driftsoverenskomst

Administrative retningslinjer
og ansøgning

Nedenfor kan du finde materiale og links, der er relevante i forhold ansøgning om driftsoverenskomst på FVU og/eller ordblindeundervisning samt administrative retningslinjer for samarbejdet mellem HF & VUC Vest og driftsoverenskomstparterne.

Ansøgning

Links til UVM vedr. regler og retningslinjer

I forbindelse med ansøgning om driftsoverenskomst på FVU og eller ordblindeundervisning, findes al relevant information på Undervisningsministeriets hjemmeside: 

Administrative retningslinjer