Fokus på Vadehavet

Fokus på Vadehavet

Nationalpark Vadehavets flag er hejst på VUC Vest!

Frem til uge 42 arbejder 1. års hf’erne med Vadehavet i naturfagsundervisningen. Kursisterne undersøger hvorfor Vadehavet er så unik et naturområde, og hvorledes planter, dyr og mennesker har tilpasset sig livet på og ved vaden.

I uge 38 skal 1. hf-klasserne, deres lærere og vejledere på ekskursion til vaden for at lave feltundersøgelser og besøge det nyåbnede Vadehavscenter. Billederne er fra tidligere års ekskursioner.”