Værdi­grundlag

Værdigrundlag

VUC Vests værdigrundlag består af menge aspekter, men nedenfor fremhæves i vilkårlig rækkefølge de fire værdier, vi anser som en vigtig del af VUC Vests ’DNA’.

RUMMELIGHED:

VUC Vest løser uddannelsesopgaven for en mangfoldighed af voksne og unge. Vi lægger derfor
vægt på, at tilgangen til den enkelte er fordomsfri og åben i et fagligt voksenmiljø for kursister
i alle aldersgrupper og med forskellige sociale baggrunde og kulturer. Vi møder hinanden med
gensidig respekt og tolerance i et forpligtet fællesskab for at skabe et godt studiemiljø for alle
– både fagligt og socialt.


ENGAGEMENT:

VUC Vest forventer at både medarbejdere og kursister går til opgaverne med engagement,
fordi engagement fremmer motivationen for både kolleger og kursister samt skaber nærvær,
energi og mening og dermed et positivt fagligt læringsmiljø.


FAGLIGHED:

På VUC Vest er ambitionen, at kursisterne skal møde faglig professionalisme uanset hvilket niveau
eller mål, de selv møder ind med. Høj faglighed styrer derfor institutionens rammesætning og
kvalitetsarbejde. Vi har fokus på, at de helt centrale aktører i uddannelsesopgaven, lærerne, har
de nødvendige fagfaglige og pædagogiske ressourcer til at løse opgaverne i fællesskab.


FORNYELSE:

Uddannelsesopgaverne bliver konstant udfordret af reformer og ændringer i kursistmålgrupper.
På VUC Vest møder vi begge udfordringer med et grundlæggende fokus på at se muligheder frem
for begrænsninger.