Kulturcafé 2017

Kulturcafé 5. maj på VUC Vest i Esbjerg

Der var 100 kursister, der henholdsvis præsenterede deres billedkunst-eksamensprojekter og resultaterne fra deres feltarbejde i forbindelse med deres Kultur- og Samfundsfagstimer - og der var lige så mange kursistgæster.

Tre hold afsluttede et forløb om ”Vugge til grav” med forskellige undersøgelser af forholdene på Fanø: Hvordan har de unge det med at bo på øen? Hvorfor er der så mange gamle, og hvad laver de? Hvad lever øen af? Holdes der fast i gamle traditioner eller er det yt? Hvad siger præsterne om deres arbejde på Fanø? Hvorfor flytter nogle fra øen og andre til?

De hold, der ikke arbejdede med Fanø som tema har fx gennemført en undersøgelse blandt unge i deres omgangskreds: Er uddannelse en tvang for unge mennesker i dag? Føler man sig udenfor eller som en del af en fællesskab? Har unge større friheder i dag end før i tiden?

Cafeen kunne naturligvis ikke undvære skolens BAND, der indledte arrangementet.