Corona-info

Med forbehold for ændringer og nye anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Det er altid de opdaterede informationer fra sundhedsmyndighederne, der er gældende. 

Opdateres løbende - senest opdateret 25.01.21.

Covid-19 instrukser
For at kunne deltage i undervisningen på VUC Vest, skal du følge de krav og retningslinjer skolen udstikker på baggrund af myndighedernes anbefalinger. 

Lige nu betyder det fx, at du igen skal fremvise Coronapas på VUC Vest. 

Læs mere i vores Studie- og ordensregler samt nedenstående spørgsmål og svar. 

Coronainfo

Skal jeg vise Coronapas - og hvad er et Coronapas?

Coronapas er din adgangsbillet til undervisning og eksamen. 
Fra mandag d. 29.11.2021 er det atter et krav, at du har et gyldigt Coronapas for at opholde dig på skolen og deltage i undervisning samt gå til eksamen. Det betyder, at du enten er vaccineret, testet ud fra skolens retningslinjer eller tidligere har været smittet og opfylder kravene herfor. Du skal selvfølgelig kunne dokumentere dit Coronapas. Fravigelse fra dette kan medføre bortvisning.

Coronapas tjekkes forud for undervisningen og skal desuden vises ved forespørgsel.

Et Coronapas er:

 1. et negativt resultat af en covid-19-test, der ved en PCR-test er højst 72 timer gammel og ved en antigentest (kviktest - IKKE selvtestkit) er højst 48 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget (altså tests, der registreres via sundhed.dk som Coronapas).
 2. et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 3. et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et vaccinationsforløb for covid-19 anses for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis, såfremt vaccinationsforløbet kræver to eller flere doser, eller 14 dage efter første dosis, såfremt vaccinationsforløbet alene kræver én dosis,
 4. et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et vaccinationsforløb for covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis, eller
 5. fremvisning af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer og aktuelt klokkeslæt på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”.

Den nye mulighed for selvtest ikke er gyldig i coronapasset, så derfor skal personer, som ikke er vaccinerede eller tidligere smittede, i stedet benytte de landsdækkende testcentre for at kunne forevise gyldigt Coronapas.

Skal jeg bære mundbind/visir?

Fredag d.17. december har Folketingets Epidemiudvalg godkendt de nye restriktioner, som regeringen har ønsket på anbefaling af Epidemikommissionen.

Kravet om at anvende mundbind eller visir genindføres fra søndag d. 19.12.22. Det betyder, at du fra mandag d. 20.12.22 igen skal bære godkendt mundbind eller visir på VUC Vest.

Det gælder for kursister, ansatte og besøgende m.v., der færdes indendørs på fællesarealer, men ikke i forbindelse med eksamen eller undervisning. Læs mere på UVM

Tilbyder skolen selvtest?

Selvtest-kits er ankommet.

Du kan nu få udleveret to selvtest-kits om ugen i receptionen i Esbjerg. 

Kursister i Vejen får snarest besked om, hvordan og hvornår de kan afhente selvtest-kits.

Sundhedsstyrelsen anbefaler to ugentlige screeningstest.

Selvtesten ikke er gyldig i Coronapasset, så derfor skal personer, som ikke er vaccinerede eller tidligere smittede, i stedet benytte de landsdækkende testcentre.

Læs vejledningen til hvordan de bruges ved at klikke ind på nedenstående link.

Hvad gælder for selvtest og anbefalingen om ugentlige screeningstest?

Anbefaling om to ugentlige screeningstest for elever og medarbejdere.

Alle ungdoms- og voksenuddannelser er fra den 3. januar 2022 omfattet af opfordringen til to ugentlige screeningtest, og samtidig vil uddannelserne blive omfattet af selvtestordningen. Det forventes, at selvtestkit kan distribueres til institutionerne fra midt i januar (både til personale og elever/kursister). 

På baggrund af ovenstående er Retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelser blevet justeret, og der er blevet offentliggjort FAQ’s herom.

Denne selvtestordning er ikke som de ’selvtest under supervision’, som eksisterede i foråret.

Forskellene er bl.a.:

 • at test i den nye ordning ikke vil være superviseret af uddannet personale.
 • at selve testningen ikke behøver foregå på skolen, men selvtestkit kan udleveres til brug derhjemme.
 • at det er frivilligt, om man vil følge opfordringen til test, da der udelukkende er krav om coronapas og ikke test.
 • at selvtesten ikke er gyldig i coronapasset, så derfor skal personer, som ikke er vaccinerede eller tidligere smittede, i stedet benytte de landsdækkende testcentre.

Det er dermed stadig et krav, at kursister/elever og ansatte til enhver tid kan fremvise et gyldigt Coronapas. 

Gældende regler for et Coronapas:

 1. et negativt resultat af en covid-19-test, der ved en PCR-test er højst 72 timer gammel og ved en antigentest (kviktest - IKKE selvtestkit) er højst 48 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget (altså tests, der registreres via sundhed.dk som Coronapas).
 2. et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 3. et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et vaccinationsforløb for covid-19 anses for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis, såfremt vaccinationsforløbet kræver to eller flere doser, eller 14 dage efter første dosis, såfremt vaccinationsforløbet alene kræver én dosis,
 4. et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et vaccinationsforløb for covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis, eller
 5. fremvisning af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer og aktuelt klokkeslæt på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er testet positiv for Covid 19?

Du skal følge sundhedsmyndighedernes aktuelle retningslinjer, og vi anbefaler desuden, at du kontakter VUC Vests administration på vucvest@vucvest.dk hurtigst muligt, så vi kan hjælpe med smitteopsporingen. 

Følg evt. denne guide, der fortæller dig, hvad du skal gøre, hvis du er testet positiv.

POSITIV TEST GUIDE

 

 

Hvordan håndteres fravær ifm. positiv testresultat/selvisolation?

Elever, kursister og deltagere der testes positiv for COVID-19 opfordres til at informere institutionen om dette og fremlægge dokumentation herfor, således at vi kan hjælpe ifm. smitteopsporing og tilbyde elever, kursister og deltagere i selvisolation fjernundervisning inden for de almindelige regler. Den virtuelle undervisning kan fx ske gennem videoopkobling til klasse- eller holdundervisning, der gennemføres fysisk. Hvordan det håndteres aftales med underviseren. 

Hvis en elev efterkommer institutionens opfordring til at blive hjemme i selvisolation, fordi eleven er testet positiv eller har symptomer, kan uddannelsesinstitutionen tilbyde undervisning i form af fx hjemmeopgaver (men der er IKKE noget krav om ”nødundervisning”).

Ikke fravær:
Såfremt en elev, kursist eller deltager modtager og deltager aktivt i fjernundervisning, er der ikke tale om fravær fra undervisningen. Eleven, kursisten eller deltageren skal derfor ikke registreres som fraværende.

Fravær:
Der er tale om fravær, hvis en elev, kursist eller deltager på ungdoms- og voksenuddannelser, der er syg på grund af COVID-19 eller er i selvisolation som nær kontakt, ikke deltager i undervisningen. Registrering af sådant fravær sker efter bestemmelserne i de regler, der gælder for den pågældende uddannelse. 

 

Hvad gør jeg, hvis har været i kontakt til en smittet person?

Har du været i kontakt med en smittet? 

Så bør du muligvis blive testet, og måske skal du også gå i isolation. 

Følg evt. denne guide, der fortæller dig, hvad du skal gøre ved kontakt med en smittet:

NÆR KONTAKT GUIDE

Husstandskontakter og tilsvarende uanset vaccinations- eller tidligere smittestatus:

 • Anbefales at blive testet med en hurtigtest eller PCR-test 3 døgn efter, den smittede person blev testet positiv for covid-19. Der anbefales ikke selvisolation, med mindre man får symptomer.
 • Hvis man som husstandskontakt eller tilsvarende har været smittet inden for de sidste 12 uger anbefales ikke test med mindre, man får symptomer på covid-19.
 • Bør have ekstra fokus på at efterleve Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd til at forebygge smitte (se nederst på denne side)

Øvrige kontakter uanset vaccinations- og tidligere smittestatus

 • Bør have ekstra fokus på at efterleve Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd til at
  forebygge smitte
 • Der kan foretages en hurtigtest eller selvtest 3 døgn efter den smittede persons testtidspunkt. Er man blevet øvrig kontakt via Smitte│stop appen, kan der også foretages en hurtigtest eller selvtest
  hurtigst muligt.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får symptomer på Corona | Covid-19

Du skal følge sundhedsmyndighedernes aktuelle retningslinjer, og vi anbefaler desuden, at du kontakter VUC Vests administration på vucvest@vucvest.dk hurtigst muligt, så vi kan hjælpe med smitteopsporingen. 

Er du i tvivl om, hvilken test, du skal tage. Denne guide fortæller dig, hvad du skal gøre, hvis du har været i kontakt med en person, der er smittet med Covid-19.

GUIDE TIL VALG AF TEST

Hvis hustandskontakter får symptomer eller positiv PCR test for Covid-19

 • Hvis man som husstandskontakt eller tilsvarende får lette eller betydelige symptomer på covid-19 anbefales man straks at gå i selvisolation og blive testet hurtigst muligt med en PCR-test.
 • Ved positivt svar på test fastholdes selvisolationen ved betydelige symptomer indtil symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunktet. Ved lette symptomer fastholdes selvisolationen indtil 4 døgn fra testtidspunktet
 • Hvis man ikke har symptomer anbefales selvisolation i 4 døgn fra testtidspunktet

Hvis øvrige kontakter får symptomer eller positiv PCR test for Covid-19

 • Hvis man som øvrig kontakt får lette eller betydelige symptomer på Covid-19, anbefales man straks at gå i selvisolation og blive testet hurtigst muligt med en PCR-test.
 • Ved positivt svar på test fastholdes selvisolationen ved betydelige symptomer indtil symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunktet. Ved lette symptomer fastholdes selvisolationen
  indtil 4 døgn fra testtidspunktet.
 • Hvis man ikke har symptomer anbefales selvisolation i 4 døgn fra testtidspunktet.
Hvornår hjemsendes hele klasser?
 • Hjemsendelse af hele klasser/hold bør ikke ske på baggrund af enkelte smittetilfælde, heller ikke ved enkelte spredte smittetilfælde i flere klasser/hold på en uddannelsesinstitution.
 • Hjemsendelse af klasser/hold og lukning af dagtilbud/skoler/uddannelsesinstitutioner bør generelt kun ske i helt særlige tilfælde, som f.eks. kan være ved særligt store smitteudbrud på samme institution, ved ’superspredningsbegivenheder’, hvor 30-40 eller flere personer er blevet smittet ved samme begivenhed, ved smitteudbrud i institutioner eller områder med usædvanlig lav vaccinedækning samt ved udbrud med nye og særligt bekymrende varianter, som er endnu mere smitsomme eller sygdomsfremkaldende end aktuelt dominerende deltavariant
Hvordan organiseres undervisningen i forhold til håndtering af smitte?

Det anbefales at undervisningen organiseres i faste hold (i det omfang at det er foreneligt i forhold til den praktiske gennemførsel af almindelig undervisning mv.).  

Er der undtagelser fra kravet om Coronapas på ungdoms- og voksenuddannelser?

Undervisningsministeriet (UVM) skriver herom: 

Ja. Krav om Coronapas gælder ikke for personer:

 • der er under 15 år,
 • der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, eller
 • der af skolen eller institutionen ikke vurderes at være omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom personen har et positivt testresultat af en PCR-test, der er mindre end 14 dage gammelt.

Læs mere i spørgsmål og svar på UVM for: 

Indlæs flere

Anbefalinger om forebyggelse

Skoler opfordres stadig til at følge Sundhedsstyrelsen generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning ’COVID-19: Forebyggelse af smittespredning’.

Sundhedsstyrelsens seks generelle råd er:

 • Bliv vaccineret
 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
 • Hold afstand
 • Luft ud og skab gennemtræk
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

Du kan læse om sundhedsstyrelsens anbefalinger på uddannelsesområdet via linket nedenfor.