 • Møde til alle timer
 • Deltage aktivt i timerne
 • Aflevere opgaver
Her søger du

Du kan søge SU på MinSU. Du skal logge på med dit NemID.

Hjælp til ansøgning

Du kan gå ind på MinSU, hvor du finder mere om satser, lån og andre forhold, der har betydning for din SU.

Hvis du får brug for hjælp til at søge SU, kan du henvende dig til din SU-vejleder på dit uddannelsessted.

Rabat på transport

Du kan få rabat på din daglige transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted.

Indlæs flere

Forhøjet deltagerbetaling

Aldersbetinget pension, eller på efterløn

Priserne på vores fag er afhængige af, om du er pensionist, på en aldersbetinget pension, eller på efterløn uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Her vil der være et tillæg på yderligere 750 kr. pr. fag.

Dette gælder dog ikke, hvis du i forvejen skal betale fuld deltagerbetaling som følge af en videregående uddannelse, eller hvis du har haft en arbejdsmarkedstilknytning på mere end 8 timer om ugen i gennemsnit i de sidste 12 uger inden tilmelding.

Ved aldersbetinget pension forstås folkepension, tjenestemandspension, og lignende offentlige pensioner samt løbende udbetalinger fra private pensionsordninger.

Videregående uddannelse

Der er andre priser for dig, hvis du har en videregående uddannelse
Har du en kortere eller længerevarende videregående uddannelse (minimum bachelorniveau), skal du betale fuld deltagerbetaling. Se liste over gældende videregående uddannelser

Du kan finde de eksakte priser på fag via linket nedenfor (søg på avu eller hf)

Indlæs flere