Strategi & profil

Strategi & profil

MISSION

VUC Vests mission er at give voksne og unge uddannelsessøgende mulighed for at komme
videre med læring og uddannelse i et livslangt perspektiv.

VISION

VUC Vest er et anerkendt voksenpædagogisk undervisningscenter, hvilket fastholdes igennem:

  • En optimeret fleksibilitet og et udvidet antal valgmuligheder, der vil tiltrække nye kursistgrupper og bidrage til, at flere kan gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • En øget gennemførelsesprocent, der er opnået som resultat af en styrket trivsel, der næres af en systematiseret og synlig evalueringskultur, hvis resultater løbende omsættes i praksis.
  • Innovative og motiverende lærings- og samarbejdsformer, en velfungerende intern kommunikation, som opfylder informationsbehovene hos både kursister og medarbejdere.

VUC Vest vil være en eftertragtet arbejdsplads, der fastholder og tiltrækker dygtige medarbejdere
gennem en aktiv personalepolitik, der prioriterer:

  • mulighederne for professionel efteruddannelse og personlig kompetenceudvikling
  • mulighederne for indflydelse på VUC Vests faglige og pædagogiske udvikling