Aktuelle uddannelser

Mere fakta om vores aktuelle uddannelser

Aktuelle uddannelser

2-årigt hf 

Er til dig, der går efter en fuld gymnasial uddannelse med henblik på de større muligheder, det giver. Uddannelsen består af både obligatoriske fag og valgfag. Sammensætning af disse fag og niveauer kan være bestemmende for dine senere valgmuligheder. Mere om 2-årig hf på VUC Vest


Hf-enkeltfag/-uddannelsespakker

Tager udgangspunkt i den uddannelse der ikke kræver en fuld hf-eksamen, men kræver et eller flere fag på bestemte niveauer. Hf-uddannelsespakker er bestemte hf-enkeltfag, der er skemalagt således, at alle fagene kan følges. Med en 1-årig uddannelsespakke har du mulighed for at søge ind på din videreuddannelse i kvote 2. Mere om hf-enkeltfag og hf-uddannelsespakker på VUC Vest


AVU - Almen VoksenUddannelse

Mangler du nogle fag, eller vil du gerne blive dygtigere for at kunne videreuddanne dig, så er avu måske noget for dig. Avu består af en række kernefag og valgfag på 8.-10. klasse og D-niveau, hvor du kan tage et fag ad gangen eller kombinere flere fag. Mere om avu på VUC Vest


FVU - Forberedende Voksenundervisning

På FVU-dansk arbejder du med læsning, stavning, skrivning og grammatik, - alt sammen i et digitalt perspektiv.På FVU-matematik arbejder du med talforståelse, regning og grundlæggende matematiske begreber - alt sammen i et digitalt perspektiv. Mere om FVU på VUC Vest

  • Uddannelsens mål og læseplaner for de enkelte fag er beskrevet i BEK nr 439 af 15/04/2020 (FVU-bekendtgørelsen)
  • VUC Vest gennemfører selv FVU undervisning og har driftsoverenskomst med AOF Center Sydjylland, Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, AMU Vest og FOF, Esbjerg.

 
OBU - Ordblindeundervisning

Du kan gå til undervisning om dagen, eftermiddagen og/eller om aftenen. Før undervisningen tester vi dig for at kunne tilbyde dig det bedst mulige egnede hold. Du bliver undervist på små hold. I undervisningen bruger vi computere og programmer, der er udviklet til ordblinde. Mere om ordblindeundervisning på VUC Vest

 

Andre muligheder på VUC Vest: