To kursister i gruppearbejde

Pressemeddelelse HF Ordblind

HF & VUC Vest udbyder ny HF-linje fra august 2023. Rektor Frauke Siemer Jørgensen glæder sig over det nye tiltag på HF & VUC Vest: ”Det er vigtigt, at vi som uddannelsesinstitution tager hånd om de udfordringer vi ser i samfundet og støtter vores unge og voksne bedst muligt, så de er rustet til det der venter dem i deres videre uddannelsesforløb". 

Er du ordblind? Dette spørgsmål er udgangspunktet for opstarten på den nye HF Ordblind, der skydes i gang i august 2023 på HF & VUC Vest. Uddannelsen er planlagt over tre år, hvor kernefag og understøttende undervisning læses i stamklassen og valgfagene læses med elever fra andre hold. Det giver tid til fordybelse, samt overskud til det faglige og det sociale.

HF & VUC Vest har siden midten af 00’erne udbudt HF og udvider nu det eksisterende tilbud med en 3-årig HF, der henvender sig specifikt til ordblinde elever. ”Med HF Ordblind kombinerer vi mange års erfaring indenfor ordblindeundervisning med vores eksisterende HF undervisning” udtaler underviser og koordinator på projektet Sara Tengstedt Christiansen, der sammen med ordblindekoordinator Lene Hoffmann Sørensen er de primære drivkræfter bag den nye HF-linje. Lene Hoffmann Sørensen arbejder til dagligt med ordblinde, hvor hun tester og visiterer dem der opsøger institutionen med henblik på at modtage undervisning i brugen af hjælpemidler og strategier til stavning og læsning. Hun har den klare holdning, at “Ordblindhed ikke skal være en hindring for uddannelse” – heller ikke på det gymnasiale område. Nu skal hun sammen med et engageret team af undervisere skabe bedre rammer for de unge der ønsker en ungdomsuddannelse.

Med HF Ordblind forsøger institutionen at bane vejen for unge, der vil arbejde videre med deres studier, i et trygt miljø der understøtter deres læring. Institutionen lægger sig dermed i forlængelse af de initiativer som Esbjerg kommune har igangsat for at afklare og støtte de ordblinde i deres færd gennem uddannelsessystemet. Således kan indsatsen omkring den tidlige testning og arbejdet med profilklasser i folkeskolen bane vejen til en ungdomsuddannelse, hvor eleverne får de nødvendige værktøjer, for at komme videre i uddannelsessystemet med et stærkt fundament.

Rektor Frauke Siemer Jørgensen glæder sig over det nye tiltag på HF & VUC Vest: ”Det er vigtigt, at vi som uddannelsesinstitution tager hånd om de udfordringer vi ser i samfundet og støtter vores unge og voksne bedst muligt, så de er rustet til det der venter dem i deres videre uddannelsesforløb. Vores udbud gør det muligt at tilrettelægge fleksible løsninger og vi har allerede mange tiltag i vores hf2-klasser for netop at fastholde elever og kursister i uddannelsen. Med HF Ordblind har vi muligheden for at bygge ovenpå den store erfaring vi allerede har og give et målrettet tilbud – også til dem der først bliver testet senere i livet”.

Har man lyst til at høre mere om HF-ordblind afholder HF & VUC Vest Åbent Hus d. 31.01.2023 kl. 17-18 i Stormgade 47, Esbjerg. Ansøgningen til uddannelsen åbner d. 15. februar og slutter d. 13. marts 2023 via www.optagelse.dk. Husk at Uploade al relevant materiale – eller book en tid til at blive testet på HF & VUC Vests hjemmeside.