for kursister og elever

Eksamen på VUC Vest

Når du begynder på VUC Vest, er du automatisk tilmeldt prøver og eksamen.

Dog er selvstuderende undtaget dette, da de tidligst kan tilmelde sig eksamen otte uger før den pågældende prøve.

Nedenfor kan du finde aktuelle eksamensdatoer, information til selvstuderende og anden praktisk info vedrørende eksamen.

TIL CENSOR: Undervisningsbeskrivelser og andet relevant materiale i forbindelse med censorat på VUC Vest, kan du finde via linket nedenfor.

Afvikling af eksamen - vintertermin 2021/22

UVM har åbnet op for muligheden for lokalt at aflyse eksamen i vintertermin 2021/22, hvis situationen omkring smittespredning skulle forandre sig. Her kan du læse om, hvordan vi håndterer endnu en eksamensperiode i skyggen af Corona.

Hf Eksamensdatoer

Skriftlig eksamen:  HF - Vinter 2021

Onsdag d. 1. dec. 2021
Dansk A kl. 9.00-14.00

Torsdag d. 2. dec. 2021
Engelsk B kl. 9.00-14.00

Torsdag d. 2. dec. 2021
Engelsk A kl. 9.00-14.00

Mandag d. 6. dec. 2021
Samfundsfag A kl. 9.00-15.00

Tirsdag d. 7. dec. 2020
Matematik C kl. 9.00-12.00

Tirsdag d. 7. dec. 2020
Matematik B kl. 9.00-13.00

Tirsdag d. 7. dec. 2020
Matematik A kl. 9.00-14.00

Med forbehold for ændringer
- Siden opdateres løbende.

Mundtlig eksamen: HF Vinter 2021

Oversigt over eksamensdatoer for mundtlig eksamen på hf
Alle der skal til mundtlig eksamen har via Ludus fået info om dato, tidspunkt, lokale mm. 

03.12.2021 - 03.12.2021:   
Fysik NfyC121v

03.12.2021 - 03.12.2021:   
Fysik NfyB121v

06.12.2021 - 06.12.2021:   
Dansk NdaA121v

06.12.2021 - 06.12.2021:   
Historie NhiB121v

07.12.2021 - 08.12.2021:   
Idræt 11ID0C10

09.12.2021 - 10.12.2021:   
Biologi 11BI0C10

09.12.2021 - 09.12.2021:   
Dansk 11DA0C10

09.12.2021 - 09.12.2021:   
Engelsk NenCB21v

09.12.2021 - 10.12.2021:   
Engelsk NenA121v

10.12.2021 - 10.12.2021:   
Dansk NdaC121v

10.12.2021 - 10.12.2021:   
Erhvervsøkonomi NerC121v

10.12.2021 - 10.12.2021:   
Samfundsfag NsaA121v

13.12.2021 - 13.12.2021:   
Engelsk 11EN0C10

13.12.2021 - 14.12.2021:   
Geografi 11GE0C10

13.12.2021 - 13.12.2021:   
Matematik NmaA121v

13.12.2021 - 13.12.2021:   
Matematik NmaC121v

13.12.2021 - 13.12.2021:   
Religion NreC121v

14.12.2021 - 14.12.2021:   
Biologi NbiC121v

14.12.2021 - 14.12.2021:   
Samfundsfag NsaC121v

15.12.2021 - 16.12.2021:   
Billedkunst 11Q

15.12.2021 - 15.12.2021:   
Biologi NbiB121v

15.12.2021 - 15.12.2021:   
Samfundsfag 11SA0C10

16.12.2021 - 17.12.2021:   
Matematik 11MA0C10

17.12.2021 - 17.12.2021:   
Kemi NkeC121v

17.12.2021 - 17.12.2021:   
Kemi NkeB121v

17.12.2021 - 17.12.2021:   
Psykologi NpsB121v

20.12.2021 - 20.12.2021:   
Engelsk NenC121v

20.12.2021 - 20.12.2021:   
KS - Religion 10B

20.12.2021 - 20.12.2021:   
KS - Samfundsfag 10B

20.12.2021 - 20.12.2021:   
Samfundsfag 11SA0C20

21.12.2021 - 22.12.2021:   
Billedkunst 11BK0C10

21.12.2021 - 22.12.2021:   
KS - Historie 10A

21.12.2021 - 22.12.2021:   
Psykologi 11PS0C10

22.12.2021 - 22.12.2021:   
Matematik NmaB121v

22.12.2021 - 22.12.2021:   
Psykologi NpsC121v

22.12.2021 - 22.12.2021:   
Samfundsfag NsaB121

Indlæs flere

Avu Eksamensdatoer

Skriftlig eksamen:  AVU - Vinter 2021

Mandag d. 6. dec. 2021
Engelsk skriftlig prøve i læseforståelse G kl. 09.00-10.00

Mandag d. 6. dec. 2021
Engelsk skriftlig prøve D kl. 09.00-13.00

Tirsdag d. 7. dec. 2021
Tysk skriftlig prøve D kl. 09.00-12.00

Onsdag d. 8. dec. 2021
Dansk sproglig prøve G kl. 09.00-09.30

Onsdag d. 8. dec. 2021 
Dansk sproglig prøve D kl. 09.00-10.00

Onsdag d. 8. dec. 2021
Udlevering af hæfter dansk G + D kl. 10.00

Onsdag d. 8. dec. 2021
Dansk som andetsprog skriftlig prøve G kl. 09.00-10.00

Onsdag d. 8. dec. 2021
Udlevering af hæfter dansk som andetsprog G + D kl. 10.00

Torsdag d. 9. dec. 2021
Dansk skriftlig fremstilling G kl. 10.00-13.30

Torsdag d. 9. dec. 2021
Dansk skriftlig fremstilling D kl. 10.00-14.00

Torsdag d. 9. dec. 2021
Dansk som andetsprog skriftlig fremstilling G: 10.00-13.30

Torsdag d. 9. dec. 2021
Dansk som andetsprog skriftlig fremstilling D kl. 10.00-14.00

Fredag d. 10. dec. 2021
Matematik skriftlig prøve D kl. 09.00-13.00

Med forbehold for ændringer
- Siden opdateres løbende.

Mundtlig eksamen: AVU - vinter 2021

Oversigt over eksamensdatoer for mundtlig eksamen på avu
Alle der skal til mundtlig eksamen har via Ludus fået info om dato, tidspunkt, lokale mm. 

07.12.2021: 
Naturvidenskab, G 41NAgg10

13.12.2021: 
Dansk som andetsprog, G 41DFgg10

14.12.2021: 
Dansk som andetsprog, G 41DFgg10

15.12.2021: 
Engelsk, G 41DFgg10

16.12.2021: 
Matematik, G 41DFgg10

17.12.2021: 
Matematik, G 41DFgg10

07.12.2021: 
Naturvidenskab, G 11NAgg10

13.12.2021: 
Dansk som andetsprog, G 11DFgg10

14.12.2021: 
Dansk som andetsprog, G 11DFgg10

15.12.2021: 
Matematik, G 11DFgg10

16.12.2021: 
Matematik, D 11AFed10

17.12.2021: 
Engelsk, D 11AFed10

17.12.2021: 
Engelsk, G 11DFgg10

21.12.2021: 
Samfundsfag, G 11sagg10

22.12.2021: 
Samfundsfag, G 11sagg10

Indlæs flere

Selvstuderende og eksamen

HF-selvstuderende:
  • Til vintereksamen skal du tilmeldes senest d. 14. oktober dog senest d. 1. oktober for laboratoriekurser. (kemi C + B, biologi C + B, geografi C, fysik C + B)
  • Til sommereksamen skal du tilmeldes senest d. 14. marts. dog senest d. 1. marts for laboratoriekurser. (kemi C + B, biologi C + B, fysik C + B, geografi C)

 

AVU-selvstuderende:
  • Til vintereksamen skal du tilmeldes senest d. 1. oktober
  • Til sommereksamen skal du tilmeldes senest d. 1. marts.
KAPITEL 3 (uddrag af eksamensbekendtgørelsen)

Adgang til prøve

§ 8. Personer, der opfylder adgangskravet til uddannelsen, men ikke er indskrevet til undervisningen, kan aflægge prøve som selvstuderende efter reglerne herom for den enkelte uddannelse, herunder reglerne om opfyldelse af eksaminationsgrundlaget og om betaling.

Tilmelding skal ske ved en institution, der i forvejen afholder prøve i det pågældende fag og niveau. Institutionen kan henvise den selvstuderende til at aflægge prøve ved en anden institution.

Stk. 2. Institutionen kan fastsætte en frist for tilmelding, der ligger tidligst 8 uger før prøvens afholdelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Selvstuderende, der ønsker at aflægge prøve i forberedende voksenundervisning, skal tilmelde sig normalt senest 2 uger før prøvens afholdelse.

Indlæs flere

Praktisk info vedrørende eksamen

Sygdom og udeblivelse ved eksamen

Konsekvenser af sygdom eller udeblivelse for:

Hvis du ikke deltager i eksamen, kan det have konsekvenser for din SU.

Hf-kursister
Hvis du bliver syg i forbindelse med eksamen, skal du ringe til institutionen inden prøvens påbegyndelse. Institutionen vil underrette din underviser/censor.

Desuden kræves det, at du indleverer en lægeerklæring senest dagen efter sygemeldingen for at få adgang til sygeeksamen i august.

Avu-kurister
Avu-kursister kan ikke gå til sygeeksamen, men kan tilmelde sig prøver ved næste officielle prøvetermin.

Tilmelding til eksamen

Når du begynder på VUC Vest, er du automatisk tilmeldt prøver og eksamen.

Dog er selvstuderende undtaget dette, da de tidligst kan tilmelde sig eksamen otte uger før den pågældende prøve.

Betingelser for deltagelse i prøver på VUC Vest

I lærerplanerne for hvert enkelt fag, kan du læse om betingelserne for den pågældende prøve.

Du kan finde links til fagenes læreplaner på nedenstående sider:

Anvendelse af hjælpemidler
Hvornår er prøven begyndt?

Eksamen er påbegyndt, når opgaverne er uddelt, eller du ved en mundtlig eksamen er blevet gjort bekendt med prøvens spørgsmål. Læs mere her.

Kommer du for sent til en eksamen, kan du som udgangspunkt ikke deltage i den pågældende prøve.

Hvis du ikke deltager i eksamen, kan det have konsekvenser for din SU.

Konsekvenser af snyd

Konsekvenserne for at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp kan du læse mere om her.

Eksamensbekendtgørelse

Kapitel 1

Formål og anvendelse

§ 1. Formålet med prøver og eksamener, som er reguleret i bekendtgørelsen, er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder for prøver og eksamener, som efter regler om den enkelte uddannelse mv. dokumenteres ved prøve- eller eksamensbevis.

Stk. 3. Det følger af reglerne om forberedende voksenundervisning, almen voksenuddannelse, de gymnasiale uddannelser og eux-forløb i forhold til en given erhvervsuddannelse, hvilke prøver der indgår i uddannelserne eller forløbene. For så vidt angår de gymnasiale uddannelser og eux-forløb henvises endvidere til §§ 40-44.

Stk. 4. Når der i bekendtgørelsen henvises til »reglerne for den enkelte uddannelse«, omfatter det også regler om eux-forløb udstedt i medfør af lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Indlæs flere

Dispensation og særlige prøvevilkår til eksamen

Ansøgningsfrister
  • Vintereksamen d. 29. oktober 2021
  • Terminsprøve d. 1. februar 2022
  • Sommereksamen d. 25. marts 2022

HUSK: Kopi af dispensationen skal medbringes til prøven!

Du har mulighed for at søge dispensation og gå til eksamen under særlige prøvevilkår, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse.

Regler

Generelt gælder de samme regler for ordblinde som for alle andre prøvedeltagere i eksamensbekendtgørelsens kap. 2 §6. Her er blot nogle af de generelle regler repeteret, og de særlige regler for ordblinde med dispensation til prøverne ridset op. Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx lægefaglig udredning, erklæring fra psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund kan ikke betragtes som en funktionsnedsættelse.

Sådan ansøger du

Du skal selv ansøge om dispensation, og dette skal ske skriftligt.

Ansøgningen afleveres i Uddannelsesvejledningen:
Her kan du også få hjælp til udfyldning af ansøgningsskemaet.

Indlæs flere

Klagevejledning vedrørende eksamen

Klagevejledning HF

Hvis du ønsker at klage over eksamen, kan du på Undervisningsministeriets hjemmeside finde en vejledning om, hvornår du kan klage, og hvordan du gør.

Klagevejledning AVU

Hvis du ønsker at klage over eksamen, kan du på Undervisningsministeriets hjemmeside finde en vejledning om, hvornår du kan klage, og hvordan du gør.

Indlæs flere