Karakterer, overgangsfrekvens,
fuldførelsestid og fraværstal

Fraværstal

Fraværstal HF & VUC Vest

På HF & VUC Vest har vi fokus på studieaktiviteten og på at løfte den enkelte kursist, hvilket også betyder, at vi arbejder målrettet med at nedbringe fraværet blandt vores kursister.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1212 af 11. oktober 2018 om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser skal det seneste skoleårs samlede fraværstal offentliggøres på den den pågældende institutions hjemmeside.

Aktuelle fraværstal:

Fysisk fravær 13 %


Måltal for kommende skoleår:

Fysisk fravær 12 %
Skriftlig fravær 15 %

Tallene ovenfor viser VUC Vests fravær for hele Hf-området (Hf-enkeltfag, 2-årigt hf og GSK.).


Opdelte fraværstal:

VUC Vest Gns. Fravær
Hf-enkeltfag 19,82 %
2-årig hf 15,34 %
GSK 4,69 %

Tallene ovenfor er fordelt på Hf-enkeltfag, 2-årigt hf og  GSK.

Sektorens fraværstal

Danske HF og VUC gennemførte i december 2018 en dataindsamling med henblik på en ensartet implementering af Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser. Det drejer sig om fysisk fravær for taxameterudløsende kursister, som er registreret i Ludus.

26 VUC’er har deltaget i indsamlingen (nogle registrerer ikke i Ludus, derfor er disse ikke med), og vi har god grund til at være stolte her på HF & VUC Vest.

Nedenfor er en tabel over Sektorens fraværstal og HF & VUC Vests placering kan ses i tabel 2 (1 er udtryk for laveste fraværstal).

Indlæs flere