Studie-& ordensregler

Studie- & ordensregler

FORMÅL

For at samarbejdet mellem alle på VUC Vest skal blive godt og inspirerende, har VUC Vest udformet retningslinjer  for  god  studiepraksis, som både kursister og ansatte kender og efterlever. Dette er med til at sikre et godt undervisningsmiljø i et forpligtende fællesskab for såvel kursister som medarbejdere.


MÅL

Retningslinjerne er udarbejdet for, at vi sammen kan hjælpe hinanden med at skabe trygge rammer, således at alle får mulighed for at få bedst mulige studie - og arbejdsbetingelser.

Vi forventer, at du som kursist på VUC Vest tager et medansvar for dit eget uddannelsesforløb og for skolens andre kursister og ansatte.

Regler for almindelig orden og samvær:

 • er du syg/fraværende, SKAL du altid og hver dag i hele perioden skrive i LudusWeb, hvorfor du er
  fraværende. Ved længerevarende fravær laves der en aftale med uddannelsesvejledningen.
 • en god omgangstone og respekt over for andre er en selvfølge
 • vi er alle ansvarlige for oprydning og passer på skolens udstyr og inventar
 • mobiltelefon, computer/tablet/ipad bruges i undervisningstiden kun til studiearbejde
 • rygereglerne overholdes
 • alkohol må ikke indtages i undervisningstiden
 • hash og andre rusmidler må ikke indtages eller forefindes på skolens matrikel og er bortvisningsgrund
 • afskrift i forbindelse med afleveringer og eksamen såvel fra internettet som fra medkursister betragtes som snyd og medfører bortvisning
 • det ikke er tilladt at medbringe kaffemaskiner, elkedler eller lignende til brug i klasseværelserne på VUC Vest.


Du kan forvente:

 • respekt og positive medarbejdere
 • klare og konstruktive rammer for undervisningen
 • undervisnings-, eksamensplaner og undervisningsmaterialer i  Fronter
 • forvente forskellige læringsmiljøer
 • koordinering af det skriftlige arbejde
 • at arbejde med skriftlighed på skolen
 • at få hurtig respons på dine opgaver
 • løbende faglige samtaler og evaluering af din studiedeltagelse
 • at få besked ved omlægning af undervisning


ANG. AVU OG FAGLIG DOKUMENTATION

Du kan efter anmodning få udstedt et deltagerbevis for faglig dokumentation i et fag, når du har fuldført undervisning på basisniveau, på niveau F eller E, når betingelserne i fagets læreplan er opfyldt, herunder at den faglige dokumentation er egnet til vurdering, og du har opnået kompetencer svarende til BESTÅET.

På niveau G og D aflægges prøve.


ANG. IDRÆT PÅ HF2

Idræt er en del af en hel hf-eksamen, og du deltager omklædt og aktivt i undervisningen.

Ved ubegrundet fravær udstedes IKKE helt hf-bevis.


DU HAR ANSVARET  FOR:

 • at holde dig dagligt orienteret om, hvad der sker på skolen via vores intranet Fronter, læse nyhederne i ”Dagens” og dine mails.
 • at holde dig orienteret om, hvad der sker på dit hold/i din klasse
 • at indhente udleveret materiale i Fronter, hvis du har været fraværende fra undervisningen
 • at aflevere skriftlige opgaver rettidigt
 • at være opdateret vedrørende eksamensreglerne og eksamenstidspunkterne via Fronter, hjemmesiden og infoskærmene og holde dig dagligt orienteret i eksamenperioden. Framelding sker til  uddannelsesvejlederne.

 

STUDIEDELTAGELSE

Studiedeltagelse handler om din deltagelse i det faglige og sociale fællesskab på VUC Vest.

På VUC Vest er vi interesserede i dig som kursist. Det betyder, at vi vil arbejde sammen med dig, for at du får et så godt uddannelsesforløb som muligt. Vi vil gøre alt for at støtte og udfordre dig gennem hele din uddannelse, så du bliver klar til eksamen og kan komme godt videre med dine fremtidige uddannelsesplaner.

Som studiedeltagende på VUC Vest forventer vi af dig, at du er engageret i den daglige undervisning samt i det sociale liv i og omkring klassen.

For at følge din faglige udvikling sætter du og dine undervisere i fællesskab synlige læringsmål, som matcher dit endelige uddannelsesmål og dine faglige udfordringer her og nu. Som studiedeltagende er det derfor vigtigt, at du er aktiv medspiller i den daglige undervisning, er i dialog med dine undervisere, arbejder med dine lektier og afleverer dine skriftlige opgaver til tiden.

Møder du udfordringer, der gør, at du har svært ved at være studiedeltagende, er det vigtigt, at du altid informerer dine lærere og din uddannelsesvejleder.

Hvad der sker i og omkring dit forløb på VUC Vest er til glæde og gavn for både dig og dine medkursister. Er du ikke aktiv i samarbejdet med dine lærere og medkursister omkring dit uddannelsesforløb, betragter vi dig som ikke studiedeltagende, og du vil blive indkaldt til samtale og evt. udmeldt.BÆRBAR COMPUTER

Det er et minimumskrav, at du som arbejdsredskab har en bærbar computer til rådighed. Computeren skal indeholdeden nyeste version af Microsoft Office pakken.

Har du ikke en bærbar computer, kan du mod et depositum på 1.000 kr. låne en computer inkl. SD kort. Dette kræver dog min. 10 lektioner pr. uge. Undtaget fra denne regel er dog GS sommerkurser, hvor du selv skal medbringe en PC. Kontakt administrationen for nærmere oplysninger.

Hvis du ikke afleverer din PC tilbage til VUC Vest efter endt studietid på VUC Vest, vil du modtage en regning på 8.000,00 kr. og du får ikke dit depositum på 1000,00 kr. retur.

Læs mere om reglerne for lån af pc.

Studie- og ordensreglerne træder i kraft august 2016.

Studie- og ordensreglerne er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser nr. 1222 af 4. december 2006.

Studie- og ordensreglerne evalueres hvert år i samarbejde med kursistrådet, senest juni 2017.

Vær opmærksom på, at der kan forekomme opdateringer i løbet af året.