Om VUC Vest

VUC Vest skaber rammer for livslang læring i en åben og mangfoldig uddannelsesinstitution for unge og voksne. Institutionen har undervisningsafdelinger i Esbjerg og Vejen, men udfører også særligt tilrettede undervisningsopgaver på virksomheder.

Vi sætter aftryk

Vores erfarne og engagerede medarbejdere vejleder, opkvalificerer og videreuddanner unge og voksne, så de fortsat kan være aktive medspillere i et moderne videns- og informationssamfund – hvad enten det er som borgere, som studerende eller som erhvervsaktive.

Vi skaber de bedste forudsætninger for, at vores studerendes drømme om job og kompetencegivende uddannelse kan opfyldes. Således bygger vi bro til arbejdsmarkedet – også gennem tilbud om undervisning, der kan opkvalificere ansatte, så de kan matche de stigende krav på arbejdsmarkedet og avancere inden for deres fagområde.

VUC Vest er en institution, der tilbyder undervisning af høj faglig kvalitet i almene, kompetencegivende og studieforberedende fag fra laveste indgangsniveau til højeste gymnasiale niveau.

Gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne - find fakta her
VUC Vest er Vadehavsambassadør og Vadehavet er en vigtig aktør i vores naturfagsundervisning. Vi er glade for at inddrage kultur, samfund og selvfølgelig også naturen omkring os i undervisningen, så kursisterne lærer noget om deres nærområde og samtidig kan inddrage det i praksis. Med udgangspunkt i den unikke natur, vi har på vestkysten med bl.a. Vadehavet, uddanner vi vores egne vadehavsambassadører.
Nationalpark Vadehavet