Evalueringer og undersøgelser

Nedenfor kan du finde de seneste undersøgelser om trivsel blandt både kursister, elever og medarbejde på HF & VUC Vest. 

Professionel Kapital

Afdækning af Professionel Kapital foråret 2017 og 2020

Bestående af:

  • TAP
  • avu, fvu, obu
  • hf
  • ledelse

Begrebet professionel kapital blev for nogle år siden introduceret af forskerne Hargreaves og Fullan, og begrebet har vundet stor udbredelse og anerkendelse. Ifølge de to forskere består professionel kapital af tre elementer: Social kapital, human kapital og beslutningskapital. Beslutningskapital er et begreb, som de to forskere har udviklet, mens de to øvrige begreber er velkendte i den internationale forskning.

Scoren for professionel kapital er et gennemsnit af scorerne for de tre dimensioner:

  • Social kapital
  • Human kapital
  • Beslutningskapital

Arbejdsmiljø - APV

Arbejdspladsvurderingen (APV) forholder sig via en række spørgsmål til de ansatte til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Undersøgelsen omfatter også opbygning af en handlingsplan.

Kursisttrivselsundersøgelse

Kursisttrivselsundersøgelsen viser kursisters vurdering af en række spørgsmål omkring miljøet på VUC.

Der er en kort udgave og en mere detaljeret visning af besvarelserne.

Undersøgelsen indeholder også anbefalinger til at fastholdelse og evt. anvisninger på forbedringer.