AVU:
9.-10. klasse for voksne

AVU: 9.-10. klasse for voksne

Mangler du nogle fag, eller vil du gerne blive dygtigere for at kunne videreuddanne dig, så er avu måske noget for dig. Avu består af en række kernefag og valgfag, hvor du kan tage et fag ad gangen eller kombinere flere fag, som du kan afslutte på niveauer svarende til 8.-10. klasse + D-niveau. På avu møder du andre voksne fra 18 år og opefter.

Avu fag er adgangsgivende til EUD-uddannelser og hf-enkeltfag. En bestået almen forberedelseseksamen er adgangsgivende til 2-årig hf.

For at tage Almen Forberedelseseksamen (AF) skal du bestå prøverne i fem fag:

De fire af fagene er altid:

1. Dansk D eller Dansk som andetsprog D
2. Matematik D
3. Engelsk D
4. Naturvidenskab G eller D

Derudover vælges et femte fag på niveau G eller D:
Enten Historie , Samfundsfag eller Tysk (Tysk udbydes ikke pt).

Kontakt

Kontakt uddannelsesvejledningen

Book eller kontakt en uddannelsesvejleder
- hvis du ønsker at vide mere om dine muligheder
med uddannelse på VUC Vest.

Kontakt og åbningstider

Er du under 25 år

Fra august 2019 ændrer dine muligheder sig for at gå på VUC, hvis du er under 25 år og vil gå på AVU.

DINE MULIGHEDER PÅ AVU

Er du under 25 år, kan du stadig deltage, hvis du opfylder bare en af nedenstående betingelser:

 • Du er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.
 • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse (fx KUU, EUD eller EGU), men har behov for supplerende fag.
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse (fx KUU,EUD eller EGU), men ønsker faglig opkvalificering.
 • Du tager hf-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering inden for et enkelt avu-fag med undtagelse af følgende fag:
  • Dansk på basisniveau og på niveauerne G til D.
  • Dansk som andetsprog på basisniveau og på niveauerne G til D.

Fag og niveauer

På VUC kan du starte der, hvor du er nået til i faget. Du kan begynde på det niveau der passer til dig, med et eller flere fag, og du kan kombinere med fag på fx FVU eller hf.

På avu er der undervisning på fem niveauer:

 • Basis - på niveau med folkeskolens 7.-8. klasse
 • G - på niveau med folkeskolens 9. klasse
 • F - på niveau med grundfag F på erhvervsuddannelserne
 • E - svarer til erhvervsuddannelsens E niveau
 • D - på niveau med grundfag D på erhvervsuddannelserne

Læs mere om fag og niveauer nedenfor:

Opstartsdato på AVU

Opstartsdato for AVU

Klik videre og få et overblik over opstartsdatoer.

Opstart og tilmelding

AVU-Flex

Med AVU-Flex har du altid mulighed for at starte på et undervisningsforløb, indtil du kan optages på et ordinært hold ved holdopstart eller modulskifte eller starte på en erhvervsuddannelse.

LØBENDE OPTAG AF NYE KURSISTER I ESBJERG - kontakt uddannelsesvejledningen

Faglig dokumentation eller eksamen
Modul F og E afsluttes med faglig dokumentation, og modul G og D afsluttes med eksamen.

Undervisningen
Flexundervisningen er individuelt og fleksibelt tilrettelagt med fokus på at bringe dig videre i uddannelse.

Det betyder, at du i hele forløbet vil være i tæt samarbejde med dine undervisere og din uddannelsesvejleder.

Det er med til at sikre, at du kommer videre i et vellykket uddannelsesforløb enten på VUC Vest eller på en anden uddannelse.

Holdoversigt og tilmelding

HOLDOVERSIGT

Her kan du finde en oversigt over vores AVU-hold.

For at tilmelde dig holdende skal du kontakte uddannelsesvejledningen.
Link til AVU-holdoversigt

Book en tid: Du booker en tid ved uddannelsesvejledningen til en samtale på det VUC, hvor du skal have vejledning eller indmeldes.

Du kan booke en tid på: Telefon: 7612 1720 eller via vores bookingsystem

Dokumentation: Du skal i forbindelse med samtalen medbringe både dokumentation for tidligere skolegang samt legitimation.

Vejledningssamtalen: I laver sammen skemaet med de fag og niveauer, som du skal bruge for at komme videre.

Under samtalen hjælper vejlederen dig med at få overblik over undervisningen og svarer på de praktiske spørgsmål, du sikkert har, i forbindelse med den videre skolegang.

SU/SVU: Skal du søge økonomisk støtte under skolegangen i form af SU/SVU, skal du opfylde nogle forskellige betingelser - er du i tvivl så spørg vejlederen.

Eksamen

Dokumentation for din uddannelse
Alle fag på avu afsluttes med eksamen eller faglig dokumentation.

Niveau G og D afsluttes med en skriftlig og/eller mundtlig prøve. Niveau Basis, F og E afsluttes med faglig dokumentation.

Læs mere om prøver og eksamen

Økonomi

Der er forskellige priser på avu, og du betaler for hvert fag.

Du kan desuden forvente deltagerbetaling i forbindelse med fx:

 • Studietur/ekskursioner
 • Undervisningsmidler (fx depositum på pc)

Du kan søge SU, hvis du har min. 23 lektioner (3 fag).
Har du børn under syv år, kan du efter gældende regler søge SU, hvis du har 17 lektioner.

Nedenfor kan du læse mere om fagenes forskellige priser og mulighederne for SU:

 • Priser på AVU-fag

  Kernefag koster 130 - 260 kr. pr. fag
  Dansk, dansk som andet sprog, engelsk, tysk, fransk, matematik, naturvidenskab, historie og samfundsfag. (Obs: Tysk og Fransk udbydes ikke pt)

  Vælger du et kernefag som valgfag koster det 130 kr. pr. fag

  Valgfag/tilbudsfag koster 1250 kr. pr. fag
  Billedkunst, formidling, grundlæggende IT, idræt, latin, livsanskuelse, psykologi og samarbejde & kommunikation.

  Særlige regler, hvis du er over 60 og modtager pension
  Der er særlige regler, hvis du er over 60 år, modtager aldersbetinget pension eller efterløn, og som ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet.

  Du skal betale 750 kr. mere end den ovenfor nævnte deltagerbetaling. Ved aldersbetinget pension forstås folkepension, tjenestemandspension, og lignende offentlige pensioner samt løbende udbetalinger fra private pensionsordninger.

  Der er andre priser for dig, hvis du har en videregående uddannelse
  Du skal betale fuld pris for at deltage i undervisningen.

  Du kan finde de eksakte priser her (søg på AVU): Overblik over kursuspriser

  Klik her for at se, om din uddannelse betyder, at du skal betale fuld pris.

 • Hvad er reglerne for SU

  På VUC kan SU være aktuel indenfor:

  • Avu - Almen Voksenuddannelse 9. /10. klasse
  • Hf - Højere Forberedelses eksamen


  Hvornår kan du søge?
  Du kan tidligst søge SU, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og tidligst én måned før du ønsker SU fra. Du skal have betalt for din undervisning, inden du søger SU.

  For at kunne modtage SU, skal du have mindst 23 lektioner pr. uge. Hvis du har hjemmeboende børn under syv år, kan du nøjes med 17 lektioner.

  Kvartalet efter du er fyldt 18 år, kan du få SU til en ungdomsuddannelse, hvis du opfylder betingelserne for SU.

  Er du under 20 år afhænger din SU bl.a. af dine forældres indkomst, indtil du fylder 20 år. Er du udeboende og under 20 år, skal du søge dispensation for at kunne modtage udeboende sats.

  Vigtigt! Selvom du får dispensationen til udeboende sats, er du stadig afhængig af dine forældres indkomst.


  Din SU forudsætter, at du skal være studieaktiv:

  • Møde til alle timer
  • Deltage aktivt i timerne
  • Aflevere opgaver

  Se mere her: www.su.dk/su/su-betingelser/studieaktivitet/studieaktivitet-paa-ungdomsuddannelser/ 


  Her søger du

  Du kan søge SU på www.su.dk. Du skal logge på med dit NemID.

  Hjælp til ansøgning
  Hvis du får brug for hjælp til at søge SU, kan du henvende dig til din SU-vejleder på dit uddannelsessted.

  Du kan også gå ind på www.su.dk, hvor du finder mere om satser, lån og andre forhold, der har betydning for din SU.

  Rabat på transport
  Du kan få rabat på din daglige transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted.

  Du skal søge den på www.ungdomskort.dk