Om skolen

Vi skaber rammerne for livslang læring i en åben

og mangfoldig uddannelsesinstitution for unge og voksne.

Fleksible uddannelser for private og erhverv

Om VUC Vest

VUC Vest skaber rammer for livslang læring i en åben og mangfoldig uddannelsesinstitution for unge og voksne. Institutionen har undervisningsafdelinger i Esbjerg og Vejen, men udfører også særligt tilrettede undervisningsopgaver på virksomheder.

Vores erfarne og engagerede medarbejdere vejleder, opkvalificerer og videreuddanner unge og voksne, så de fortsat kan være aktive medspillere i et moderne videns- og informationssamfund – hvad enten det er som borgere, som studerende eller som erhvervsaktive.

Vi skaber de bedste forudsætninger for, at vores studerendes drømme om job og kompetencegivende uddannelse kan opfyldes. Således bygger vi bro til arbejdsmarkedet – også gennem tilbud om undervisning, der kan opkvalificere ansatte, så de kan matche de stigende krav på arbejdsmarkedet og avancere inden for deres fagområde.

VUC Vest er en institution, der tilbyder undervisning af høj faglig kvalitet i almene, kompetencegivende og studieforberedende fag fra laveste indgangsniveau til højeste gymnasiale niveau.