om VUC Vest

Bestyrelse

Anette Nicolaisen
Anette Nicolaisen
Formand - Udpeget af øvr. medl.
Bent Jørgensen
Bent Jørgensen
Næstformand - Udpeget af øvr. medl.
Mia Karen Pedersen
Medlem - Udpeget ved selvsupplering
Søren Haahr Jensen
Udpeget af EASV
Pia Damtoft
Udpeget v. selvsupplering
Frauke Siemer Jørgensen
Rektor, VUC Vest
Rune Søe
Rune H. Søe
Medarbejderrepræsentant VUC Vest
Anna Muff
Anna Muff
Medarbejderrepræsentant VUC Vest
Kristian N. A. Evald
Kursistrepræsentant - Formand i kursistrådet
Nicki Weber Mogensen
Kursistrepræsentant - Næstformand for kursistrådet