Vedtægter

Ifølge Bekendtgørelse om standardvedtægter for institutioner for almengymnasialeuddannelser og almen voksenuddannelse (BEK nr. 750 af 29. juni 2012) skal VUC Vest offentliggøre institutionens vedtægter på hjemmesiden. Se vedtægterne.

Vedtægterne blev godkendt af VUC Vests bestyrelsen den 30. oktober 2006 og af Børne- og undervisningsministeriet den 19. januar 2007. Ophævelse af vedtægternes §6 stk.2 "Ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 70. år", blev vedtaget af bestyrelsen den 16. september 2009.