Feltarbejde på Fanø

Feltarbejde på Fanø

Den 27. april har tre HF-klasser været på Fanø for at afslutte deres Kultur og Samfundsfag-forløb ”fra vugge til død” med arkivstudier, observationer og interview på Fanø.

Den 5.maj vil grupperne vise deres resultater sammen med de øvrige Kultur og samfundsfags-hold ved skolens KULTURCAFÉ.