Vedtægter

Ifølge Bekendtgørelse om standardvedtægter for institutioner for almengymnasialeuddannelser og almen voksenuddannelse (BEK nr. 750 af 29. juni 2012) skal VUC Vest offentliggøre institutionens vedtægter på hjemmesiden.

De gældende vedtægter blev godkendt af VUC Vests bestyrelsen den 29.11. 2017.

De oprindelige vedtægter blev godkendt af Børne- og undervisningsministeriet den 19. januar 2007.  Den 16. september 2009 ophævede VUC Vest bestyrelse §6 stk. 2 "Ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 70. år", i de oprindelige vedtægter.