Vedtægter

Kursistrådets vedtægter

Kursistrådet varetager gennem samarbejdet med bestyrelsen, ledelsen og øvrige personalegrupper kursisternes fælles undervisningsmæssige, faglige, kulturelle, økonomiske og sociale interesser på institutionen.

De valgte repræsentanter i kursistrådet er så vidt mulig sammensat ud fra VUC Vests diversitet – dansk som andet sprog, almen voksen uddannelse, og det gymnasiale område. Kursistrådet har til opgave at repræsentere samtlige uddannelsesretninger på VUC Vest.     

Kursistrådet primære arbejdsopgaver består i at arrangere sociale tiltag på institutionen så som fredagscafé, foredrag, sportsaktiviteter, fester, politiske indslag osv.

Kursistrådets formand og næstformand indgår i VUC Vests bestyrelsen.

I nedenstående link finder du kursistrådets vedtægter, der trådte i kraft d. 1. februar 2017.